ADEF; Seyit Rıza ve Arkadaşlarını Anıyoruz!

ADEF (25.09.2013) İDAM EDİLiŞLERİNİN 76. YILINDA SEYİT RIZA VE ARKADAŞLARINI ANIYORUZ!

İnanç Asimilasyonuna, Barajlara, Heslere, Kalekolara, Kültürel ve Ekoljik Kırım’a Hayır !

Değerli Dersimliler, Dersimin Dostları, Her inanç, Ulus ve Milliyet’ten Halklarımıza;

Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu olarak, 19 Ekim 2013 tarihinde Seyit Rıza ve Arkadaşlarını anmak ve ayrıca, Dersimin karşı karşıya olduğu tehlikeleri gündeme taşıyarak bunlara karşı güçlü bir direnç oluşturmak amacıyla, bugün güncel olarak öne çıkan; inanç asimilasyonu, Barajlar, Hesler, Dersim toplumunu önemli oranda rahatsız eden ve kaygılandıran 21 tane Kalekol inşası ve Tarihi geçmiş Soykırımların günümüzdeki modern tarzdaki devamı olan Kültürel ve Ekolojik Kırım’a karşı bir kampanya kapsamında Rüsselsehim-Flörsheim şehrinde Almanya merkezli bir gece organize etmekteyiz.

Değerli Dersimliler; Dersim yüzyıllar boyunca egemenlerin zulmüne karşı boyun eğmedi. Dersimi zorbalık ve zulmün hedefi haline getiren neden; onun kendi özgün kimliği, kültürü, egemenlere boyun eğmeyen direnişçi duruşu, Alevi Kızılbaş inancı ve 70 ler sonrası oluşan ve Dersimde kök salan Devrimci, Sosyalist siyasal dokusudur.

Dersim oluşturan gruplar, en az bin yıldır kendilerine zorla bir inanç dayatan egemenlere karşı teslim olmama mücadelesi yürütüyorlar. Bu zorlu tarihin en son ve kanlı halkası, TC’nin “Tek Millet, Tek inanç” yaratmak için 1937-38 yılarında Dersimde gerçekleştirdiği Soykırımdır. Bugün hala bu yüzlerce yıllık Devlet politikası yeni araç ve uygulamalarla devam etmektedir.

Türk Devleti ve onun yeni efendileri olan AKP ve Gülen Cemaati Dersimi yeniden fetedilmesi gereken bir yer olarak görmektedirler. Bu nedenle tarihi Dersim kişiliği, duruşu dejenere edilmek istenmekte, toplumsal çürüme ile birlikte amaçlarına daha kolay ulaşabileceklerini düşünmemediler. Bu politikaların bugün Dersimde belli oranlarda başarılı olmasının başta gelen nedenlerinden biriside; Dersimlilerin be Dersim Kurumlarının güçlü ve dirençli bir birlik oluşturamamalarıdır.

Federasyonumuz kuruluşundan günümüze kadar bu konuda tek taraflıda olsa, önemli oranda bir çaba ve duyarlılık ortaya koymuştur. Stratejik konularda olmasa bile, Taktik Eylem Birliği noktasında bütün Dersim Kurumlarının ortaklaştığı 4 Mayıs 1937 Dersim Soykırımı günü ve bütün Dersim Toplumunun Birliğini hedefleyen Geleneksel Dersim Kültür Festivalinin, bütün Dersim Kurumlarının Birlik içinde organize ettikleri ortak bir çalışma olması anlayışımız ve çabamız devam etmektedir. Diger dost Dersim Kurumlarının bu konudaki olumlu adımları Dersimin gelecegini inşa etmede önemli bir rol oynayacaktır.

Degerli Dersimliler, Her inanç, Ulus ve Milliyet’ten Halklarımız;

Bundan 76 yıl önce 1937 yılının Kasım ayında, 14 ü 15 bağlayan gece Elazığ buğday meydanında, Dersimin Önderlerinden Seyit Rıza ve 7 arkadaşı Hukuksuz, uydurma sözde bir yargılamanın ardından idam edildiler.

Elazığ Buğday Meydanında idam edilen Dersimin Önderlerinin isimlerini burada anmak istiyoruz ve anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Seyd Rıza, Laze Seyd Rızay Resik Hüseyin, Aliye Mirze Sili, Laze Civreil Ağay Hesen Ağa, Laze Qemer Ağay Fındık Ağa, Hesene Ivraime Qıji, Wusene Seydi Dersim ruhu ve onurunu savunanların, cellatlara karşı tavrının ne olması gerektiği 15 Kasım 1937 günü Elazığ Buğday Meydanında Seyit Rıza tarafından tarihe not düşülmüştür. Biz Dersimliler bu onurlu ve cesaretli duruşu hiç bir zaman unutmayacağız.

Dersimliler başta olmak üzere, her inanç ve ulustan halklarımızın böylesi anlamlı bir anma gününde Federasyonumuzla birlikte bu etkinliğimizi güçlendireceğini, destek sunacağını ve en iyi katılımı sağlayacağı inancını taşıyor, Saygılar sunuyoruz.

AVRUPA DEMOKRATİK DERSİM BİRLİKLERİ FEDERASYONU (ADEF)