adhk tarafından

HKO gerillalarından röportaj

Mayıs 31, 2015 de ANASAYFA adhk tarafından

hko gerilallari roportajMKP/HKO gerillaları bir röportaj yayımlayarak birçok konuda HKO’nun bakış açısını anlattılar

HABER MERKEZİ (31-05-2015) – Maoist Komünist Partisi (MKP) öncülüğünde ki Halk Kurtuluş Ordusu (HKO) gerillaları bir röportaj yayınladı.

Youtube’da yayınlanan röportajda gerillalar, Ortadoğu, seçimler, devrimci güç birliği, parlemento, kadın ve devrimci militan duruş konularında HKO’nun bakış açısını açıklıyorlar.

Parlemento konusunda özelde Dersim halkına seslenen gerillalar, “Dersim halkı tarihi rolünü oynamalıdır. Tüm kirli burjuva partilere özellikle de CHP’ye hiçbir şekilde oy verilmemelidir. Bu gerici düzen partileri her yerde teşhir edilmelidir” ifadelerine yer veriyorlar.

Ayrıca tüm parti kitlesine, faaliyetçilerine, emekçi halka çağrıda bulunan gerillalar, “Barikat başında sapanla misket atmak, molotof atmak yeterli değildir. Çıkan ‘iç güvenlik’ yasalarıyla birlikte molotof atmak 13 yıl hapis cezasından başlıyor. Artık sapanı, molotofu bırakalım silah kuşanalım. Kurtuluşun yolu parlamentodan değil, dağlardan, siper başlarından, silah başlarından geçmektedir” ifadelerine yer veriyorlar.

Yayınlanan röportajın videosunun linki ise şöyle;

MKP/HKO röportajı : https://www.youtube.com/watch?v=KjTYRxGpogE&feature=youtu.be

http://www.halkingunlugu.net/

adhk tarafından

MKP’den Haziran Ayaklanmasının yıl dönümüne ilişikin açıklama

Mayıs 31, 2015 de ANASAYFA adhk tarafından

mkp_logoMKP Gezi-Haziran Ayaklanmasının 2 Yıl dönümünde bir açıklama yayınladı Açıklama da “Partimiz başarıyla gerçekleştirdiği 3 Kongresinin tespit ve kararlarının Haziran Ayaklanması dersleriyle örtüşmesine dikkat çekerek, ayaklanmaya verdiği önem itibarıyla Kongresini Haziran Ayaklanmasına atfederek anlamlandırmıştır.” ifadelerine yer verildi

HABER MERKEZİ (31-05-2015) – Maoist Komünist Partisi (MKP) Merkez Komite, Enformasyon Bürosu Haziran Ayaklanmasının 2. Yılında bir açıklama yaptı. “Gezi- Haziran Ayaklanmasının devrimci ruhunı, sosyalist halk savaşıyla selamlıyoruz!” başlıklı açıklama da MKP, “Tüm düzen içi tasfiyeci çözümsüzlüklere ve Türk hakim sınıf iktidarı ve kliklerine karşı bağımsız birleşik devrimci mücadele bayrağıyla proletarya ve emekçilerin doğrudan iktidarı perspektifiyle Sosyalist Halk Savaşını her alanda yükselterek güçlendirelim” çağrısı yaptı.

MKP’nin açıklamasının tamamı ise şu şekilde;

“Dünya ve Türkiye- Kuzey Kürdistan İşçi Sınıfı ve Tüm Ezilen Emekçilere!

Türkiye-Kuzey Kürdistan’ın kalbi durumundaki İstanbul’da patlayarak ülke geneline dalgalar halinde yayılan, Avrupa ve dünyanın birçok alanında kitle gösterilerinde yankı bulan Haziran Ayaklanmasının 2. yıldönümüne girmiş bulunuyoruz. Çeşitli sınıf ve tabakalardan halk kitlelerini buluşturan Haziran Ayaklanması devrimci hareket için son derece öğretici dersler içermektedir. Elbette bilumum reformist tasfiyeci eğilime inat devrimci yönelimi de objektif olarak besleyen ve kanıt sunan durumundadır. Sosyalist hareket ve bilhassa komünistlerin temel tez ve tespitleri, bizzat Haziran Ayaklanmasının kahramanı olan halk kitlelerinin devrimci eylemiyle doğrulanmıştır.

Partimiz başarıyla gerçekleştirdiği 3. Kongresinin tespit ve kararlarının Haziran Ayaklanması dersleriyle örtüşmesine dikkat çekerek, ayaklanmaya verdiği önem itibarıyla Kongresini Haziran Ayaklanmasına atfederek anlamlandırmıştır.

Bu bilinçten hareketle Partimiz Maoist Komünist Partisi; 1968 Gençlik Hareketi, 15- 16 Haziran Büyük İşçi Direnişi ve onu da aşarak komünist harekete somut ve güncel veriler sunan yakın tarihimizde gerçekleşen Haziran Ayaklanması, 6-8 Ekim Serhıldanı ve diğerlerindeki devrimci mirasa Komünist bilinçle sahip çıktığını ve bunlar karşısındaki ilerletme sorumluluğunu bir kere daha ilan eder. Bu anlamda Haziran Ayaklanması şehitleri şahsında tüm şehitlerimizi saygıyla anarken Türkiye-Kuzey Kürdistan’da Sosyalist Halk Savaşımızı yükselterek anılarını yaşatacağız.

Gerek dünya gerekse Türkiye-Kuzey Kürdistan’da güncel siyasal gelişmeler içerisinde özel bir yer edinen ‘’yaşam alanlarına müdahale’’ konusunda halk kitlelerinin çeşitli kesimlerinde önemli bir duyarlılık gelişmiştir. Objektif şartlar devrimci durum için oldukça güçlü zeminler sunarken tam da Gezi Parkı- Taksim ile başlayıp dalgalar halinde yayılan Haziran Ayaklanması böylesi koşullarda gelişmiş ve devrimci dalgayı ilerleterek toplumda önemli oranda bir bilinç sıçramasına yol açmıştır. Öncelikle sosyalizm ve komünizmin dünya halkları ve ezilen ulusları için gerçek gelecek ve mutlaka kazanacağına yönelik somut ve güçlü bir kanıt olarak yakın tarihimize geçmiştir. Bu düzlemde Haziran Ayaklanması, küresel emperyalist kapitalist hegemonyanın insanı, doğayı, düşünce ve yaşamı metalaştıran her türlü manipülasyonuna karşı özgür bir yaşam ve mutlu gelecek haykırışıdır.

‘’Bu daha başlangıç mücadeleye devam!’’ diyerek halk kitlelerinin tüm farklılıklarını bir zenginlik olarak görerek daha iyi ve özgür bir yaşam çağrısıdır. Bu temelde resmi her bir millet, dil, inanç, tarih ve düşünce imtiyazı ve tekeline karşı gönüllü ve demokratik kardeşçe bir arada yaşama pratiğidir. ‘’Dayan Lice Taksim seninle, her yer Taksim her yer Lice!’’ şiarıyla Kürt ezilenleriyle birlikte mücadelede ortaklaşma yönelimiyle somut ve güncel gelişmelere verilmiş bir cevaptır. Gezi- Haziran Ayaklanması, uzlaşmacı tasfiyeci reformizme ve her türlü düzeniçi arayışlara karşı radikal devrimci- militan çizgi gerçekliğidir. Ve şovenizme inen güçlü bir şamardır.

Kuşkusuz ki komünistler, reform uğruna mücadele içerisinde yer alır ve onları savunurken bütün bunları asgari programımız Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne hizmet etmesi temelinde ele almayı da bir kenara bırakmazlar. Buradan hareketle Soma’da katledilen 301 işçi özgülünde geçmişten bugüne hala devam eden bütün işçi, emekçi, işsiz, demokrat, yurtsever ve devrimci katliamlarına, kentsel dönüşüm argümanıyla tüm sömürü, yıkım ve göçertme politikalarına, emperyalist işgal ve talanlara, bizzat kendilerinin yaratarak başta Ortadoğu olmak üzere daha da genele taşıyan El-Kaide, IŞİD ve El-Nusra gibi emperyalizm mamulü örgütlerin vahşi saldırı ve katliamlarına, Şengal ve Kobane’de başta gelmek üzere dört parçaya bölünerek tarihi haksızlığa uğratılan Kürt ulusu ve Kürdistan gerçekliğine aynı tekçi faşizmde ısrar edilen tüm inkar ve asimilasyonlara, Roboski katliam gerçekliği ve hala devam eden yaklaşımlarına, 6-8 Ekim Serhildanına karşı devletin ve taşeronu Hüda-Par’ın vahşi operasyonları ve katliamlarına, Kürdistan’da hala süren bütün karakol ve kalekollara, hendekler ve barajlarla örülen duvarlara, polis- asker ve özel savaşın bileşkesi olan militarist güçlerine kadar devletin her türlü şiddetine, ‘’demokratikleşme ve demokratik çözüm’’ aldatmacalarıyla çıkarılan iç güvenlik yasalarıyla alenileştirilen ve sokağa da tam olarak hakim olmak için son hızla koşarak aslında daha da koyulaştırılan tekçi faşist devletin gözaltı ve tutuklama operasyonlarına, ilerici ve devrimcilerin son derece meşru ve demokratik haklar mücadelesine yönelik daha da azılı hale gelen faşist operasyon ve baskılara, öz itibariyle emperyalizme, komprador tekelci kapitalizme ve her türlü gericiliğe karşı Gezi- Haziran Ayaklanmasının son derece öğretici dersleri ışığında birleşerek örgütlü mücadeleyi ve devrimci savaşı yükseltelim.

Tüm düzen içi tasfiyeci çözümsüzlüklere ve Türk hakim sınıf iktidarı ve kliklerine karşı bağımsız birleşik devrimci mücadele bayrağıyla proletarya ve emekçilerin doğrudan iktidarı perspektifiyle Sosyalist Halk Savaşını her alanda yükselterek güçlendirelim.

İkinci yıldönümünde Gezi-Haziran Ayaklanmasını Komünist coşku ve kararlılığımızla selamlıyoruz!

Yaşasın Devrimci Haziran Ayaklanması!

Yaşasın Halkların Devrimci İsyanı!

Gezi- Haziran Şehitleri Ölümsüzdür!

Şehit Namırın!          

Savaşmak ve Özgürleşmek İçin Partizan Halk Güçleri ve Halk Kurtuluş Ordusu Saflarına Katılalım!

Kazanmak ve Yenmek İçin Sosyalist Halk Savaşı Çizgisinde Sebatla İlerleyelim!”

http://www.halkingunlugu.net/

adhk tarafından

Sanem Cihan toprağa verildi

Mayıs 31, 2015 de ANASAYFA adhk tarafından

sanem cihan topraga verildiMKP önceli TKP (ML) 2 Genel Sekreteri Süleyman Cihan’ın annesi Feriköy Mezarlığına defnedildi

HABER MERKEZİ ( 31-05-2015) – Komünist Önder Süleyman Cihan’ın annesi toprağa verildi. Sanem Cihan, 28 Mayıs Perşembe günü Feriköy Mezarlığına defnedildi.

Sanem Cihan, oğlu Süleyman Cihan’ın yanına defnedildi.

http://www.halkingunlugu.net/

adhk tarafından

DHF’ye yönelik saldırılar Paris’te basın açıklamasıyla protesto edildi

Mayıs 30, 2015 de ANASAYFA adhk tarafından

imagePARİS (30-05-2015) Paris’te  Türkiye Kuzey Kurdistan’lıların yoğun olarak yaşadığı 10 Paris’te,” GEÇİT YOK! HEPİMİZ DHF’LİYİZ” (ADHK) pankartı ardında toplanılarak, saat 18’de başlayan basın açıklamasında, DHF’ye yapılan saldırıların nedenleri, gerekçeleri anlatılarak, dayanışmanın önemine değinildi.

Ardından hazırlanan Türkçe ve Fransızca açıklama okundu. Açıklama, “Hepimiz DHF’liyiz”, “Kahrolsun Faşist Türk Devleti”, “Yaşasın halkların dayanışması” şeklinde atılan Fransızca Türkçe sloganlarla kesildi.

Açılan döviz ve taşınan ADHK bayraklarıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında, uluslararası tutsaklarla dayanışma örgütü adına da bir dayanışma metini okundu.

Kitlesel bir sahiplenmenin yaşandığı basın açıklaması ve miting, sloganlar eşliğinde yürüyüşe çevrilerek.Dayanışma eylemi amacına uygun olarak, sonuçlandırıldı.

imageimage

adhk tarafından

Köln; Devrimci İrade Teslim Alınamaz, Gözaltı ve Tutuklama Terörüne Karşı DHF ile Mücadeleyi Yükselt

Mayıs 30, 2015 de ANASAYFA adhk tarafından

127 mayıs sabahı DHF ve Halkın Günlüğü Gazetesi’ne yapılan ev baskınları ve sonrasındaki gözaltı ve tutuklamalarla devam eden faşist devlet saldırıları, Türkiye-Kuzey Kürdistan’da olduğu gibi Avrupa’da da prtotesto edilmeye ve DHF nezdinde halkın meşru mücadelesi desteklenmeye devam ediyor

Köln (30-05-2015) ADHF Köln ve bileşeni olduğu Demokratik Güçbirliği Platformu’nun çağrısıyla saat 18:00’de Köln Dom Katedrali önünde “Faşist devlet baskılarına karşı, DHF ile dayanışmada ol” pankartı arkasında biraraya gelen kesimler, en son DHF’ye karşı gelişen devlet terörüne karşı seslerini yükseltti. Demokratik Güçbirliği, ADHF Köln, ADGH ve ATİK adına yapılan konuşmalarda, gözaltı ve tutuklamalar karşısında DHF’nin mücadelesinin sahiplenilmesi çağrısı yapılırken, devletin düzmece iddialarla giriştiği gözaltı ve tutuklama saldırılarıyla ilgili bilgilendirmeler yapılarak, daha yaşanılır bir dünya için halkın meşru ve demokratik mücadelesini yürüten kesimlerin mücadele kararlılığını yıldırmaya faşist devlet terörünün hiçbir biçiminin gücünün yetmeyeceği vurgusu yapıldı.

DHF ve halkın meşru mücadelesini omuzlayan bütün kesimlerin mücadelesinin halkın mücadelesi olduğu, bu mücadele kararlılığının yapılan her nafile çaba karşısında daha da büyüyeceği ifade edildi.

23

adhk tarafından

Hamburg’da DHF’ye yapılan gözaltı terörü protesto edildi

Mayıs 30, 2015 de ANASAYFA adhk tarafından

dhfHamburg (30-05-2015) ) Hamburg´da Demokratik Haklar Federasyonu Istanbul örgütlülüğüne yönelik gerçekleşen polis baskını ve gözaltılar saat 17 00´de Sternschanze Bahnhof´unda yapılan mitingle protesto edildi

Yapılan mitingte ADHK temsilcisi söz alarak “demokratik haklar mücadelesinin bundan önce nasıl baskılar, gözaltılar ve tutuklamalarla engellenemediyse bundan sonra da haklılığımızdan ve meşruluğumuzdan aldığımız güçle engellenemeyecektir. Bulunduğumuz her alanda mücadelemizin büyümesi, güçlenmesi ve kitlelerle buluşması için tarihimizden aldığımız güçle taki bu köhne düzen yerle bir edilene kadar her türlü sindirme politikalarına karşı bundan önce nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da bu mücadelenin devamcısı olacağız” denildi. İçinden geçtiğimiz sürece değinilerek yapılan bu saldırının tam da seçim arefesinde gündeme gelmesinin tesadüfi bir durum olmadığı tam aksine seçim sürecinde halkların yakaladığı birlikteliğin gücüne yönelik bir saldırı olduğu ifade edildi. Sonrasında ADHK´nın merkezi olarak yaptıgı açıklama Almanca ve Türkce okundu.

Mitinge ATİF AGİF ve Birleşik Haziran Hareketi de destek verdi. Eylem atılan sloganlarla sonlandırıldı.

adhk tarafından

Stuttgart’da DHF’ye yönelik devlet terörü protesto edildi

Mayıs 30, 2015 de ANASAYFA adhk tarafından

1Stuttgart (30-05-2015) 29 Mayıs günü saat 19 da Stuttgart Schloßplatz da İstanbul’da DHF taraftarlarına, Halkın Günlügüne ve DHF-HDP iktifat adayı Erdal Ataş’a yapılan faşist polis baskıları almanca yapılan basın açıklamalarıyla protesto edildi. Eyleme katılan geniş kitlenin arasında başta ADHK ve ADGH olmak üzere demokratik güç birliği birleşenleri yerini almışlardır.

Sık sık atılan almanca “DHF ile dayanışma” ve “Devletin baskıları devrimci iradeyi teslim alamaz” sloganları ve almanca basın açıklamaları ile kitleye sesini duyurarak DHF üyelerinin derhal serbest bırakılması talep edilmiş ve Türkiye de ki faşist baskınlar şiddetle kınanmıştır.

23

adhk tarafından

Faşist Saldırılar Berlin’de Protesto Edildi

Mayıs 29, 2015 de ANASAYFA adhk tarafından

berlinİstanbul’da DHF üyeleri ve Halkın Günlüğü Gazetesi çalışanlarına dönük faşist Türk devleti tarafından gerçekleştirilen saldırılar Berlin’de yapılan bir eylem ile protesto edildi

Berlin (30-05-2015) Faşist Türk devleti tarafından DHF üye ve taraftarlarına dönük gerçekleştirilen polis saldırıları ve gözaltı terörüne karşı Avrupa’nın birçok yerinde olduğu gibi Berlin’de de bir protesto eylemi gerçekleştirildi. 29 Mayıs Cuma günü saat 18:00’da başlayan eylemde ilk olarak, 31 Mayıs 1971 tarihinde katledilen Sinan Cemgil ve yoldaşları ile bu hafta Rojava’da ölümsüzleşen Bedreddin Akdeniz şahsında devrim ve demokrasi mücadelesinde ölümsüzleşenler için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Yapılan saygı duruşu sonrası DHF, YÇKM ve ADHK tarafından yapılan açıklamalar okundu. Sık sık ‘’yaşasın devrimci dayanışma, baskılar bizi yıldıramaz, faşizme karşı omuz omuza’’ sloganlarının atıldığı eylemde Gezi direnişine atfen müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

ATİF, Devrimci Proletarya ve HDP’nin destek verdiği eylem sloganlarla sona erdirildi.

adhk tarafından

Zürih T.C Konsolosluğu önünde DHF gözaltıları protesto edildi

Mayıs 29, 2015 de ANASAYFA adhk tarafından

isvicre dhf gozalti protesto 2İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu (İDHF) Zürih’te TC konsolosluğu önünde DHF İstanbul örgütlüğüne yönelik gerçekleştirilen gözaltıları bir basın açıklamasıyla protesto ederek “Yoldaş örgütümüz DHF ile her zamankinden daha fazla birlik ve dayanışma içerisinde olacağız” dedi

ZÜRİH (29-05-2015)- İsviçre’nin Zürih kantonunda DHF İstanbul örgütlülüğüne dönük gerçekleştirilen polisin ev, kurum, okul ve iş yeri baskınları sonucu gözaltına alınan 27 DHF faaliyetçisi için protesto eylemi gerçekleştirildi. İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu (İDHF)’nun dün saat 17:30’da Zürih T.C Konsolosluğu önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasına devrimci-demokratik kurumlar da katıldı.27 Mayıs sabahı eş zamanlı gerçekleştirilen helikopter destekli, yüzlerce polisin katıldığı ev ve kurum baskınlarında 27 DHF üye ve faaliyetçileri gözaltına alınmıştı. İstanbul’da DHF’ye dönük gerçekleştirilen polis baskınları ve gözaltıları protesto etmek için düzenlenen eylemde yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Faşist polisin gerçekleştirdiği bu saldırılar, DHF’nin meşru demokratik mücadele zeminini boşa çıkarma hamlesidir. Bu saldırılarla gerçekleştirilen gözaltı terörü, HDP-DHF ittifakıyla yürütülen seçim çalışmalarının, halkla birlik zeminini güçlendirmesinin devlet açısından ne kadar korkutucu olduğunun göstergesidir.”

isvicre dhf gozalti protesto 3“Demokratik haklar mücadelemiz engellenemez!”

İDHF, DHF’nin haklı ve meşru mücadelesinin yanında olduğunu belirterek, demokratik haklar mücadelesinin gözaltı terörüyle engellenemeyeceğini vurguladı. Açıklamanın devamındaysa şunlara değindi: “Devletin yoldaşlarımıza dönük gözaltı terörünü sınıf kinimizle kınıyoruz. Bir politik göçmen örgütü olan federasyonumuz, yoldaş örgütümüz DHF ile her zamankinden daha fazla birlik ve dayanışma içerisinde hareket edecektir. Devletin DHF’ye yönelik gözaltı terörü karşısında devrimci-demokratik kurum ve çevreleri duyarlı olmaya, devlet terörünü kınamaya, DHF ile birlik ve dayanışmayı yükseltmeye çağırıyoruz” . Eylem sloganlar ve alkışlarla sonlandırıldı.

adhk tarafından

Aydın ve sanatçılardan gözaltı terörüne tepki

Mayıs 29, 2015 de ANASAYFA adhk tarafından

YÇKM DHF ve SDP’ye yönelik gözaltı terörünü kınadı ve kamuoyuna gözaltına alınları sahiplenme çağrısında bulundu. YÇKM’nin açıklamasına aralarında Şükrü Erbaş, Nur Sürer, Haluk Gerger gibi birçok sanatçı ve aydın da imzacı olarak destek verdi

HABER MERKEZİ (29.05.2015) – Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi (YÇKM) bir açıklama yaparak Demokratik Haklar Federasyonu (DHF), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyelerine ve sanatçı Şenol Akdağ ile İdris Demir’e dönük gözaltı terörünü kınadı ve kamuoyuna gözaltına alınanları sahiplenme çağrısında bulundu.

YÇKM’nin açıklaması ve başlattığı imza kampanyasına destek verenlerse şöyle:

image

Pencereden dışarı baktığınızda
güneşi saklamıyorsa gökyüzü
sizden önce birileri
yaşadığınız günlerin bedelini ödediği içindir.

Dünyayı insanlığın emeğiyle şekillendirmek için yola çıkan devrimciler, dün olduğu gibi bugün de gözaltı ve tutuklamalarla kaşıya karşıya kalmaktadırlar. Hepimiz biliyoruz ki, egemenler, haksızlığa, inkâra, şoven duygulara karşı yükseltilen her ses karşısında korkuya kapılarak her türlü araçlarıyla saldırmaya devam etmektedir.

Zalimler, nasıl ki hoyratça devam ediyorlarsa zulüm ve sömürüye, bir o kadar da korkarlar gerçeklikten. Çünkü halktır bize direnişin mayasını veren. Çünkü gerçek halktır ve halkların türküsü hep vardır.

Coğrafyamızın her alanında büyük bir hızla artan zulme ve hak gasplarına karşı halkın haklı kavgasını sürdürenler dün nasıl ki baş eğmediyse bugünde baş eğmeyecektir. Çünkü hasretimiz, “haklı günler, büyük günler, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan” dünyayadır.

İlk sözümüz ve son sözümüzdür;

“Yürümek iyiye, haklıya, doğruya
dövüşmek yolunda iyinin, haklının, doğrunun
zaptetmek iyiyi, haklıyı, doğruyu…”Nazım Hikmet

Gözaltı saldırılarına karşı imzası olan biz aydın-sanatçılar sorumluluğumuzu biliyor, dün yaşanan DEMOKRATİK HAKLAR FEDERASYONU (DHF), SOSYALİST DEMOKRASİ PARTİSİ (SDP) üyelerine ve sanatçı dostumuz ŞENOL AKDAĞ’a, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçısı İDRİS DEMİR’e dönük gözaltı terörünü kınıyor, tüm kamuoyuna gözaltlıları sahiplenme çağrısı yapıyoruz.”

YÜZ ÇİÇEK AÇSIN KÜLTÜR MERKEZİ

HALUK GERGER

ŞÜKRÜ ERBAŞ

SİBEL ÖZBUDUN

TEMEL DEMİRER

OZAN EMEKÇİ

ADİL OKAY

SAİT ÇETİNOĞLU

AŞKIN AYRANCIOĞLU

ERDOĞAN EMİR

ALİ EKBER KAYIŞ

GRUP ALAMOR

ALİ ZÜLFİKAR

MEHMET ÇETİN

MELEK ÖZTÜRK

GRUP MUNZUR

GULGEŞ DERYASPÎ

ÖMER LEVENTOĞLU

TEKGÜL ARI

HASAN HAYRİ ASLAN

DENİZ FARUK ZEREN

KADİR DEMİR

ÜMRAN DÜŞÜNSEL

AKIN YANARDAĞ

ZE TİJÊ

RAPZAN BELÂGAT

TACİM ÇİÇEK

EFKAN ŞEŞEN

ALİ RIZA AKSIN

KASIM KOÇ

ERDOĞAN ŞENCİ

ALEXANDRROSB PİSKİOULİS

KATERİNA MAKAVOU

PINAR AYDINLAR

FETİH KOÇ

YORGOS ALEKSATO

DİLEK PİYA KOÇ

ISMİYNİ KAREYOTAKİ

GRUP EMEĞE EZGİ

HASAN ALİ

ZEYNEP HAYIR

DOĞAN ÇELİK

SERKAN SARIATEŞ

HIDIR ULUDAĞ

METİN YOKSU

NUR SÜRER

HİLMİ YARAYICI