adhk tarafından

Kışanak, Anlı ve Ayla Akat tutuklandı!

Ekim 31, 2016 de ANASAYFA adhk tarafından

kanak-tutukland-resimGözaltında tutulan Amed belediye eş başkanları Gülten Kışanak, Fırat Anlı ve KJA sözcüsü Ayla Akat Ata dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar

HABER MERKEZİ (31-10-2016)- Kürt ulusuna yönelik sürdürülen topyekün savaş konsepti kapsamında gözaltına alınan Amed belediye eş başkanalrı Gülten Kışanak, Fırat Anlı ve KJA sözcüsü Ayla Akat Ata dün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar. Savcılık sorgularının ardından ‘’ örgüt üyesi oldukları’’ iddiası ile tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen, Kışanak, Anlı ve Ata mahkeme tarafından tutuklandı.

http://www.halkingunlugu.org/

adhk tarafından

ADHK Hannover’de Taraftarlarıyla Bir Araya Geldi

Ekim 31, 2016 de ANASAYFA adhk tarafından

haber-fotoHannover (31-10-2016)- Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu(ADHK) ve bileşeni Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH), dün Hannover’de taraftarlarıyla biraraya gelerek gelecek dönem planlamasına ilişkin toplantı gerçekleştirdi Yapılan toplantıda genel-güncel siyasal gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunularak Konfederasyonun ve Kadın hareketinin bu çerçevede gelecek döneme ilişkin siyasal perspektifi ve buna bağlı olarak pratik çalışmalarına dair bilgilendirme yapıldı. Konfederasyona bağlı ADHF üyeliklerinin de gerçekleştirildiği tolantıda yapılan merkezi planlamalara paralel olarak ve Hannover özgülünde bir dizi faaliyet planlaması oluşturuldu.ADHK’nın geçtiğimiz süre zarfında başlatmış olduğu program,nitelik,tüzük tartışmalarına ilişkin Genel Konsey tarafından oluşturulan taslaklar da iletilerek önümüzdeki süreçte tartışma-değerlendirme toplantısı için planlama yapıldı.

adhk tarafından

Hamburg’da Amed Belediye eş başkanlarının gözaltına alınması protesto edildi

Ekim 30, 2016 de ANASAYFA adhk tarafından

1Hamburg (30-10-2016) Hamburg’ta  Naw-Dem’in çağrısıyla ADHK Hamburg örgütlülügünün de içerisinde yer aldığı Türkiye- Kuzey Kürdistanli kurumlar saat 15:oo’te Hachman Platz’ta bir araya gelerek Türk konsolosluguna bir yürüyüş gercekleştirildi

Alman kurum temsilcilerinin de katıldığı eylemde, konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda 15 Temmuz darbe süreciyle birlikte başta Kürt ulusu olmak üzere sosyalist, devrimci, alevi , demokrat kesimlere karşı bir saldırı süreci başlatıldı. Sokak ortasında insanların katledilmesi, belediye başkanlarının tutuklanması, yerine kayyumların atanmasi, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, ögretmenlerin görevden uzaklaştırılması, basın yayın kuruluşlarının kapatılması, çalışanlarının tutuklanması, alevilere ve aydınlara uygulanan baskı ve son olarak Amed belediyesi eş baskanlarının gözaltına alınmaları vb. saldırıların her geçen gün artarak sürdügünü göstermektedir. Bugün bizler de yaşanan bu saldırılara karşı birleşerek mücadeleyi güclendirmemiz gerektigi” dile getirildi. Yürüyüş atılan sloganlarla sonlandırıldı.

2

adhk tarafından

ADHF’den Almanya’daki seçimlere ilişkin açıklama!

Ekim 29, 2016 de ANASAYFA adhk tarafından

adhf-logo-1Bizler biliyoruz ki hangi parti seçimleri kazanırsa kazansın devletin temel politik ekseninde herhangi bir değişiklik olmayacaktır Bunun bilinciyle hareket ederek vurgu yaptığımız gerçekleri görmekte ve bu gidişata sesiz kalmamaktayız Seçimlerin ezilen halkların kurtuluşu olamayacağını bilmekte ve ezilen halklarının kendi taleplerini haykırdığı siyasi kampanya dönemi olarak ele almaktayız Seçimleri taktiksel olarak ele almakta ve çalışmalarımızı bu gerçeklik üzerinden yürütmekteyiz. Bu seçimlerde imkan ve olanaklarımızı kullanarak Alman devletinin emperyalist, işgalci ve rantçı karekterini, ülke içinde karşı-devrimci burjuva partilerin uygulamalarını, özellikle neo-nazi parti ve hareketleri teşhir ederken, insanlığın kurtuluşunun ancak sosyalizimle mümkün olacağını vurgulayarak, devrim ve sosyalizmin propagandasını yapmalıyız

ALMANYA (28-10-2016)- 2017 yapulacak olan Almanya Federal seçimlerine ilişkin Alamnaya Demokratik Haklar Federasyonu(ADHF) bir bildiri yayınlayarak tavrını açıkladı. Öneminden dolayı yapılan açıklamayı olduğu gibi yayınlıyoruz.

‘’Almanya’da Federal Parlamento seçimleri 2017’de yapılacaktır. Seçim kampanyasına start verilerek seçime giren partiler seçim çalışmalarına zaman kaybetmeden başladılar.

Almanya’da yaşayan göçmenleri ve Alman halkını direk ilgilendiren genel seçimler sonucunda hangi burjuva kliğin halkı yöneteceğine karar verilecektir. Demokrasicilik oyunu ile halklara vaatler sunularak göstermelik olarak kurulan sandıklar ise sandık başına giden halkın demokrasi hakkını tesis ettiği oyunuyla maskelenecektir.

Emperyalist-kapitalist sistemdeki seçim ve seçim sandıkları halkı aldatmaktan başka bir şey değildir. Kapitalist büyük tekeller her seçimde hangi partinin hükümette çoğunluk sağlayacağına karar vermekte ve biz ezilen halklara buna boyun eğerek uymamız gerektiği dayatılmaktadır.

Yaşanan son seçim sonrasını doğru değerlendirirsek önümüzdeki seçimler sonrası neler ile karşılaşacağımızı ön görmek zor olmasa gerek. Hatırlayacak olursak seçimlerde büyük koalisyona ihtiyacın olduğu ve bu ihtiyaç temelinde merkez sağ ve merkez “sol” aynı yerde buluşturularak SPD ve CDU’dan oluşan birliktelik kurulmuştu. Bu birliktelik sayesinde Alman devleti uluslararası alanda pazar rekabetine güçlü girerek silahlanma yarışında dünyada üçüncü sırada yer almıştı.

Yine ülke içerisinde yerli ve göçmen halkların ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik haklarına saldırılar artmış, güvenlik önlemleri adı altında getirdikleri yeni uygulamalarla başta göçmenler olmak üzere emekçi halklar bir cendereye alınarak sindirilmeye çalışılmıştı.Yine ülke içerisinde göçmenlere karşı geliştirdikleri yalan ve iftiralar ile oluşturdukları manipülasyonla ırkçılık artarak AFD gibi faşist partilerin güçlenmesinin önünü açarak bu partinin parlamentoya girmesini sağlamışlardır.

2017’de yapılacak seçimlerde de AFD’nin üçüncü büyük parti olacağı tahmin edilmektedir. Gökten zembille inmeyen bu faşist parti diğer faşist partiler gibi büyük tekeller tarafından yaratıldığı bilinmektedir. Çünkü büyük tekellerin bir bölümü kendi isteklerini AFD gibi faşit partilerin vasıtasıyla uygulamak istemekteler. Bu faşist partinin gelişmesinin esas nedeni de hakim sınıfların uyguladığı ekonomik ve siyasi politikaları bu parti üzerinden hayata geçirmek istemeleri ve AFD’ye duydukları ihtiyaçtır.

Burjuva karşı devrimci düzen partileri halkın oylarını potalarına almak için Almanya’da ve özellikle Ortadoğu’da gelişen konjoktürel süreci kendi sınıf cephelerinden değerlendirerek seçim süreci döneminde bazı kirli oyunlarını teşhir ederek birbirlerinin parti siyasetini eleştireceklerdir. Avrupa birliğine karşı politik tavır sergileyen AFD seçimlerde göçmenlik politikası üzerinden çalışmalarını sürdürecektir. Son dönemde İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması Avrupa Birliğine karşı olan düzen partilerin manevra alanını genişletti. SPD ve CDU gibi büyük partiler ise Avrupa Birliği’nin sağlamlaştırılması gerektiğini seçimlerde argüman olarak kullanacaklardır.

Yaşanan deneyimlerden biliyoruz ki bu seçim sürecinde de burjuva karşı devrimci partiler tüm toplumsal kesime özgün programlar çıkararak seçim çalışması yürüterek kitlelere vaatlerde bulunacaklar. Seçim çalışması bittikten sonra verilen vaatler tüm seçimlerde olduğu gibi çekmecelere kaldırılacaktır. Parlamento karekteri gereği hakim sınıfların ihtiyaçları temelinde görevini yerine getirerek düzeni korumaya ve ezilen halkları azgınca sömürmeye devam edecektir.

Almanya‘nın da içerisinde yer aldığı emperyalist güçler Ortadoğu’da var olan yeraltı ve yerüstü kaynaklarını daha fazla sömürebilmek için IŞİD gericiliği üzerinden özellikle Suriye’de çıkarttıkları savaşla insanları zorunlu göçe mecbur etmişlerdir. Seçim çalışmaları devam ederken düzen partilerinin tümü, Almanya’ya göç etmek zorunda bırakılan göçmenler üzerinden politika yürütmekteler. Özellikle başta AFD olmak üzere tüm ırkçı-gerici partiler bu insanların yurtdışı edilmelerini istemekte ve çalışmalarını bu minvalde yürütmekteler. Almanya’ya zorunlu göç eden herkesin yerleşme, barınma hakkının verilmesi bir tercih değil zorunluluktur ve bu demokratik bir haktır. Özellikle bugün savaş ortamında Alman silahlarının altında ölmemek için Almanya’ya sığınan göçmenlerin bu hakkı red edilemez. Alman devleti başta olmak üzere emperyalistler orada oldukları için onlar da buradalar.

Bizler biliyoruz ki hangi parti seçimleri kazanırsa kazansın devletin temel politik ekseninde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bunun bilinciyle hareket ederek vurgu yaptığımız gerçekleri görmekte ve bu gidişata sesiz kalmamaktayız. Seçimlerin ezilen halkların kurtuluşu olamayacağını bilmekte ve ezilen halklarının kendi taleplerini haykırdığı siyasi kampanya dönemi olarak ele almaktayız. Seçimleri taktiksel olarak ele almakta ve çalışmalarımızı bu gerçeklik üzerinden yürütmekteyiz. Bu seçimlerde imkan ve olanaklarımızı kullanarak Alman devletinin emperyalist, işgalci ve rantçı karekterini, ülke içinde karşı-devrimci burjuva partilerin uygulamalarını, özellikle neo-nazi parti ve hareketleri teşhir ederken, insanlığın kurtuluşunun ancak sosyalizimle mümkün olacağını vurgulayarak, devrim ve sosyalizmin propagandasını yapmalıyız.

ADHF olarak geçmiş kongrelerimizde Almanya’da var olan siyasi partileri değerlendirerek yürüttüğümüz tartışmalar sonucunda kararlaştırdığımız politik tavrımız geçerliliğini korumaktadır. Almanya’da başta MLPD olmak üzere devrimci, demokrat aday ve partileri destekleme ve ortak ittifaklara girme anlayışımızdan hareketle; Almanya`da 2017 de yapılacak olan federal parlamento secimleri için devrimci ve ilerici güçlerle birlikte seçim ittifakını oluşturduk. Seçimlere “Enternasyonalist Liste/MLPD“ olarak katılınılacak.

Başta üye ve taraftarlarımız olmak üzere halkımızı oluşturduğumuz listeyi desteklemeye ve çalışmalarına katılmaya çağırıyoruz.‘‘

ALMANYA DEMOKRATİK HAKLAR FEDERASYONU

27 Ekim 2016

adhk tarafından

Köln’de Kürdistan’daki devlet terörü protesto edildi

Ekim 29, 2016 de ANASAYFA adhk tarafından

1Amed Belediye eşbaşkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı`nın gözaltina alınmaları, Amed belediyesinin abluka altına alınması Köln de de kınandı

Köln (28-10-2016) Saat 16:00 da merkezi tren garı önünde bir araya gelen devrimci, demokrat ve yurtsever kitle şehitler şahısında bir dakikalık saygı duruşuna çağrılarak miting başlatıldı.

Açılış konuşmasından sonra Naw-Dem, ADHF ve AGİF adına konuşmalar gerçekleştirildi. Konuşmalar özet olarak faşist TC devletinin günümüz tesmsilcisi Erdogan/AKP dikatörlüğünün özellikle 7 Haziran dan sonra ve darbe girişimiyle ayuka çıkarttığı topyekün saldırı politikasını teşhir edilirken, buna karşı birleşik direnişin gerekliliği altı cizildi. Gülten Kışanak ve Fırat Anlı şahsında Kürt ulusuna dayatılmak istenen teslimiyete karşı devrimciler, ilericiler, Kürtler, Aleviler vb. bir bütün toplumun dinamik güçleri faşist devlete cevabımızın „teslimiyet değil direniş” olduğunu haykırıldı.

Naw-Dem, ADHF, AGİF, Yaşanacak Dünya, ve Kaldıraç gibi kitle örgütlerinin katılım gösterdigi Miting atılan sloganlar dan sonra sonlandırıldı.

2345

adhk tarafından

Gülten Kışanak; Bana sapladığın bıçağı kahkahaya çevireceğim!

Ekim 27, 2016 de ANASAYFA adhk tarafından

gulten-kisanakTürk develetinin Amed büyük şehir Belediye eş başkanı Gülten Kışanak’ın gözaltına alınmasına ilişkin Avrupadaki kadın hareketlerinin – Sosyalist Kadınlar Birliği, Avrupa Alevi Kadınlar Birliği, Yekitiya Jinên Kurdistan, ATİK Yeni Kadın  ve Avrupa Demokratik Kadın Hareketi – yaptıkları ortak açıklamayı yayınlıyoruz

Faşizme karşı halkların ortak mücadelesini yükseltelim

Almanya (27-10-2016) Faşizmin, Kürt ulusunun tüm yaşam alanlarına yönelik terörü, doksan yıldır olduğu gibi bugün de devam ediyor. Başta Kürt ulusu ve alevi inancı olmak üzere onlarca ulus ve azınlıkların mezarları üzerinden inşa edilen “TC” Devleti, yıllardır bu haksızlığa direnen ve savaşan Kürt ulusunun mücadelesi karşısında acizleşmeye devam ediyor.

Zindanlarda, dağlarda, sokaklarda bastıramadığı Kürt ulusunun, kadınların bu direniş dalgasını, bu kez de kendi burjuva hukukunu dahi çiğneyerek uyguladığı politikalarla bastırmaya çalışıyor. Bu yüzden ilk önce halkın iradesine, halkın iradesi ile seçtiklerine saldırıyorlar! Bir yandan yüzsüzce “halkın iradesinin seçtiği, gayri meşru darbelerle götürülemez” diyen diktatör diğer yandan halkın çoğunluk iradesiyle gelenleri darbeyle görevlerinden alıyor!

Kuzey Kürdistan kentlerinde halkın seçtiği belediyelere atanan kayyum ile beraber aylardır HDP ve DTP li siyasetçilere yönelik gözaltı, tutuklama terörü hızını kesmiyor. Ve dün faşist “TC” devleti Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’ yı göz altına alarak bir kere daha Kürt ulusunun nabzını yokluyor! Dün akşamdan itibaren Amed Büyükşehir Belediyesi abluka altında! Daha önceki belediyelere yaptığı gibi bu sefer de önce kayyum atamayan AKP iktidarı ani bir operasyonla belediye başkanlarını gözaltına almıştır…

Dün geceden beri sokakta olan Amed halkı bugün de HDP’nin yaptığı direniş çağrısıyla faşist teröre karşı Amed Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı… Tüm kentte elektrik, telefon, internet iletişimini kesen valilik polisi halkın üzerine saldırmaktan geri kalmadı… Yüzlerce insan gözaltında! Öyle ki halkın seçtiği HDP milletvekilleri dahi yerlerde sürüklenerek polis copundan “nasiplerini” aldılar…

“Bana sapladığın bıçağı kahkahaya çevireceğim” diyen Gültan Kışanak Amed’ in kanlı zindanlarını bilir! İşkenceyi bilir, zulmü bilir, direnmeyi bilir… Gözaltı, tutsaklık ile yıldırılamayacağını 12 Eylül faşizminin kanlı zindanlarında ispatlamıştır… O tepeden gelmiş bir bürokrat değil; Amed’in zindanlarından çıkmış Amed halkının oyuyla seçilmiş yiğit bir Kürt kadınıdır. O kendisine saplanan bıçağı kahkahaya çevirmiştir. Mücadelesiyle  kürt kadınını ezilmişliğini direnişe çeviren, kadının ve halkının özgürlüğü için faşizme direnen kadınlar..Kimliksizleştirmeye, karşı kadını kendisi için siyaset yapma noktasına getiren ve her gerici iktidara karşı dik durmayı bilen kadınlar..Bunun için AKP iktidarı her türlü işkenceyi reva görüyor.

Nerede olursak olalım her alana kadının rengini ve mücadelesini taşımalıyız.Eğer bu saldırıyı direnişle geri püskürtmezsek bunun arkası çok daha kıyıcı bir şekilde gelecektir. Bizler, Sosyalist Kadınlar Birliği, Avrupa Alevi Kadınlar Birliği, Yekitiya Jinên Kurdistan, ATİK Yeni Kadın  ve Avrupa Demokratik Kadın Hareketi olarak başta kadınlar olmak üzere Avrupa’da yaşayan devrimci-demokrat-ilerici bütün kurum ve kişileri bulunduğumuz her alanda faşizme karşı birleşik mücadeleyi yükselterek Kürt ulusuna yönelik saldırganlığı boşa çıkarmaya ve halkların ortak mücadelesini kuşanmaya çağırıyoruz!

– BERXWEDAN JİYANE!

– AMED HALKIYLA, TÜM KÜRT ULUSUYLA BİRLİKTE FAŞİZME ve ERKEK EGEMEN SÖMÜRÜ DÜZENİNE KARŞI; SOKAKLARA DÖKÜLELİM!

– JİN JİYAN AZADİ!

– HALKIN İRADESİ TESLİM ALINAMAZ!

– GÜLTAN KIŞANAK ve FIRAT ANLI DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!

– YAŞASIN DEVRİMCİ DAYANIŞMA!

– KAHROLSUN FAŞİZM!

– Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB)

– Avrupa Alevi Kadınlar Birliği (AAKB)

– Yekitiya Jinên Kurdistan (YJK-E)

– Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH)

-ATİK Yeni Kadın

adhk tarafından

Amed halkı iradesine sahip çıkıyor!

Ekim 27, 2016 de ANASAYFA adhk tarafından

amed-belediye-baskn3Amed halkı tüm saldırı ve engellemelere rağmen belediye önüne akın ederek iradesine sahip çıkıyor Bugün HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ında katılacağı bir açıklama yapılacak

HABER MERKEZİ (27-10-2016)-Amed Büyük Şehir belediye eş başkanlarının gözaltına alınmasına karşı Amed halkının tepkisi ve eylemleri devam ediyor. Devletin bütün engelleme ve saldırılarına rağmen halk belediye önüne akın ederek iradesine sahip çıkıyor.

Bugün belediye önünde HDP eş genel başkanlarının da katılacağı bir açıklama yapılacak. Açıklamaya katılmak ve iradelerine sahip çıkmak için Amed halkı abluka altındaki belediye önüne gelmeye devam ediyor.

Belediye binasının önü tamamen demir bariyerlerle kapatılırken, bariyerlerin arkasına yüzlerce çevik kuvvet polisi ve zırhlı araç yerleştirilmiş durumdadır. Bugün yapılacak olan açıklamaya HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, DBP eş genel başkanı Kamuran Yüksek, HDK eş sözcüsü Ertuğrul Kürkçü, DTK eş başkanı Leyla Güven ve HDP milletvekilleri katılacaklar.

http://www.halkingunlugu.org/

adhk tarafından

ADHK; Gülten Kışanak ve Fırat Anlı Derhal Serbest Bırakılsın

Ekim 26, 2016 de ANASAYFA adhk tarafından

amed-belediye-es-basTürkiye, Kuzey Kürdistan’da Faşist devletin saldırı ve katliamları hız kesmiyor

ADHK (26-10-2016) Faşist  askeri  cuntalara  rahmet  okutan, katliamlar, işkenceler, gözaltı  ve  tutuklamalar  Türk – İslam  sentezli  Faşist  AKP  İktidarınca  bütün  hızıyla  devam  ettiriliyor

Devlatin  bekası  adına, AKP  hırsızlarının  ve  saray  soytarısınn  işledikleri  bireysel  ve  toplumsal  suçlarının  örtbas  edilmesi  için  genelde  devrimci demokrat – sosyalistlere, özelde  Kürt  ulusuna  yönelik  saldırılarda  sınır  tanınmamaktadır. Bunun  için  ırkçı  faşist  MHP’ye de  özel  tavizler  verilmektedir.

İmha  ve  inkar  politikalarının  bir  devamı  olarak  25  Ekim  2016  tarihinde  Amed  Büyük  Şehir  Belediyesi  Eşbaşkanları  Gülten  Kışanak  ve  Fırat  Anlı gözaltına  alındılar. Sarayın  borazanı  durumundaki  savcıların  hayali  suçlar  ürettiklerini  sağır  sultan  bile  biliyor  artık. Benzer  hayali  suçlamaların  KAYYUM  atamalarında, diğer  bütün  gözaltı  ve  tutuklamalarda  yapıldığı  ve  devam  ettirileceği  belliydi. Bunlar  ne  ilk  ne de  son gözaltı ve  tutuklamalar  olacaktır. Bizler  bunun  bilincinde  ve  mücadelemizi de  bu  bilinçle  kararlı  bir  şekilde  devam  ettireceğiz. Ta ki  faşizmi  döktüğü  kanda  boğana  ve  halkın  kendi  iktidarını  kurana  dek.

AKP’nin  açık  açık  kendi  tabanını  silahlandırma  suçuna  göz  yumanlar, ama  halkın  iradesiyle  seçilmiş  ve  barış, özgürlük  sözünü  dilinden  düşürmeyen halkın  vekillerini  suçlayanlar  işledikleri  suçun  bedelini  mutlaka  ödeyeceklerdir. Bu  cehennem  ateşini  yakanların  o  ateşde  yanıp  yanıp  kül  olacakları  zaman  o  denli  uzak  değildir.

Halkımızın  kendi  özgür  iradesiyle  seçtikleri  GÜLTEN  KIŞANAK  ve  FIRAT  ANLI Derhal  Sebest  Bırakılsın!

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi

adhk tarafından

Viyana’da Amed büyük şehir Belediye eş başkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınması protesto edildi

Ekim 26, 2016 de ANASAYFA adhk tarafından

viyanaAvusturya’nın başkenti Viyana’da Demokratik Güç Birliği’nin çağrısıyla protesto eylemi gerçekleştirildi

Viyana (26-10-2016) Amed büyük şehir belediye eş başkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınması ve Belediyenin ablukaya alınarak basılması Viyana’da yapılan korsan bir eylemle kınandı. Güç Birliği’nin çağrısıyla Türkiye Büyük Elçiliği’nin olduğu sokakta toplanan kitleye polis müdahalede bulunmadı. Sadece yapılan eylemin Avusturya yasalarınca suç sayıldığı anonsu yapıldı. Atılan sloganlar ve yapılan konuşmalarla  Kürt ulusunun iradesini hiçe sayan faşist uygulamalar kınandı. Eyleme katılan kitleye bundan sonra gelişecek hertürlü faşist uygulamalar karşısında alanlara çıkmak için hazır olunması çağrısı yapıldı. Olaysız bir şekilde sonlandırılan eylem başarıyla sonuçlandırıldı.

adhk tarafından

Ortadoğuda Emperyalist Gerici Savaş ve Türkiye/Kuzey Kürdistan’da Siyasal Gelişmeler!

Ekim 26, 2016 de ANASAYFA adhk tarafından

innsburckAvusturya (26-10-2016) Dünya, Ortadoğu ve Türkiye-Kuzey Kürdistanda önemli siyasal gelişmeler yaşanmaktadır Emperyalist Kapitalist dünya gericiligi insanlığı ve doğayı kendi ekonomik ve politik çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışmaktadır

Emperyalist Kapitalist gerici dünyanın somuttaki ve gelecekteki politik ve ekonomik çıkarları doğrultusundaki kapışma alanı ortadoğu olmaktadır. Ortadoğudaki belirleyici siyasal gelişmeler ise, Suriye, İran ve Kürt ulusal sorununda öne çıkmaktadır. Özellikle Türk Devleti ile Kürt ulusal hareketi arasında cerayan eden politik gelişmeler ve şekillendirilmeye çalışılan yeni konsept önümüzdeki dönemin bütünlüklü siyasal yönelimini belirleyecektir. Bütün bu siyasal gelişmeleri Devrimci sınıf perspektifi ile ele almak bugün açısından tarihi önemde bir yerde durmaktadır.

Bu bilinçle  Avusturya Innsbruck ve Viyanada örgütleyeceğimiz panellere, Devrimci, Demokrat, Yurtsever ve ilerici tüm kitleleri katılmaya çağırıyoruz.

SINIF TEORISI DERGİSİ

viyana