Abdullah Kalay’a özgürlük

Antalya’da kalbi yüz de 70 çalışmayan Abdullah Kalay için basın açıklaması yapıldı

ANTALYA(16.09.2013)- Antalya’da hasta tutsak Abdullah Kalay ve bütün devrimci hasta tutsaklar için basın açıklaması yapıldı. Demokratik Haklar Federasyonu ve Halk Cephesi’nin ortak düzenlediği basın açıklaması saat 19.00’da Attolos Heykeli önünde yapıldı.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“egemen sınıflar tarafından haksız ve hukuksuzca ölüme terk edilen hasta tutsaklardan bir tanesi de Abdullah Kalaydır. Kalay’ın Kalbinin %70’i çalışmamasına rağmen F tipi hapishanesinde ölüme terk edilmiştir.İnsanın insana yabancılaşmasını ve tutsakların beyinlerini tecrit altında izole etmeye çalışan devlete karşı hasta devrimci tutsaklar iradelerini en ağır tecrit koşullarına karşı teslim etmeyerek mücadelelerini sürdürüyorlar.Tutsakların bu mücadelelerini sahipleniyoruz.Yaşama haklarını ve tedavi olma haklarını gasp edilmesini reddediyoruz ve devletin bu faşizan tutumundan bir an önce son vermesi gerektiğini ifade ediyoruz.Bütün hasta tutsakların özğürlüğü için ortak mücadeleyi yükseltelim,Abdullah Kalayın ve devrimci tutsakların katledilmesine izin vermeyelim”.

Basın açıklamasında sık sık eylem ”Abdullah Kalaya özgürlük”,”içerde dışarda hücreleri parçala”,”yaşasın devrimci dayanışma” sloganları atıldı.

Basın açıklamasına Ezilenlerin Sosyalist Partisi’de (ESP) destek verdi.

http://www.halkingunlugu.net/