adhk tarafından

MKP: Dört kızıl ışık daha uzandı dağ doruklarına!

Kasım 20, 2017 de ANASAYFA adhk tarafından

16 Kasım 2017 tarihinde Dersim’in Ovacık İlçesine bağlı Karagöl bölgesinde ‘’TC’’ ordusu ile MKP/HKO gerillaları arasında yaşanan çatışmada 4 HKO savaşçısı ölümsüzleşmişti Ölümsüzleşen gerillalara ilişkin MKP/SB tarafından bir açıklama yapıldı ‘’ Çeşitli millet ve milliyetlerden emekçi halklarımız! Sosyalist Halk Savaşı’nda ışıyan dört komünizm neferi daha faşist iktidar tarafından katledildi!’’ başlığı ile yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz

HABER MERKEZİ (20.11.2017)-‘’Dersim/Ovacık’ın Karagöl vadisinde faşist Türk ordusu güçleriyle partimize bağlı Halk Kurtuluş Ordusu güçleri arasında 16 Kasım 2017 günü yaşanan çatışmada dört Sosyalist Halk Savaşçısı-Komünizm neferi yoldaşımız ölümsüzleşerek mesken eyledikleri dağların zirvelerine çekildi!

Düşmanın askeri teknolojiyle tahkim ettiği stratejik imha kuşatmasında, Munzurların soğuk şafağını ısıtan sıcak namlularına sarılıp can-bedeli direniş ruhunu yükselterek ölümsüzleşen Lorin (Eylem Zeytin), Savaş (Fırat Taşkın), Cenk (Eren Tali) ve Nuda (Helin Felekoglu) yoldaşlarımızın Kızıl anıları önünde saygıyla eğiliyor, her türden yılgınlık, karamsarlık ve karanlığı   parçalayan baş eğmez direniş ve mücadelelerini selamlıyoruz!

Devrim uğruna toprağa düşenlerimizin büyük mücadele anılarını devrimci eylem ve devrime kenetlenmiş Sosyalist Halk Savaşının kararlı mücadelesinde yaşatacağız. Miraslarını büyüterek yaşatacak, silahlarını düştükleri siperlerde taşıyacağız!

Siyasi iktidar perspektifiyle yürüttüğümüz tarihi mücadelede yüzlerce savaşçı, kadro ve önder yoldaşımızı kefensiz gömerek ilerledik, böyle büyüttük halklarımızın kurtuluş umudunu. Sosyalist Halk Savaşı kulvarında ilerleyen yürüyüşümüzde ağır bedel ve yenilgiler alarak yüzlerce yoldaşımızı ölümsüzlüğe uğurladık. 2017 yılında ağır kayıplarımıza yeni ağır kayıplar eklendi düşmanın kesin imhaya dönük stratejik askeri saldırılarında. Şahin, Mercan ve Doktor yoldaşların derin yarası kabuk tutmadan, Fırat ve Şiar yoldaşlar düştü toprağa ve gecikmeden İsyan ile Mesut yoldaşlar katıldı ölümsüzler kervanına! Günler sonra, şimdi, Lorin, Cenk, Savaş ve Nuda yoldaşlar karanlığın rahmine saplanarak parıldadı Munzurların yalçın kayalarından.  Dört kızıl ışık hızması daha uzandı dağ doruklarına!

Sosyalist Halk Savaşımızda ödediğimiz bedeller ağırlaşarak büyürken, Komünist direniş geleneği ve savaş kararlılığı da rotasında ilerleyerek muştuyla büyüyor devrime.  Düşen her yoldaşımız zaferin kanıtı, devrim toprağına atılmış zafer tohumudur. Bu gün değilse, yarın mutlaka yıkılacak bu köhne düzen, mutlak yıkacağız bilumum gericiliği!

Faşizme ve faşist iktidarın katliamlarına, Sosyalist Halk Savaşını büyüterek yanıt olmaktan başka tasavvuru yoktur proleter devrimcilerin! Faşist hakim sınıflara karşı siyasi iktidar perspektifiyle verilen devrimci savaşta bedeller kaçınılmazken, verilen bu ağır bedeller devrim ve devrimci savaşta tereddüt etmenin değil; devrime daha sıkı sarılmanın, devrimci savaşta bilimsel ısrar-inat ve öfkeyle bilenmenin vesilesi olabilirler. Faşizme ve onun katliamlarına karşı atacak bir tek geri adımımız yoktur!  Olamaz da! Çünkü bizler, ‘’Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa’’ diyenleriz!

Kayıplarımız ağır, kayıplarımız büyük ama kayıplarımız geleceğin kazanılması için anlamlıdır. Bedelsiz kazanılamaz ise zafer ve bedeller üzerine kurulu ise her başarı, zaferin muştusu ve kazanılması içindir ödenen her bedel. Bundandır ki, sakınamayız bedeller üzerine yürütülen savaştan, bedeller uğruna kazanılacak devrimden. Tam da bu zeminde karamsarlığa yer vermeden, savaşta bilenip yas tutmuyor, gözyaşı dökmüyoruz yitirdiklerimiz için… Devrim için savaşta çoğalan ölenlerimiz, çoğalarak ağırlaşan bedellerimiz, yüceleşerek güneşin alnına düşenlerimiz için… Eşitsiz savaş şartlarında verdiğimiz kayıplar, geçici ve tek tek çarpışmalardaki yenilgilerimiz için ise, hiç sorgulamıyoruz Sosyalist Halk Savaşı rotasında ısrarını koruyan haklı-devrimci savaşımızı! Proleter adalet ışığındaki devrimci eylem pratiğimizin inkâr edilemez tecrübesini söz ve yeminimizin kanıtı olarak hatırlatıyor, devrim ve ölümsüzleşen yoldaşlarımıza bağlılığımızı yineliyoruz! Hesaplaşmamızı tarihsel bir mücadele süreci olarak algılıyor, işkenceci faşist Fehmi Altınbilek, Aytekin İçmez(kulaksız yüzbaşı) ve benzeri diğerlerini, proleter devrimci adalet belleğimizin hesap soran pratiği olarak not ediyoruz bir kez daha! Komünist iradeyle yıkacağız teknolojik silahların arkasındaki karanlığı, kanlı zulmüne gömeceğiz kokuşmuş kapitalizm ve bilumum gericiliği…

Bunun için her yoldaş, ölümsüzleşen yoldaşların omuzladığı devrimci savaş siperleriyle birleşmeli, devrettikleri görevleri aynı kararlılıkla sahiplenerek parti önderliğinde devrimci mücadele ve savaşta öne çıkmalı, yer almalıdırlar. Düşen yoldaşlarımızı anarak sahiplenmenin ve onları yaşatmanın gerçekçi devrimci yolu, Onların mücadelelerini sahiplenerek büyütmekten ve Sosyalist Halk Savaşını geliştirerek gerici sınıflar devletini yıkmaktan geçer.

Emekçi halklarımız, yoldaşlar,

Erdoğan-AKP güruhu açık faşizmle perçinlediği halk düşmanı tekçi-tek adam faşist iktidar saldırganlığını sistemli biçimde sürdürürken, özellikle silahlı mücadele kulvarında yürüyen devrimci sınıf hareketi ve Kürt ulusal hareketini hedefleyen stratejik imha harekâtlarını büyük teknolojik silah desteğiyle sistematik biçimde yürütmektedir.  FETO’cu darbe girişimini fırsata dönüştürüp OHAL ve KHK yasalarıyla uyguladığı açık faşizm ve sivil faşist darbe yönetiminin temel gerekçesi, Erodğan’ın narsist saplantısını da ifade eden tek adam iktidar sultasını ayakta tutarak sürdürmektir.

Daha özel olarak ise, uluslar arası arenada büyük bir teşhir-tecrit yaşayıp ‘’köşeye sıkışarak’’ etkisiz ve çaresiz kalan Erdoğan, bu aczini içerde geliştirdiği şuursuz faşist baskı ve pervasız katliamlarla kotarmaya çalışıyor. Dış politika ve uluslar arası ilişkiler alanında, iç kamuoyunu manipüle edecek veya ırkçı-faşist Türk milliyetçiliğini hortlatarak etrafında toplayıp oy deposuna çevirecek bir argümanı ve şansı kalmayan faşist Erdoğan, içerde katliamlar gerçekleştirip açık faşizm sürecini tırmandırarak kitleleri manipüle edip arkasına almak istiyor, iktidarını çürüyerek kokuşmuş ırkçı-faşist milliyetçiliğe dayanarak korumak istiyor.

Ne var ki, hiçbir gerici zor, şiddet ve mezalim tarihin ileriye doğru dönen tekerleğini durdurmaya yetmemiştir. Bundan sonra da yetmeyecektir. Bilakis her gerici zor ve şiddet karşıtını büyüterek sonunu yakınlaştırmış, yakınlaştırmaktadır. Faşist baskı ve katliamlar maharetiyle tek adam sultasını ayakta tutarak sürdürmeye çalışan Erdoğan ve güruhu da tüm barbarlığına karşın nail olmayacak, tarihin kokuşmuş çöplüğüne gömülmekten kurtulmayacaktır.  Şiiri bomba olarak algılayan, makul şüpheyi tutuklama delili sayan, edebiyat ve sanatsal üretim ve faaliyeti terör tarifine yerleştiren bu köhne zihniyetin ayakta kalması daha fazla mümkün değildir.

Tarihin tekerleğini hızlandıran devrimci irade, eylem ve müdahalenin kurumsal karşılığı olan Sosyalist Halk Savaşımız Erdoğan ve bilumum gerici sınıf iktidarlarını yıkarak tarihin karanlığına gömecektir. Bunda kuşkuya yer yoktur. Bugün Sosyalist Halk Savaşı niteliğinde biçimlenerek yürütülen tarihsel mücadelemiz ve bu mücadelede ölümsüzleşen her yoldaşımız ilerleyen tarih tekerleğinin hızlandırıcı dinamikleri, yıkılmaz özneleridir.

Açık faşizm altında estirilen koyu baskı ve katliamlar karanlığında, stratejik imha saldırılarının hedefi olan yoldaşlarımız bir an bile Sosyalist Halk Savaşının görevlerini omuzlamakta tereddüt etmediler. Onlar, özellikle günümüzün ağır faşist baskı ve tahakküm şartlarında koyu karanlığa tutulmuş birer projektör, bozkıra çakılmış birer kıvılcımdırlar. Onların devrim kararlılığı ve cüretkâr mücadelelerinden feyiz alarak savaş siperlerinde mevzi almak bizler için görevdir. Onlar sözün yerine silahların konuştuğu diyarlardan birer çağrıdırlar bizlere…

Tarihi mücadelemizin bugünkü savaş siperleri olan Sosyalist Halk Savaşı mevzilerinde ölümsüzleşen dört yoldaşımızın onurlu anıları önünde bir kez daha saygıyla eğilirken, devrimci yaşam ve Komünist mücadelelerini kılavuz alıyor, sonsuz kere selamlıyoruz.’’

http://halkingunlugu1.org/

adhk tarafından

Üç HKO gerillasının kimliği netleşti

Kasım 20, 2017 de ANASAYFA adhk tarafından

Dersim/Ovacık’ta ölümsüzleşen MKP/HKO gerillaların isimleri netleşti Ölümsüzleşen gerillaların Lorin kod isimli Eylem Zeytin, Nuda kod isimli Helin Felekoğlu ve Savaş kod isimli Fırat Taşkın oldukları öğrenildi

HABER MERKEZİ (20-11-2017)- 16 Kasım 2017’de Dersim/Ovacık’ta ölümsüzleşen MKP/HKO gerillalarının isimleri netleşti. Ölümsüzleşen gerillaların Savaş kod isimli Fırat Taşkın Lorin kod isimli Eylem Zeytin ve Nuda kod isimli Helin Felekoğlu oldukları öğrenildi.

Gerillaların cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumu’ndan aileleri tarafından alındı.

Ölümsüzleşen gerillalardan Eylem Zeytin’in Geyiksuyu (Deşt), Fırat Taşkın’ın Dersim Ovacık, Helin Felekoğlu’nun ise Erzurum doğumlu oldukları öğrenildi.

16 Kasım’da Ovacık’ın Karagöl bölgesinde yaşanan çatışmada ölümsüzleşen 4 gerilladan Eren Tali’nin (Cenk) ismi daha önce netleşmiş ve dün Dersim’in Nazımiye ilçesinde sonsuzluğa uğurlanmıştı.

http://halkingunlugu1.org/

adhk tarafından

Eren Tali (Cenk) Nazimiye’de sonsuzluğa uğurlandı

Kasım 19, 2017 de ANASAYFA adhk tarafından

16 Kasım’da Dersim/Ovacık’ta 3 yoldaşıyla birlikte ölümsüzleşen Eren Tali(Cenk) bugün Dersim’in Nazimiye İlçesinde kavga sloganları ve marşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı

HABER MERKEZİ (19-11-2017)- 16 Kasım 2017 tarihinde Dersim’in Ovacık İlçesine bağlı Karagöl bölgesinde ‘’TC’’ ordusu ile MKP/HKO gerillaları arasında çıkana çatışmada 4 HKO savaşçısı ölümsüzleşmişti. Ölümsüzleşen MKP/HKO gerillalarından ismi netleşen Cenk kod isimli Eren Tali bugün Dersim’in Nazimiye ilçesinde sonsuzluğa uğurlandı.

Sabah saat 10.00’da Nazimiye Cemevinde yapılan törenin ardından Eren Tali’nin cenazesi Ballıca köyüne götürüldü. Köy mezarlığında yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından Eren Tali’nin mücadele yaşamına dair kısa bir konuşma gerçekleştirildi. Konuşmanın ardından hep bir ağızdan marşlar okundu. Eren Tali(Cenk) ‘’ Eren yoldaş ölümsüzdür’’ ‘’devrim şehitleri ölümsüzdür’’ sloganları ve kavga marşları eşliğinde toprağa verildi.

http://halkingunlugu1.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adhk tarafından

Kan kızıl renkleriyle özgürlük ateşini harlayanlara selam olsun!

Kasım 18, 2017 de ANASAYFA adhk tarafından

Dövüşenler de var bu havalarda                                                  

El, ayak buz kesmiş, yürek cehennem

Ümit, öfkeli ve mahzun

Ümit, sapına kadar namuslu

Dağlara çekilmiş

Kar altındadır

Burjuva gerici dünyanın bütün nimetlerini ellerinin tersiyle iterek ve burjuva gerici dünyayla devrimci hesaplaşmayı yaparak özgürlükler dünyasının sınıf bilincini kuşanan komünizm savaşçıları toprağa düşmeye devam ediyor. Son üç ay içerisinde devrim ile karşı devrim arasında yaşanan keskin muharebelerde 11 komünizm savaşçısı ölümsüzleşti. Proleter öncünün önder kadrolarından Şahin yoldaş ve yine değerli kadro ve komutanlarından Mercan ve Doktor yoldaşlar başta olmak üzere, Fırat, Şiar, Mesut, İsyan ve son olarak ise Ovacık’ta toprağa düşerek tohum olan 4’ler koyu zifiri karanlık dünyamıza devrimci dünyadan ışık olmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor

HABER MERKEZİ(18.11.2017)-Devrim ile karşı devrim arasındaki çeşitli biçimlerde süren sınıf savaşımı keskinleşerek devam ediyor. Emperyalist/kapitalist dünya gericiliği ve onun her bir yerdeki bilumum işbirlikçi gerici karakolları halklarımıza kan kusturmaya devam ediyor. Sömürü, barbarlık,  zulüm, gericilik ve köhnemiş bir dünyanın temsilciliğini yapan emperyalist kapitalist dünya gericiliği onun stratejik düşmanı ve mezar kazıcısı olan devrimci dünyanın yoksulları ve baldırı çıplaklarına barbarca saldırarak ve yaşamlarını cehenneme çevirerek kölelik dayatmaktadır.

Emperyalist/kapitalist dünya gericiliğin stratejik bir karakolu olan ‘’TC’’ devleti ve somut temsilcisi Erdoğan/AKP iktidarı da geleneksel köhnemiş gerici genetik kodlarına yaslanarak çeşitli ulus, milliyet, inanç ve cinsiyetlerden halklarımız üzerinde zorbalık ve barbarlık uygulayarak burjuva gerici saltanatını korumaya ve garanti altına çalışmaktadır. Dayatılan koyu karanlıktır, zulümdür, işkencedir, barbarlıktır, umutsuzluktur ve dayatılan köhnemiş gericilik ve köleliktir.

Fakat burjuva gerici dünyaya karşı devrimci dünyanın tarihsel ilerleyişi ve başkaldırısı da kesintisiz olarak sürmektedir. Devrimci dünyanın yoksullarının ve baldırı çıplaklarının gök kubbenin altında umudu ve geleceği kuşanarak zorunluluklar dünyasından özgürlükler dünyasına olan tarihsel ilerleyişi devam etmektedir. Zorunluluklar dünyasının tarihsel arka nedenlerini bilince çıkartarak devrimci radikal alt üst oluşlarla ancak özgürlükler dünyasına varabileceğini kuşanan yüzlerce ve binlerce devrim ve komünizm savaşçısı sınıf mücadelesinin değişik alanlarında kan ve can bedeli bir mücadele ve feda ruhu ile umudu haykırmaktadırlar.

Türkiye-Kuzey Kürdistan’da da proleter dünya devrimi perspektifi ve bilincini kuşanarak devrim ve komünizm bayrağını göndere çeken proleter öncü ‘’ Bu çelik aldığı suyu unutmayacak’’ metaforunu kuşanarak kesintisiz olarak ve ağır bedeller pahasına halklarımızın özgürlük ve kurtuluş düşünü büyütmeye devam ediyor. Yüzlerce kızıl neferin kanıyla yoğrulan çelik yeni kızıl karanfillerin kanlarıyla su alarak umudu büyütüyor.

Burjuva gerici dünyanın bütün nimetlerini ellerinin tersiyle iterek ve burjuva gerici dünyayla devrimci hesaplaşmayı yaparak özgürlükler dünyasının sınıf bilincini kuşanan komünizm savaşçıları toprağa düşmeye devam ediyor. Son üç ay içerisinde devrim ile karşı devrim arasında yaşanan keskin muharebelerde 11 komünizm savaşçısı ölümsüzleşti. Proleter öncünün önder kadrolarından Şahin yoldaş ve yine değerli kadro ve komutanlarından Mercan ve Doktor yoldaşlar başta olmak üzere, Fırat, Şiar, Mesut, İsyan ve son olarak ise Ovacık’ta toprağa düşerek tohum olan 4’ler koyu zifiri karanlık dünyamıza devrimci dünyadan ışık olmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Varoşlardan, amfilerden, fabrikalardan ve yaşamın değişik alanlarından burjuva gerici dünyaya savaş açarak dağları mesken eyleyen ve özgürlük çığlığını büyüten komünizm savaşçılarına binlerce kez selam olsun, Ovacık’ta kan kızıl renkleriyle özgürlük ve kurtuluş ateşini harmanlayan dört’lere binlerce kez selam olsun!

http://halkingunlugu1.org/

adhk tarafından

4 komünizm savaşçısı ölümsüzleşti

Kasım 18, 2017 de ANASAYFA adhk tarafından

Önceki gün Dersim/Ovacık’ta ölümsüzleşen 4 gerillanın MKP/HKO savaşçısı oldukları kesinleşti Ölümsüzleşen HKO savaşçılarından birinin Cenk kod isimli Eren Tali olduğu netleşirken diğer üç gerillanın isimleri hala netleşmedi

HABER MERKEZİ(18-11-2017)-  Önceki gün Dersim’in Ovacık İlçesine bağlı Karagöl bölgesinde ‘’TC’’ ordusu ile MKP/HKO gerillaları arasında yaşanan çatışmada 4 HKO savaşçısı ölümsüzleşti. Ölümsüzleşen HKO gerillalarından birinin Cenk kod isimli Eren Tali olduğu netleşti. Üç gerillanın ismi ise hala netleşmedi.

Eren Tali’nin cenazesi dün akşam saatlerinde Malatya Adli Tıp’tan ailesi tarafından alınarak Dersim’in Nazimiye İlçesine götürüldü. Eren Tali yarın saat 10.00’da Nazimiye cem evinde yapılacak olan törenin ardından Ballıca köyünde sonsuzluğa uğurlanacak.

http://halkingunlugu1.org/

adhk tarafından

Ovacık’ta ölümsüzleşenlerin MKP/HKO ‘lu oldukları belirtiliyor

Kasım 17, 2017 de ANASAYFA adhk tarafından

Dün Dersim/Ovacık’ta ölümsüzleşen 4 gerillanın MKP/HKO savaşçısı olduğu belirtiliyor

HABER MERKEZİ (17-11-2017)- Dün Dersim’in Ovacık İlçesine bağlı Karagöl bölgesinde sabah saatlerinde başlayan ve saatlerce süren çatışmada ölümsüzleşen 4 gerillanın MKP/HKO savaşçısı olduğu belirtiliyor. Burjuva basının geçtiği haberlere çatışmada ölümsüzleşen gerillalardan birinin Cenk kod isimli Eren Tali olduğu iddia ediliyor.

adhk tarafından

Dersim-Ovacık’ta büyük çatışma!

Kasım 16, 2017 de ANASAYFA adhk tarafından

Dersim-Ovacık’ta ‘’TC’’ ordusu ile gerillalar arasında bu sabah saatlerinde başlayan çatışmada 4 gerillanın ölümsüzleştiği iddia ediliyor Burjuva basın çatışmanın hala devam ettiğini belirtiyor

HABER MERKEZİ(16-11-2017)- Dersim’de ‘’TC’’ ordusunun gerillaya yönelik saldırıları artarak devam ediyor. İHA ve SİHA’lar başta olmak her türlü teknik üstünlüğü ve kirli savaş yönetmelerini devreye koyarak gerilla güçlerine saldıran ‘’TC’’ devletinin imha amaçlı saldırıları sürüyor. Saldırıların ve çatışmaların yoğun olarak yaşandığı yerlerin başında Dersim gelmektedir.

Bu sabah saatlerinde Dersim’in Ovacık İlçesine bağlı Karagöl bölgesinde ‘’TC’’ ordusu ile gerillalar arasında çatışma çıktığı ve saatlerce süren çatışma sonucu 4 gerillanın ölümsüzleştiği belirtiliyor. Burjuva medya ve Valilik tarafından yapılan açıklamada çatışmanın hala devam ettiği belirtiliyor.

Çatışmada ölümsüzleşen gerillaların MKP/HKO yada HPG gerillaları olduğu iddia ediliyor.

http://halkingunlugu1.org/

adhk tarafından

Berkin Elvan davası 13 Aralık’a ertelendi

Kasım 16, 2017 de ANASAYFA adhk tarafından

Gezi Ayaklanması sırasında Okmeydanı’nda Berkin Elvan’ı katleden polisin yargılandığı davada duruşma 13 Aralık’a ertelendi

HABER MERKEZİ (16-11-2017) – Gezi Ayaklanması sırasında İstanbul Okmeydanı’nda Berkin Elvan’ı katleden polisin yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü

16 Haziran 2013’te polisin attığı gaz fişeği ile başından yaralanan ve 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın katledilmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tutuksuz yargılanan sanık polis, duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Duruşma 13 Aralık’a ertelendi

Duruşmaya izlemek için mahkemeye gelenler birçok noktada polis tarafından arandı. Defalarca yapılan aramaya Berkin Elvan’ın ailesi de tabii tutuldu.

Duruşmada sanık Fatih. D.’nin duruşmaya getirilmediği ve ifadesinin, SEGBİS’le alınacağı açıklandı. Adli Tip Kurumu’ndan kriminal raporları gelirken  Mahkeme Başkanı zetcilerin bir kısmının eylemlerinin tespit edildiğini ancak zetcilerin kimliklerinin tespit edilemediğini söyledi.

Mahkeme heyeti duruşmayı 13 Aralık 2017 saat 10.00’a erteledi.

‘Herkes için adalet istiyoruz’

Duruşması sonra adliye önünde Elvan ailesi ve avukatları açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Gezi’nin terörize edilemeyeceği vurgulandı.

Elvan ailesinin avukatı Can Atalay, “Kendimiz için değil veya sadece Berkin için de değil. Berkin bir simge olduğu için herkes için adalet istiyoruz. Cezaevinde olan arkadaşlarımızın adında da buradayız. Adalet için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

http://halkingunlugu1.org/

adhk tarafından

Seyit Rıza ve arkadaşları Dersim’de anıldı: İdam ettiren zihniyet hala değişmedi

Kasım 15, 2017 de ANASAYFA adhk tarafından

DERSİM (15-11-2017)  80 yıl önce Elazığ’da Buğday Meydanı’nda idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşları Dersim’de Seyit Rıza Meydanı’nda anıldı Demokratik Alevi Derneği Genel Merkezi, Pir Sultan Abdal Derneği Dersim Şubesi, Dersim Araştırmaları Merkezi, Dersim Dernekleri Federasyonu, Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu tarafından yapılan anmaya çok sayıda yurttaş katıldı.

Haberin videosu gelecek..

Seyit Rıza ve arkadaşları Demokratik Alevi Derneği Genel Merkezi, Pir Sultan Abdal Derneği Dersim Şubesi, Dersim Araştırmaları Merkezi, Dersim Dernekleri Federasyonu, Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu öncülüğünde Dersim’de Seyit Rıza Meydanı’nda anıldı.

Anmaya HDP Milletvekilleri Alican Önlü ve Müslüm Doğan, sanatçı Ferhat Tunç ve çok sayıda yurttaş katıldı. İlk olarak Seyit Rıza anıtının önünde açıklama gerçekleştirildi. Kırmancki yapılan açıklamayı Hüseyin Ayrılmaz Türkçe açıklamayı ise sanatçı Ferhat Tunç okudu.

“15 KASIM 1937, DERSİM İÇİN VAHŞETİN BAŞLANGIÇ TARİHİ”

Yapılan açıklamada “15 Kasım 1937 tarihi Dersim için vahşetin başlangıç tarihidir. Yaşı 75 olan Seyit Rıza’nın idamı kanunlara uygun olması için yaşı küçültülürken, küçük olan oğlu Resik Usen’in yaşı ise büyütülmüştü” ifadeleri yer aldı.

EVLADI KERBELAYİME BE GUNAYİME AYIBO ZULİMO CİNAYETO

Açıklamayı okuyan sanatçı Ferhat Tunç da, Seyit Rıza idam edilmek için meydana çıkarıldığında hava soğuk, gece zifiri karanlıktı ve etrafta idamı gerçekleştirecek ekip dışında kimseler yoktu. Ayaklarını emin adımlarla sehpaya koyduktan sonra büyük kalabalığa seslenir gibi haykırdı: ” Evladı Kerbelayime, be gunayime, ayıbo zulimo, cinayeto” dedi.

80 YIL ÖNCE YAŞANDI VE BİTMEDİ

Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seyit Rıza, Uşene Seydi, Fındık Ağa, Hesene İvrayim, Aliye Mirzali, Hesen Ağa ve Resık Usen’in mezar yerlerini hala bilmiyoruz. Dolayısıyla 80 yıl önce Seyit Rıza ve arkadaşlarını idam ettiren zihniyet hala değişmiş değil. 80 yıl önce yaşandı ve bitmedi. Dersim büyüklerinin, Dersim’in büyük değerlerinin boyunlarına geçirilen ip halihazırda boğazımızı sıkmaya devam ediyor.”

Hüseyin Yaşar SEZGİN/DERSİM

https://www.pirha.net/

 

 

 

 

 

 

adhk tarafından

Hindistan: Maoistlerden Polis Güçlerine Bombalı Saldırı

Kasım 15, 2017 de ANASAYFA adhk tarafından

Hindistan (15-11-2017) Jharkhand’ın Latehar ilçesi Baresand bölgesinde,  güvenlik güçlerinin geçişi sırasında Maoistlerin, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bomba düzeneğini patlatması üzerine Merkez Rezerv Polis Gücü’nün en az dört personeli yaralandı Patlama sonrası CRPF ve bölge polisi, Maoistlere karşı ortaklaşa operasyon başlattı.

Patlama,  İçişleri Bakanlığı’nın Naksallar konusundaki danışmanlarından K Vijay Kumar’ın, Naksalitler ile mücadele stratejisini gözden geçirmek üzere Latehar’ı ziyaret etmesinden bir gün sonra, Cuma günü meydana geldi. Maoistlerin halk içinde örgütlülüğünün güçlü olması ve coğrafi koşulların avantajlarını kullanmaları nedeniyle, bölgede Maoistlere karşı yapılan operasyonlar etkili olamıyor.

http://isyandan.org/