ADEF; Seyit Rıza ve Arkadaşlarını Andı

Rüsselsehim (21.10.2013) SEYİT RIZA ve ARKADAŞLARINI ANDIĞIMIZ GECEMİZ BAŞARIYLA SONUÇLANDI ! ! !

Değerli Dersimliler, Her inanç ve ulustan halklarımız;

Seyit Rıza ve arkadaşlarını andığımız ve aynı zamanda Dersimin karşı karşıya olduğu tehlikelerin gündeme taşındığı Rüsselsehim-Flörsheim deki gecemiz içeriğine uygun olarak, bütün olumsuz dez avantajlara rağmen 1500 civarında bir kitle katılımı ile coşkulu ve başarılı bir şekilde sonuçlandı.

Gecemize açılış konuşması ve Seyit Rıza ve arkadaşlarının şahsında, bütün ezilen inanç ve halklardan mücadele ederek şehit düşmüş tüm devrimciler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Proğramımızın konuşmacılar ve siyasal bölümünde sırasıyla;

Mazgirt Belediye Bşk. Tekin TÜRKEL, ADEF Başkanı Muharrem Erdoğan, AABK Genel Bşk. Turgut ÖKER, YEK-KOM Eş Bşk. Yüksel KOÇ, ADHF Başkanı Cemal ŞAHİN, ATİF Başkanı Süleyman GÜRCAN, FEDA Temsilcisi Haşim KUTLU, Seyit Rızanın Torunu Rüstem POLAT ve Flörsheim Bld.Bşk. Sırasıyla sahne alarak konuşmalar yaptılar.

Bu konuşmalarda gecemizin anlam ve önemine yönelik yapılan vurguların ardından, ” Yavuz’dan günümüze kadar, ezilen bütün inanaç ve halklarımıza yönelik katliam ve soykırımlara dikkat çekilerek, Cımhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar 90 yıllık inkar, imha, yok sayma asimile etme politikalarının, Tek Devlet, Tek İnanç, Tek Millet eksenine oturan Faşist Devlet anlayışı ile bügünde bunların değişik araçlarla Kültürel ve Ekolojik Kırımla devam ettirildiği ortak düşüncesi dile getirildi.”

Devamla; ” 10 yılı aşkındır iktidarda bulunan AKP ve Gülen Cemaati ittifakında Kürtler, Aleviler, Ermeniler, Asuri-Süryani-Keldaniler, Araplar,Lazlar ve diğer ezilen sömürülen halklarımız açısından, inkar Imha ve asimilasyon politikalarının çok sinsice yürütüldüğü ve buna karşı her inanç ve ulustan halklarımızın ortak mücadelesinin örgütlenmesinin bugün çok daha gerekli olduğu vurgusu yapılarak, bu doğrultuda örgütlenen kurumların ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesinin altı ortak bir fikir olarak çizildi.”

ADEF Başkanı ” aynı ortak ve birlikte mücadeleyi, önümüzdeki dönem Bütün Dersim Kurumlarının, ortak Eylem Birliği temelinde hayata geçirmelerinin zorunluluğuna dikkat çekti.”

Bütün Konuşmacılar; ” Gezi-Taksim direnişi ruhunu sahiplenerek, Gazi şehitlerini gecemiz aracılığıyla anıp, tüm ezilenlerin gezi ruhu ve birlikteliği ile ortak mücadele hatının örtülmesi gerektiğinin anlamlı olacağı ortak ifadeleri ile ” konuşmalar aynı paralelde yapılarak kitlenin beğenisini kazandı ve coşkulu bir biçimde alkışlandı.

Kültürel Proğram

Suavi ve Grubu, Redd Düşün Sanat Kollekti, Hıdır Kutan, Levent Özdemir ve Öğrencileri, Rençber, Hasan Sağlam, Medet Aslan ve Öğrencileri, Grup ZEL sırasıyla sahne alarak, izleyicilere duygulu ve coşkulu anlar yaşattılar. Gecemizin anlamına uygun olarak yapılan konuşmalar, zazaca Türkçe ezgiler zaman zaman kitleninde sanatçılarımıza eşlik etmesini beraberinde getirdi.

Özelliklerde Suavi Dostumuzun sahnesinde coşku doğrultaydı. Konuşmaları ve sahne performansıyla adete izleyicileri büyüleyici bir etki ile çoğu parçalarında kitlenin eşlik etmesiyle coşku adeta Dersimde, Mınzurda yankılanıyordu.

Ayrıca, proğramımızda olup imkanları dışında gecemize katılamayan DEDEF Genel Bşk. Hikmet ERDOĞAN ve İHD Dersim Şube Temsilcisi Av. Barış YILDIRIM gönderdikleri mesajlarla gecemize katıldılar.

Okunan mesajları coşkuyla alkışlandı.

Yine Gecemize Demokratik Gençlik Hareketi, Ermeni Federasyonu, Hessen ALevi Bölge Temsilciliği ve Kürmeçliler mesajlarıyls katılıp destek sundular.

Gecemiz Dersim Kültürünün, Duygu ve Düşüncesinin gür sesle haykırıldığı bir atmosferde coşkulu bir şekilde başarıyla sonuçlandı.

Gecemize katılan Dersim halkı başta olmak üzere, destek sunan Dost Kurum, Federasyon, Örgüt ve katılım sağlayan Her inanç ve ulustan halklarımıza desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi iletip, saygılar sunuyoruz.

Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Frderasyonu (ADEF)