18 Mart Dünya Politik Tutsaklarla Dayanışma Gününde Mitinge Çağrı

18 mart cagri copy18 MART ULUSLARARASI POLİTİK TUTSAKLARLA DAYANIŞMA GÜNÜ’NDE; ÖZGÜRLÜK TUTSAKLARIYLA DAYANIŞMAYI YÜKSELTELİM! 

Frankfurt (16-03-2014) 18 Mart Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Günü’dür. Dünyanın tüm coğrafyalarında ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi sonucu tutsak alınan yüz binlerce ‘özgürlük mahkumları’na karşı acımasız uygulamalar hala devam etmektedir. Hindistan, Filipinler, Peru, Meksika, Filistin, İspanya, ABD, İtalya, Fransa, Almanya, Türkiye ve daha onlarca ülkede politik tutsaklar üzerindeki baskı, tecrit ve izolasyonla, politik tutsaklar toplumdan tecrit edilmekteler.

Hala birçok ülkede idam cezaları verilmekte, İran, Çin, ABD’de politik insanların yanı sıra, adli tutuklularında aldığı idam cezaları da infaz  edilmektedir. Politik tutsakların en çok maruz kaldığı uygulamalar başında savunma haklarının gasp edilmesi, uzun süre mahkemelere çıkartılmama, tecrit ve izolasyona maruz bırakılma, sağlık sorunlarına gereken tıbbi müdahalelerin yapılmaması, ağır ve ölümcül hasta tutsakların serbest bırakılmaması ailelerle görüştürmeme, kitap-gazete vermeme, haberleşme haklarının ellerinden alınması gibi durumlar gelmektedir.

Baskı politikalarının pervarsızca uygulandığı ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Türk  Hükümeti (AKP), 11 yıllık hükümeti döneminde ağzından düşürmediği demokrasi lafının tersine, hapishaneleri birer işkence, izolasyon ve yıldırma merkezi gibi çalıştırmaktadır. 3 Kasım 2013 tarihli hapishaneler raporunda 162’si ağır olmak üzere 544 hasta tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. AKP hükümeti ısrarla ve bilinçli olarak hasta tutsakları tahliye etmeyerek ölüme terk etmiş bulunmaktadır. Türkiye Adalet Bakanlığının yaptığı resmi açıklama da ise, 13 yılda 2300 tutuklu ve hükümlü hayatını yitirmiştir.

Demokrasinin beşiği sayılan Avrupa ülkelerindeki mahpushanelerinde tecrit ve tretman politikaları ve uygulamaları sürgit devam etmektedir. Örneğin Fransa’da ağır hasta politik tutsak  IBON FERNANDEZ IRADI tecrite tabi tutulmakta, tedavisi engellenmektedir. Fransa cezaevlerinde bulunan ETA, PKK ve diğer uluslardan tutsaklara karşı ağır baskılar devam etmektedir. Keza, İsviçre devletli de iki anti-faşist ANDREA STAUFFACHER ve MARCO CAMENİSCH’i tecritte tutarak, infazları bittiği halde siyasal görüşlerinden vazgeçmedikleri için hukusuz gerekçelerle tahliyeleri engellemektedir. Aynı şekilde Almanya devleti DHKP-C ve PKK dava tutsaklarına yönelik ağır tecrit koşullarını dayatmaya devam etmektedir.

Dolayısıyla,  ‘18 Mart Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Günü’nde; bu soruna duyarlı herkesi dünyadaki bütün politik tutsakların ve savaş esirlerinin zindanlardan yükselttikleri özgürlük çığlıklarına ses katmaya, acil talepleriyle dayanışmaya; ve bu uğurda düzenlenen ortak mitinge katılmaya çağırıyoruz.

Uluslararası Politik Tusaklara ve Savaş Esirlerine Özgürlük!

MİTİNG

Tarih: 18 Mart 2014,   Saat: 18:00

Adres: Leipziger Str./Kurfürsten Str. Kavşağı 

Bockenheim / FRANKFURT am Main 

DÜZENLEYENLER

Demokratik Güç Birliği Platformu /Frankfurt (ATİF, ADEF, AGİF, MKM, ADHF, Soykırım Karşıtları Derneği)