ADGB; Kızıldere Son Değil, Mücadele Sürüyor!

Kızıldere, Türkiye-Kürdistan ve dünya devrimci hareketinin eşi benzeri bulunmayan yoldaşlık ruhunun en hakikatli örneklerinden olmuştur.

Mahir Çayan, Cihan Alptekin ve 8 devrimci yoldaşımız Deniz’lerin idamını durdurmak için çıktıkları direnişte bizlere bugün ışık tutmuş bizlere yoldaşlığın yegâne güç olduğu gerçeğini öğretmiş ve mücadele yolunda bizlere cesareti kuşatmıştır. Harcadıkları emek ve hayatlarıyla cüreti, atılımı, cesareti bütün dünya halklarına göstermişlerdir.

30 Mart 1972 tarihinde On’lar, zulmün ve nihai hedef devrim zaferini birleşik devrim mücadelesiyle olacağını göstermiştir. Kızıldere ruhu Bugün ülke topraklarında ve dünyanın her yerinde mücadele eden devrimciler için birer rehber olmuştur.

AKP-MHP faşizminin Türkiye işçi sınıfının ve ezilen halkların kuşattığı, yoksulların, köylülerin, kadınların ve tüm ezilen halkları nefessiz bırakmak kendi iktidarlarını sürdürmek için yaptığı tüm alçakça hamlelere karşı bugün olduğundan daha çok Mahir’leşmek Kızıldere ruhunu yaşatmak ve birleşik devrim mücadelesini örgütlemek önce ON’lara verdiğimiz sözle ve halklarımıza olan borcumuz olarak en birincil görevimizdir. Bugün mücadele tüm dünya için çetin bir sürece hazırlanmaktadır. Buna karşı oluşturulabilecek tek güç, devrimciliğe sinsice sirayet etmeye çalışan ihanetçi, grupçu ve dar perspektif gibi hastalıkları reddederek zaferin yolunu bir kılmak Kızıldere’yi yaşatmaktır. Kendi kaderini işçi sınıfı ve ezilen halkların kaderinden ayrı tutmayan ON’lar yoldaşlığın omuz omuza düşmana göğsünü siper ederek kendi kaderlerini de birleştirmişlerdir. Deniz’ler için çıktıkları yolda kuşatılan ve kurşunlanan evde ON’ların ‘Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik’ sözleriyle attıkları kurşun karanlığı yırtıp geçmiş, inancı ve ısrarlarıyla göğün en mavisini fethetmişlerdir.

Bugün ki kendimizi gördüğümüz yer 72’den bu yana katledilen yolda Kızıldere’yi bir an olsun unutmamaktır. Devrim yolunda adım adım ilerlediğimiz yol Mahir’lerin, Deniz’lerin, Kaypakkaya’ların, Agit’lerin ve devrime öncülük eden tüm yoldaşlarımızın açtığı yoldan ilerlemektir. Kızıldere’den bugüne Faşizme karşı tek görevimiz birleşik devrim yolunda bir adım daha ileri gitmektir. Bu görevin bilinci ve sorumluluğu ile ilerleyeceğimizi biliyoruz. Bizler ON’ların yoldaşlarıyız.

Faşizmin saldırılarına karşı rehber Kızıldere’dir, toprağa düşen ON’ların ruhu cesaret ve kararlılığın kendisidir. 30 Mart Kürt ve Türk halklarının birlikte yürüyüşünün adıdır.

Gün Kızıldere’nin ruhuyla faşizme karşı devrimin taarruza geçme günüdür.

Faşizme karşı birleşik mücadele en acil görevimizdir. Birliğin gücüyle Kızıldere ruhunu alanlara taşıyacağız. ON’lardan aldığımız cesaretle mücadele bayrağını en yukarılara taşıyacak ve mutlaka ama mutlaka devrimle taçlandıracak,

Biz Kazanacağız… Biz kazanacağız!

ON’ları saygı ve minnetle anıyoruz.

ON’LARI UNUTMAK İHANETDİR! ON’LARA SÖZÜMÜZ DEVRİM OLACAK!

YAŞASIN BİRLİKTE DEVRİM MÜCADELEMİZ!

AVRUPA DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ – ADGB