18 Mayıs’ı Unutmayacağız!

ADHK_LOGOADHK (10-05-2014) Halkların mücadele tarihi, kimi zaman belirli günleri, kendi yazgılarını değiştiren bir Milat haline getirir Tarih bilinci içinde yer alan o gün, geleceğe yönelik anlamlı bir mesaja dönüşür ve halkların yolunu aydınlatan bir meşale olur.

İbrahim Kaypakkaya, Türkiye Kuzey Kürdistan mücadele tarihi içinde, destanlaşan bir direnişle, böylesine sönmeyen bir meşaleye dönüşmüş devrimci komünist bir şahsiyettir.

Her ölümsüzlük yıldönümünde O’nun, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki sınıf mücadelesine kazandırdığı bilimsel tahliller ve direniş azmiyle, mevcut sistemle köklü bir kopuşu sağlamasıyla ve bu duruşu nedeniyle, ezilen halkların düşmanları tarafından katledilmesiyle, onurlanmış yaşamının, tarihsel anlamını ve bugüne verdiği mesajı daha iyi anlıyoruz. Kaypakkaya ve diğer devrimci önderler, faşist baskı ve zulmün egemen olduğu bir sömürü düzenine karşı, eylemli bir devrimcilikle kafa tutmuş, kurtuluşa giden yolu göstererek, o yolda bayraklaşmış önderlerdir.

Dahası onlar, o yolda adanmış devrimciliğin ilkleri olmuşlardır. ‘71 devrimciliğinin toplam mirası içinde, İbrahim Kaypakkaya’yı özel bir yere koyan ise; onun adanmış devrimci kişiliğinin, Türkiye Kuzey Kürdistan siyasal coğrafyasında ortaya çıkan zorlu sorunlara, derinlikli ve öncellerini aşan bilimsel bir yaklaşımla cevap verip, komünist bir önder haline gelmesidir.

Bugün de, Gezi’de halk isyanına dönüşen devrimci öfkenin beslendiği tarihsel kökler olan Mahirlerin, Denizlerin, İbrahimlerin, Mazlumların, görkemli kişilikleri, halkın asırların biriktirdiği soylu isyan geleneğinin kişileşmiş, onlarda billurlaşmış halinden başka bir şey değildir. Bu bağlamda; halk, önderlerine verdiği emanetini tekrar devralarak, kahraman ölümsüzlerini onurlandırmıştır.

Kendi kuşağının bilinç ve eyleminde bir adım öne çıkarak, stratejik bir önderliğin tüm pratik görevleriyle, durup dinlenmeden halkların kurtuluşu için can bedeli mücadeleye atılan, bunun sonucunda düşmanlarının elinde ölümsüzleşirken yenilmeyen, İbrahim Kaypakkaya şahsında tüm devrim şehitlerini Saygıyla anıyoruz. Anıları mücadelemize ışık olsun!

-18 Mayıs’ı Unutmayacağız!

-İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür!

-Devrim Şehitleri Ölümsüzdür! 

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

Mayıs 2014