ADEF 3. Kongresi başarıyla sonuçlandı

ADEF 3’üncü Kongresine Dersimlilerin birlik İstemi damga vurdu

ADEF (06-03-2018) “ Dersimlilerin Birligine ve Kardeş Halkların Özgürlügüne Atfettiğimiz” Frankfurt/Hattersheim AKM’de 3 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen ADEF 3’üncü Kongresine ilgi yoğundu

Almanya’nın bir çok bölgesinden gelen delegeler ADEF Kongresine katıldı. Avrupa’nın ve Almanya’nın bir çok bölgesinden yazar aydın ve sanatçı arkadaşlarımız kongremize katılarak, kongremizin siyasal bir atmosferde geçmesine katkıda bulundular.

Yönetim Kurulumuzun hazırlamış olduğu Dersimin hemen hemen bütün konularını ele alan ve çözüm sunan siyasal perspektif yazısının doyurucu olması, kongremizin siyasal seviyesinin artmasına ve tartışmaların üst seviyede geçmesine vesile oldu.

Kongremiz Devrim, özgürlük ve demokrasi Mücadelesi yolunda şehit düşenler ile 1937/38 Dersim Soykırımında idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşları ile soykırım mağdurları için saygı duruşu ile başladı.

ADEF Başkanı’nın açılış konuşmasının ardından söz alan ve kongremizin Onur konuğu olan, DERSİM soykırımı sırasında yeni dünyaya gelmiş olan Değerli SEBE ANAMIZ ( Sebe Yer) Ana dilimiz Zazaca ile bir konuşma yaptı ve peşinden bir kaç tane ağıt okudu.

Sebe Anamızın konuşması ve öğütleri kongre salonundaki dinleyicileri duygulandırdı ve coşturdu.

Kongrenin coşku ile anlamlı bir şekilde başlamasına neden oldu. Peşinden kongre Divan seçimi yapılarak kongre gündemleri okunup onaylandı ve kongreye gündemlere başlandı.

ADEF yönetim kurulunun hazırladığı siyasal taslak yazısı acil ve güncel bir çok konuya dikkat çekiyor ve önümüzdeki sürecin görevleri ile Dersimlilerin birliğine ve birlikte ortak mücadelenin aciliyetine dikkat çekiyordu;

“Bugün de Ortadoğu bölgesinde yaşanan ancak, uluslararası boyutu da olan mezhepsel savaş ve Türkiye’deki siyasal islamcı iktidarın giderek gerici-faşist tek adam rejimine verilen bir niteliğe verilmesi ile birlikte diğer ezilen gruplar gibi, Dersim Halkı ve Aleviler için yaşamsal tehditler oluşturmaktadır.

Ayrıca, bugün Kuzey Kürdistan’da yaşanan savaş ve Kürt halkına karşı devreye konulan, 12 eylül ve 90’lı yılları aşan vahşi insanlık dışı saldırı konsepti, Sosyalistlere, Devrimcilere, ilerici yurtseverlere, Akademisyenlere, Aydın, Yazar, Sanatçı, öğretmen ve toplumun bütün katmanlardan muhalif her kesime yönelik saldırıların cumhuriyet tarihinin en azgın vahşi ve kural-hukuk tanımaz döneminin yaşandığı bir süreçte, ülkemiz gerçekliğinde, Aynı zamanda, toplumsal muhalefeti bastırmak, Kürt halkının hangi coğrafyada olursa olsun bütün kazanımlarını kanla boğmak için, içeride ve dışarıda 2019 Tek adam diktasının yasal dayanağını oluşturmak, MHP’yi de kendisine yedekleyerek “milli birlik mutabakatı “ olarak ifade edilen ırkçı tekçi faşist anlayış; Efrine, Rojava devriminin kazanımlarına göz dikerek, sözde “Kurtuluş savaşı yürütüyoruz” kisvesi ile Türkiye halkının önemli bir bölümünü arkasına alarak sürdürülen vahşi saldırıları ile birlikte Efrini işgal etmiş, Lakin, bu işgale karşı yürütülen çağın kahraman direnişi karşısında sınıra çakılı kalarak hüsrana uğramıştır.

Biz Dersimlier tarihin her kesitinde olduğu gibi, bugünde mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz.

Yerimizi Kürt halkının yanında tereddütsüz olarak alacağız ve kardeş mazlum halklar ile daima dayanışma içinde olacağız.

Bu bağlamda, EFRİN direnişini sahiplenmenin bugün insanlığı, özgürlüğü sahiplenmeyle eş anlamlı olduğunun bilincindeyiz ve bu bilinçle Efrini sahipleniyoruz.

Kongremizin düzenlenmesini gerekli kılan; böylesi çetin koşullarda halkımızın geleceğini tehdit eden dinamikleri tespit etmek ve bu tehditlerin bertaraf edilmesi için Dersimliler olarak yapmamız gerkenleri ortak akılla belirleme ihtiyacı duyuyoruz.

Şunuda belirleme ihtiyacı duyuyoruz; Özgür Kürdistan’da, Özerk Dersim anlayışını savunan Federasyon’umuz bu doğrultuda bugünden yarına çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu nedenle, gelecekte Dersim toplumunun yerel parlementosunu’da teşkil edecek, Dersim Meclisin’de birlik perspektifini kuruluşundan bugüne kadar ve bundan sonrada savunmaktadır. Bu konuda gerek Dersim Kurumları, gereksede Dersim toplumunun bütün kesimlerini kucaklayacak bir girişimi savunarak, bu doğrultuda önemli adımlar atılmalıdır.

Bugün itibariyle tartışmalar Dersimlilerin sadece bir bölümü arasında yürütülmüş olsa da, burada ortaya koyacağımız belirlemeler, Dersim’in geçmişten bugüne, bugünden geleceğe uzanacak olan tarihsel süreci bağlamında, Dersim eksenli çalışma yürüten her kurum, sanatçı, aydın ve her birey açısından önem taşımaktadır. Yaşanılan süreci objektif olarak analiz etmek ve tarihimizde yaşanan acılardan dersler çıkartarak, geleceği bu tecrübeler ışığında kurmak; her Dersimli ferdin görevi olmalıdır. Dersimliler, burada ortaya koyacağımız tespit ve önerileri sorunun çözümü ile ilgili tartışmaya katkı olarak görmeli ve onlar da kendi katkılarını aktif olarak ortaya koymalıdırlar.

Sanırız ki, tüm Dersimlilerin üzerinde anlaşacağı ilk tespit şudur: Bugün atalet ve yılgınlık içinde oturacağımız ve birilerinden haklarımızı vermesini bekleyeceğimiz bir gün değildir. Aksine, tüm Dersimlilerin sorun ve taleplerinin bilincine vararak, dost ve düşmanını daha iyi tanıyarak; planlı ve örgütlü olarak yaşama en etkili şekilde müdahale etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz.” Biçiminde ifade edildi.

Kardeş Federasyonumuz DEDEF’in Genel Başkanı hukuki nedenlerden dolayı kongremize bir fiil olarak katılamadı.

Bu vesile ile kongremize iletilen DEDEF mesajı; Dersimdeki gündemi Avrupa’ya taşıması bakımından doyurucu bir içerik taşıyordu ve kongrede okunduğunda salonda coşkuya neden oldu.

ADHK kongremize hem kitlesel hemde temsilcileri düzeyinde katılım gerçekleştirdi. ADHK adına konuşan yoldaş; Ülkedeki ve Avrupa’daki siyasal durumu kapsamlı bir şekilde ortaya koyarak, Dersimliler ve DERSİM kurumlarına ortak mücadele ve birlik konularında çeşitli önerilerde bulunarak kongremizi selamladılar ve birlikte ortak mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ettiler.

Ayrıca, dost DERSİM kurumlarından FDG Genel Sekreteri kongremize katılarak bir konuşma yaptı ve birlik İstemi’ni dile getirdi.

DERSİM Meclisi-Avrupa temsilcisi adına temsilen bir dostumuz kongremize katılarak konuşma yaptı ve birlik beraberlik,

Başarı mesajlarını ilettiler.

Avrupa Sürgünler Meclisi kongremize mesaj ileterek, kongremizi selamladı.

Londra Koçgirililer Dernegi bir mesajla kongremize başarı dileklerini ilettiler.

Yunanistan Dersim Komitesi mesaj göndererek birlikte ortak mücadelenin önemine dikkat çekti ve kongremizi selamladı.

DERSİM Soykırımı Karşıtı Dernegi kongremize yazılı bir mesaj göndererek, kongremizin başarılı geçmesi temennisi ile kongremizi selamladılar.

Hozat Dernek Başkanı ve DEDEF eski yöneticileri yazılı birer mesaj ileterek kongremizin önemine dikkat çekti ve Başarılar dilediler.

DERSİM dili (Kırmancki) üzerine önemli çalışmaları olan yazar Hakan Kerimoğlu dostumuz kongremize katılarak özelliklede ana dil konusunda doyurucu konuşmalarda bulundu.

Danışma kurulu üyelerimiz, Kültür sanat kurulundan sanatçılarımız, misafirler ve yönetim kurulundan arkadaşlar konuşmalarında birlikte ortak mücadelenin önemine dikkat çeken konuşmalar ile kongre politik seviyesinin yükselmesine katkıda bulundular.

Daha sonra faliyet Raporu, Mali Rapor okunup onaya sunuldu. Yeni dönem yönetim organlarınn seçimi ile ADEF 3. kongresi başarıyla sonuçlandı.

Kongre kısa karar ve siyasal sonuçlarını kamuoyu ile daha sonra paylaşacağız.

ADEF YÖNETİM VE DANIŞMA KURULU