ADGB; İstanbul Sözleşmesi «Yaşam hakkıdır» feshedilemez!

İstanbul Sözleşmesi; kadınları, LGBTİ+ları ve çocukları her türlü şiddete karşı koruma, erkek şiddetini ve aile içi şiddeti önleme, kovuşturma ve ortadan kaldırma amacını taşır. Kadına yönelik her türden şiddete karşı mücadelede, temel standartlar ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen, bağlayıcılığa sahip ilk uluslararası insan hakları sözleşmesidir. 2011’de İstanbul’da imzaya açıldığında Türkiye ilk imzalayan ülkelerden olmuştur.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir hukuk devletinde olamayacak bir uygulamayla, “geleneklere aykırı olduğunu, aile kurumuna zarar verdiğini, dini vecibelerde yeri olmayan anlayışları beslediğini” söyleyerek uluslararası kadın mücadelesinin kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi’nden, 19/20 Mart’ta, gece yarısı “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” ile Türkiye’nin çekildiğini ilan etti.

En başından belirtelim ki; Cumhurbaşkanı’nın böyle bir yasal yetkisi yoktur. Bu karar da daha öncekiler gibi ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde karşılıksızdır. Adeta kadınlara savaş ilan eden Faşist Erdoğan, gece yarısı 02,00’de duyurduğu bu kararla sadece bir kez daha diktatörlüğünü, ülkenin demokrasiyle yönetilmediğini ilan etmiş oldu.

Ancak, diktatör istedi diye milyonlarca kadının enternasyonal mücadeleyle kazandığı bu sözleşmeden vaz geçecek değiliz! Kadınların ve LGBTİ+ların erkek/devlet tacizine, tecavüzüne, şiddetine, ayrımcılığa ve eşitsizliğe karşı direniş ve dayanışma köprüleri kura kura, mücadele ederek kazandıkları İstanbul Sözleşmesi, yine aynı mekanizmalarla sonuna kadar savunulacaktır.

Her gün ortalama 3 kadının / LGBTİ+nın erkekler tarafından katledildiği, tacize, tecavüze, şiddete, ayrımcılığa uğradığı, çocukların cinsel istismara maruz kalıp katledildiği günümüz Türkiye’sinde, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek demek; en başta her vatandaşın yaşam hakkının devlet tarafından korunması sorumluluğundan geri çekinildiğinin ve bu suçlara devletin ortak olduğunun ilanından başka bir anlam ifade etmez.

Faşist ve erkek egemen iktidar, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek kadın katillerini, tacizcileri ve kadınlara yönelen bütün saldırıları ve saldırganları koruma altına almıştır. Sadece AKP ve MHP değil, İstanbul Sözleşmesinin feshinden ne kadar memnun olduklarını gerine gerine duyuran Saadet Partisi, Mazlum-Der gibi kadın düşmanı güçler de bu suçun ortağıdır!

Türkiye’deki faşist iktidar hayatın her alanında, tüm muhaliflere yönelik ağır bir saldırı dalgası sürdürüyor. Başta HDP olmak üzere tüm muhalif güçler faşist iktidarın saldırısına maruz kalırken, kadınlar ve LGBTİ+lar özel olarak cinsiyetçi, heteroseksist iktidarın hedefi durumunda. Erdoğan açıkça “kadın ve erkeğin eşitliği fıtratımıza terstir” diyerek eşitsizliği savunurken, Cumhurbaşkanlığı olanaklarını kullanarak yaptığı konuşmalarda, toplumda kadınlara, feministlere, LGBTİ+lara karşı nefret tohumları ekiyor. Gece yarısı kararnamesiyle açıkladığı geri çekilme kararı, bugüne kadar pratikte yaptıklarına yasal kılıf uydurma çabası olsa da, boşunadır. Bu karar yasal olmadığı gibi, bizlerin nezdinde meşru da değildir.

Bu saldırının arkasında olan tüm güçler şunu çok iyi bilsin ki; korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz!.. Bu yasa dışı kararı asla kabul etmeyeceğiz ve İstanbul Sözleşmesi’nde elde ettiğimiz haklarımızdan vaz geçmeyeceğiz!

İstanbul Sözleşmesi kimsenin kadınlara ve LGBTİ+lara lütfu değildir. Uluslararası mücadeleyle kazanılmış bir haktır ve aynı şekilde savunulacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır!

Bu mücadelenin esas öznesi olan tüm kadınları ve LGBTİ+ları, eşitlik, özgürlük ve demokrasi savunucularını İstanbul Sözleşmesi kazanımımıza sahip çıkmaya ve yok hükmündeki kararı geri çektirmek için enternasyonal mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz!

Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz!

Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!

Avrupa Demokratik Güç Birliği