AB ülkelerinde yolsuzluk yaygın

yolsuzlukSTOCKHOLM (05-02-2014) Avrupa Birliği’nin hazırladığı bir rapor Avrupa ülkelerinde yolsuzluğun yaygın olduğunu ve yılda 120 milyar Euro yolsuzluk yapıldığını ortaya koydu.

Avrupa Birliği İçişleri Bakanı Cecilia Malmström tarafından basına açıklanan 300 sayfalık raporda Avrupa ülkeleri arasında en fazla yolsuzluk yapılan ülkelerin Romanya, Bulgaristan, İtalya ve Yunanistan olduğu, en fazla da sağlık ve inşaat sektöründe yolsuzlukların ortaya çıktığı belirtiliyor.

Malmström, yolsuzluğun bir yıllık Avrupa Birliği bütçesi tutarında olduğunu, yolsuzluğa giden paraların çok daha akılcı bir biçimde kullanılabileneceğini belirterek “Yolsuzluk politik ve demokratik kurumlara olan güveni yok ediyor. AB ekonomisine zarar veriyor ve devletlerin vergi gelirlerinin azalmasına yol açıyor. Son yıllarda AB ülkeleri yolsuzlukla mücadele etmek için bir çok önlem aldılar, ancak bu rapor yapılanların yeterli olmadığını gösteriyor” diyor.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Avrupa çapında yaptığı anketin sonuçları görüş belirtenlerin % 76’sının yolsuzluğun kapsamlı olduğunu düşündüğünü, % 26’sının da günlük yaşamında yolsuzluklardan etkilendiğini söylediğini gösteriyor.  Her dört kişiden biri de son 3 yıl içinde yolsuzluk ve rüşvetin arttığını düşünüyor.

Avrupa Birliği ilk kez 28 üye ülkesini kapsayan bir yolsuzluk raporu hazırlamasına rağmen, Avrupa Birliği’nin karıştığı yolsuzlukları araştırmaması ve bu konuya raporda yer verilmemesi tuhaf görünüyor.

İSVEÇ’TE DE YOLSUZLUK YAYGIN

Rapor AB ülkeleri arasında İsveç’in son sıralarda yer aldığını göstermesine karşın, halkın % 40’ı yolsuzluğun yaygın olduğu düşüncesinde. Anket çalışmasına katılan neredeyse her beş kişiden biri (% 18) rüşet alan birini tanıdığını söylüyor.

Raporda İsveç’teki özelleştirmelerin büyük hukuki sonuçlara neden olduğu, şefaflık ve kamuoyuna açıklık ilkesinin devre dışı bırakılmasının yolsuzluğun artmasına yol açtığı belirtiliyor. İsveç adalet mekanizmasının yurt dışında çalışma yürüten İsveç firmalarının o ülkelerdeki devlet yetkililerine verdikleri rüşvetleri ele almada yetersiz kaldığına dikkat çekiliyor. Telia Sonera’nın Orta-Asya ülkelerinde karıştığı rüşvet skandalları örnek olarak gösteriliyor.

İsveç’e yöneltilen bir diğer eleştiri de siyasi partilere yapılan anonim para yardımlarına karşı önlem almaması. İsveç’te siyasi partilerin nereden ve ne kadar ekonomik yardım aldıklarını açıklama zorunluluğu yok. Avrupa Birliği Komisyonu İsveç’in yanı sıra Malta, San Marino ve İsviçre’nin de yasalarında değişiklik yaparak partilere yapılan tüm yardımların kamuoyuna açıklanması zorunluluğunu getirmesini istiyor.

YOLSUZLUĞA KARŞI ÖNLEMLER

Yolsuzluğun engellenmesi için belediyelerin ve devletin açtığı ihallelerde şeffaflık ilkesinin uygulanması ve yurt dışında rüşvete karışan şirketlere verilecek para cezasının artırılması isteniyor. Partilere merkezi ve yerel düzeyde yapılan tüm anonim yardımların durdurulması da komisyonun önerileri arasında yer alıyor.

ANF