66. Gününde Strasbourg’da süren açlık grevini MKP ziyaret ederek destekte bulundu

Açlık grevindeki direnişçileri temsilen  Mustafa Sarıkaya ile görüşen MKP  heyeti, Kürt halkının meşru demokratik mücadelesine, kazanılmış halklarına vurulmak istenen  prangaya karşı gösterilen bu devrimci duruşun yanında olduklarını, devrim mücadelesinde stratejik ortak olarak değerlendirdiği, Kürt ulusal hareketinin bu mücadelesini sahiplenip ve selamladıklarını  belirterek, yüklendikleri rolün önemini vurguladılar

Strasbourg (21-02-2019) MKP Heyeti Kürt Devrimcilerinin, Leyla Güven özgülündeki Kürt kadının direnişdeki kararlı tutumunu  ve Direnişin Türkiye Kuzey Kürdistan ve Uluslararası alanda da yaratığı olumlu etki, direnişin daha  şimdiden kazanıldığı beyan etmektedir.

Açlık grevindeki Kürt ulusunun temsilci neferlerinin  direniş  noktasındaki kararlılıkları, moral ve motivasyonlarının yüksek düzeydeki varlığı, direnişin şimdiden  kazanıldığını göstermektedir. Açlık grevindeki direnişçileri temsilen  Mustafa Sarıkaya ile görüşen MKP  heyeti, Kürt halkının meşru demokratik mücadelesine, kazanılmış halklarına vurulmak istenen  prangaya karşı gösterilen bu devrimci duruşun yanında olduklarını, devrim mücadelesinde stratejik ortak olarak değerlendirdiği, Kürt ulusal hareketinin bu mücadelesini sahiplenip ve selamladıklarını  belirterek, yüklendikleri rolün önemini vurguladılar.

MKP heyeti adına yapılan konuşmada“… Faşizm  her yönden kuşatmaya çalışmaktadır. Türkiye-kuzey kürdistan, medya savunma alanları, Rojava kuşatılmaya-tecrit altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu kuşatmaya karşı gösterilen direnişte gerilla her zaman stratejik bir yere sahiptir ve her dönem öncülük misyonunu oynamıştır ve oynamaya devam etmektedir.  Şimdi ise, içinde bulunduğumuz süreçte sizler bu öncülüğe soyundunuz. Leyla Güven bu direnişin öncüsü olarak öne çıktı ve açlık grevindeki sizleri ve biz diğerlerini harekete geçirdi, bunu daha ileri taşımak, tecriti kırmak ve faşizmi geriletmek şimdi bizlerin omuzundadır. Bu göreve sahip çıkmalı ve yeni mücadele araçları-yöntemleriyle sürece cevap olabilmeliyiz. Bu direniş, devrimcidir, talepleri meşrudur haklıdır.  MKP adına, MKP’nin tüm taraftarları adına bu direnişi selamlıyor ve sahipleniyoruz. …Türkiye-Kuzey kürdistandaki, medya savunma alanlarındaki, Rojavadaki yürekler sizinledir” denilerek faşizme karşı mücadelede diğer alanların bu direnişle olan bağı dile getirildi.

Mücadelenin geliştirilmesi ve direnişin yaygınlaştırılması noktasında atılan adımların, oluşturulan yeni mücadele araçlarının  sahiplenilip ileri taşınması noktasında, Birleşik mücadeledeki stratejik itifak anlayışın ısrarına vurgu yapılarak  destek  ziyareti, direnişin selamlanmasıyla son buldu.