18 Mayıs Parti ve Devrim Şehitlerini Anma Etkinlikleri Başarıyla Sonuçlandı!

Avrupa çapında yapılan anma etkinlikleri; Almanya’nın Köln, Frankfurt, Suttgart, Ulm, Hamburg, Berlin ve Wuppertal kentlerinde, Fıransa‘nın Paris, İsviçre’nin Zürih, İngiltere’nin Londra, Avusturya’nın Wiyana, İnnsburg ve Linz şehirlerinde, salon ve meydanlarda sloganlarımız ve marşlarımız eşliğinde gerçekleştirilen miting, panel ve şehitlerimizin anılarına düzenlenen çeşitli program ve sunumlarla planlandığı biçimde tamamlandı.

Avrupa (25-05-2020) Değerli Yoldaşlar, öncelikle 18 Mayıs Stratejik yürüyüşümüzün mücadele siperlerindeki zafer bayrağımızın 47. Ölümsüzlük yılında Komünist önderimiz İbrahim Kaypakkaya şahsında Parti ve Devrim Şehitlerini Anma etkinliklerine büyük bir coşku ve yüksek devrimci sorumlulukla katılıp emek, katkı ve canlılık veren tüm yoldaşları, yine Avrupa Anma Tertip Komitesinin planlamasına bağlı olarak her yerelde görev ve sorumluluk üstlenerek anma faaliyetlerini her somutta organize edip gerçekleştiren yerel yürütme komitelerini ve her bir yoldaşı, yürüttükleri başarılı çalışmalardan dolayı Anma Tertip Komitesi adına selamlıyoruz.

Değerli yoldaşlar; Stratejik yürüyüşümüzün kızıl güzergahındaki zafer bayrağımızın, dünden bugüne izini sürüp geleceğe yazarak ölümsüz kılacak Kaypakkaya’nın komünist mücadelesini, fikirlerini, kızıl direnişini bugün yeniden ve yeniden doğrulanarak kanıtlanan Komünist çizgisi ve siyasi fikirleri O’nun ölümsüzlüğünün kaynağı olduğu kadar, geleceğe hükmedeceklerin   de temelidirler.

Değerli Yoldaşlar, her yılın Mayıs ayında Avrupa ölçeğinde Merkezi Anma Etkinliği esasına bağlı olarak Kaypakkaya yoldaş şahsında gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl da planladığımız Parti ve Devrim Şehitlerini Anma Etkinliğini, pandemiyle seyrden olağan dışı şartlar nedeniyle iptal edip farklı biçimlerde gerçekleştirmek durumunda kaldık. Buna dönük bir değerlendirme yapmak öncelikle gerekli ve ihtiyaçtır.

Coronavirüs salgını öyle ya da böyle emperyalist kapitalist sistemin bir vakası olsa da, pandemi niteliğiyle tüm toplumları tesir altına alan olağan dışı bir olgu ve ölümcül bir tehdit olarak dikkate alınması gereken bir insan sağlığı sorunu olarak önümüze çıktı. Bu bir gerçekti ve bu gerçeğe kayıtsız kalmak toplumsal duyarlılıklara kayıtsız kalmakla eşdeğerdi ki, bizler de kendi çalışmalarımızı bu dünyasal gerçek ve toplumsal duyarlılıklara uygun ele almayı haklı olarak benimsedik. Sınıf siyaseti, tavrı ve sorumluluğu dahil, tüm sınıf mücadelesi ve görevleri adına bu gerçek es geçilemez, bu gerçek dışında ele alınamazdı. Büyük bir toplumsal duyarlılık temelinde toplumsal sorun haline gelmiş bu gerçeği göz ardı eden siyaset ve tavır, ister Komünist, isterse devrimci tutum adına olsun, objektif nesnel gerçeğe gözlerini kapayan sol siyaset ve yaklaşımdır…

Neredeyse dışarıya çıkma koşullarının olmadığı olağan dışı şartlarda, büyük kitleleri kitlesel eylem ve hareketlere davet etmek veya açık-kapalı   alanlarda anma etkinliklerine davet etmek bir nevi sol-sorumsuzluk tutumudur. Yoldaşlarımız ve kurumlarımız bu konuda esasta doğru tutum, bilimsel tavır ve bilince sahip iken, kimi devrimci hareketler aksi tutumla sol anlayış sergilemiştir. Kuşkusuz ki, ilerleyen günler-aylar takvimi temelinde şartlarda önemli esnemeler-yumuşamalar meydana gelerek nispeten uygun şartlara tanık olmuştur ve bu süreçte göreli olarak sınırlı kitlesel eylemler gerçekleşebilmiş, gerçekleşmiştir. Ancak, sürecin ilk aşamaları bu eylemlere uygun şartları ihtiva etmiyordu. Dolayısıyla büyük kitlesel katılımlarla gerçekleştirdiğimiz merkezi anma etkinliğini iptal etmemiz hatalı değil, doğruydu…

Değerli Yoldaşlar, Avrupa Merkezi Anma Tertip Komitesi‘nin ayrı-ayrı her bölgenin merkezi programa bağlı olarak kendi alanında gerçekleştirmek üzere kararlaştırdığı bir haftalık etkinlikler planlamasına uygun olarak gerçekleştirilen anma faaliyetlerinin değerlendirmesine geçmeden önce, bu anmalarda ortaya çıkan önemli bir pratiğe-bilince vurgu yapmak şarttır.

Anmaların Sınıf Teorisi ve Partizan tarafından ortak etkinlikler temelinde gerçekleştirilmesi küçümsenemez bir olumluluktur ki, bu sürecin en değerli kazanımlarındandır. Partizan ve Sınıf Teorisi’nin iradesini yansıtan bu adım son derece anlamlı ve sevindiricidir. Geniş taban tarafından istenen, beklenen ve olması gereken bir bilinç ve kültürdür. Tabanın taleplerine yanıt olmakla birlikte, devrimci sorumlulukla objektif gerçeğe uygun davranan doğru yönelimdir, yönelimin güçlü işaretidir. Ortak etkinliklerin sorunsuz gerçekleştirilmesi siyasi olgunluk ve devrimci kavrayışın buluştuğunu gösterirken, ortak çalışmaların yürütülmesi ve bunların daha ileri niteliklere taşınmasının da olanaklı olduğunu gösteren bir tecrübedir. Mümkün olanı yaşama döken pratik süreçtir. Devrimci pratiktir. Bu pratik ve bilinci hayata geçiren iki taraftan yoldaşları ve tüm emeklerini saygıyla selamlıyor, ileri adımlarda buluşma arzularımızı paylaşıyoruz…

Elbette Sınıf Teorisi ve Partizan tarafından gerçekleştirilen ortak anma etkinliklerine, coğrafyamız ve Avrupa ülkelerinden devrimci parti ve örgütlerin katılımı da az anlamlı değildir. Özellikle Kaypakkaya yoldaş şahsında nüfuz bulan geniş sahiplenme tutumu sevindirici ve anlamlıdır. Devrimci dayanışma bilinci ve ortak çalışma kültürü açısından olduğu gibi, Kaypakkaya yoldaşın ideolojik-siyasi çizgi nüfuzunun büyümesi bakımından da anlamlı olmuştur bu yıl etkinlikleri. Devrimci dayanışma bilinciyle anma etkinliklerimize destek veren ve mesajlarıyla katılan devrimci parti ve örgütleri   saygıyla selamlıyoruz…

Değerli Yoldaşlar, koşulları atlamayan ve koşullara uygun olarak gerçekleştirilen anma etkinlikleri başarılı bir siyasi faaliyet süreci olarak yürütülmüş, tamamlanmıştır. Avrupa’nın bir çok ülke ve şehrinde gerçekleştirilen Mayıs ayı anma etkinlikleri yoğun bir faaliyet performansına tanık olduğu kadar, özüne uygun nitelikte ve militan ruhun daha bir kabardığı süreç olarak yaşanmıştır. Bu, umut verici bir gelişme olarak kaydedilmelidir.

Merkezi anma etkinlikleriyle salonlarda buluşan kitlesel devrimci coşkunun canlı olarak paylaşılmasında neredeyse bir eksiklik hissedilmemiştir. Avrupa’nın kentleri Kaypakkaya yoldaş ve şehitlerimizin anma etkinlikleriyle adeta devrimci-militan canlılığa kavuşmuş, ortak bayraklarımızla renklenmiştir. Komünist önderimiz Kaypakkaya yoldaş ve tüm ölümsüz yoldaşlarımıza büyük bir bağlılık tavrı sergilenmiştir. Azımsanamaz ve küçümsenemez bir bağ ve bağlılık açığa çıkmıştır. Proleter devrimci damar ve ruhun kurumadığı, bilakis diri olduğu pratikte görülmüştür…

Sürecin sınırlamaları iç işleyişte kısmi eksiklikleri koşullasa da, bu eksiklikler asla öne çıkarılmamış her yoldaş büyük bir sorumlulukla hareket etmiştir. Faaliyetlerin başarısını esas alan yoldaşlar, söz konusu bazı iletişim-bilgilendirme eksikliklerini asla sorun yapmamışlardır. Bu, kurumsal bilincin pratikte temsil edilmesi ve yansıtılmasıdır.

Anma faaliyet süreci, ciddi entellektüel ve tarihsel tartışmalara, bu tartışmalarda bilgi ve bilinçlenme eylemine de tanık olmuştur ki, bu zeminde adeta bir tarihsel tecrübe ve aktarım fırtınası yaşanmıştır. Kaypakkaya yoldaşın kavranmasında, dolayısıyla O’nun çizgisinin kavranmasında derinleşmeye hizmet eden teorik-siyasi bir kesit yaşanmıştır.

Bir haftalık program ekseninde, hem pratik etkinlikler ve hem de teorik etkinlikler temelinde sürdürülen faaliyetler büyük bir olumluluk ve başarıyla tamamlanmıştır. Yoldaşlar büyük bir sorumlulukla hareket etmiş, emekleriyle devrimci bir çalışma pratiği sergilemişlerdir. Nitelik olarak doyurucu bir süreç örgütlendiği gibi, nicelik olarak da göz dolduran bir yoğunluk egemen olmuştur.

Avrupa çapında yapılan anma etkinlikleri; Almanya’nın Köln, Fırankfurt, Suttgart, Ulm, Hamburg, Berlin ve Wuppertal kentlerinde, Fıransa‘nın Paris, İsviçre’nin Zürih, İngiltere’nin Londra, Avusturya’nın Wiyana, İnsburg ve Linz şehirlerinde, salon ve meydanlarda sloganlarımız ve marşlarımız eşliğinde gerçekleştirilen miting, panel ve şehitlerimizin anılarına düzenlenen çeşitli program ve sunumlarla planlandığı biçimde tamamlandı.

(Wuppertal ise 28 mayısta anma planlama etkinliğini gerçekleştirecek.)

AKP-MHP faşist iktidarının örgütleyerek kışkırttığı Türkiye‘li sivil faşist çetelerin kimi bölgelerdeki müdahale ve provakasyonlarına karşın, soğuk kanlılıkla bu provakasyonlar boşa çıkarılıp anma mitingleri örgütlendiği biçimde gerçekleştirildi.

Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen anma etkinliklerine, Rojava’da Partizan ve Sınıf Teorisi tarafından örgütlenen ve alanda bulunan diğer devrimci, demokratik güçlerin katılımıyla askeri tören eşliğinde gerçekleştirilen anma etkinliğinin görüntüleri ve gönderilen mesajların okunup sunulması coşku kattı.

Yine, eş güdümlü olarak Türkiye-Kuzey Kürdistan illerinde gerçekleştirilen anma etkinlikleri Avrupa’da gerçekleştirilen anma etkinliklerine ve yoldaşlara büyük bir moral oldu. Ülkede yaşanan ağır faşist baskı koşullarına ve polisin saldırısına rağmen, yoldaşların, gençlikten yoldaşların ve diğer devrimci güçlerin katılımına da tanık olan kararlı, militan etkinlikler Mayıs ayı anma etkinliklerinin geniş ölçekte olumlu ve başarılı geçtiğini resmeden tablo olmuştur…

Ölümsüzleşen yoldaşlarımız bu kahraman mücadelenin kanıtları, kızıl destanın ölümsüzlük tohumlarıdır.

Bedelsiz mücadele gelişmez, bilincinden hareketle, Kaypakkaya’dan Yılmaz Kes yoldaşa, stratejik yürüyüşümüzün   Kızıl Kalkışma Destanında, 600 aşkın ölümsüz parti şehidimizi, dünya ve coğrafyamızda ölümsüzleşen devrim şehitlerini bir kez daha saygıyla anıyor, mücadeleleri yürüyüşümüzün kızıl güzergahında zafer bayraklarımızdır…

18 Mayıs İBRAHİM KAYPAKKAYA Anma Tertip Komitesi

Mayıs 2020