ADGH 21. Kongresi‘ne Çağrı

Emperyalist kapitalist sömürü sistemine karşı gençliğin sosyalizm mücadelesinin parçası ol; DİRENİŞ MEŞRUDUR!

genclikkongresiGenç işçiler, emekçiler ve öğrenciler,

Bizler, emperyalizmin kalbi sayılan, dünyanın en zengin ülkelerinde yaşıyor olmamıza rağmen, emperyalist-kapitalist devletler, maddi kaygılar olmadan öğrenim görmemiz ve iyi bir yaşam sürmemiz için gerekli imkânları bizlere sunmamaktadır. Üniversite öğrencilerinin büyük bir bölümü, öğrenim görmenin yanı sıra ucuz iş gücü olarak çalıştırılmaya mecbur bırakılarak sömürülürken, bu şartlarda öğrenim görmeleri için yeterli bir zaman dahi bulamamaktadırlar. Birçoğu öğrenim stresinin yanında bu tür zorluklar da yaşadıkları için psikolojik rahatsızlıklara sürüklenmektedirler.

Okullar artık öğrenim görülen yerler olmaktan çıkmış, öğrenciler için bir işkence merkezine dönüşmüş durumdadır. Genç yaşlardan itibaren çocuklar, yetenekli ya da daha az yetenekli olarak kategorize edilirken, bu durum performanslarını yükseltmeleri için bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Sınıfların tıka başa doldurulduğu, öğrencilere ezber eğitimin dayatıldığı bu gerçeklik, onların birçok anlamda gelişimlerini engelleyen bir hal almıştır. Eğitim için daha fazla yatırım yapmak yerine, bu alandan yapılan kısıtlamalar, dış ülkelere pazarlanmak üzere militarizm ve silah harcamalarında kullanılmaktadır.

Meslek eğitimi gören gençler de ucuz iş gücü olarak kullanılmakta, bu gençlerin yaptığı fazla mesai saatleri ödenmemekte, bunun yanında kimi zaman kendilerine meslekleri dışındaki angarya işler dayatılmaktadır. Üç yıl emeği sömürülen bu gençler çalıştırıldığı işyerleri tarafından işe alınmayarak, başka bir iş aramak zorunda bırakılmaktadırlar; ki ilişkilerinin olmadığı durumlarda işe alımlar o kadar da kolay olmamaktadır. İş bulma durumlarında dahi, egemen sistemin varlık sebebi olan olası bir ekonomik krizde işlerini kaybetme olasılıkları yüksek olduğu için, sürekli olarak bunun korkusu ve stresiyle yaşamaktadırlar. Firmaların yaptıkları yüksek kazançlara rağmen, genç işçiler emeklerinin karşılığının çok çok altında bir ücretle çalıştırılırken, sendikalar ise bizlerin asgari ücrete razı olmamızı beklemektedirler. Bizler, asgari olanı değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz.

Tüm bu eşitsizlikler ve sömürüye paralel olarak, kapitalizmin yarattığı perspektifsiz gençlik, her geçen gün daha çok gettolaştırılmış bölgelerdeki uyuşturucu batağına sürükleniyor. Dahası kapitalist değerlerin bir parçası olma ve para kazanma hırsı ile kolay para kazanmak umuduyla kumar bağımlısı oluyorlar, çünkü günümüz toplumuna çok para aynı zamanda saygınlıkla eşdeğer olarak sunulmaktadır.

 Kapitalizm sorunun kendisidir!

Yaşadığımız sorunların asıl kaynağı olan ve aşmamız gereken, bu sistemi, yani kapitalizmi yenmektir. Tüm sorunlarımızın asıl kaynağı kapitalist- emperyalist sistemin ta kendisidir. Çevreye zarar veren, eşitsizliklerin ve ekonomik krizlerin asıl sebebi olan kapitalizm, halkı milli ve din olguları üzerinden kışkırtıp birbirine düşürerek asıl problemi medya vb. araçlarıyla görmemizi engellemek istemektedir. Bir tarafta ezen, diğer tarafta ezilenlerin olduğu sınıflı toplumlarda, egemen sömürücü sistem, ezenlerin zenginliklerine zenginlik katmak ve yeraltı zenginliklerine kavuşmak için bu ülkeleri savaşlara sürükleyerek dünya halklarını katledip, topraklarından sürmekten kaçınmazken, kan ve gözyaşı üzerinden, emperyalist sömürü ve savaşlarla  elde edilen muazzam karların ufak bir kısmı ise, bu ülkelerde yaşayanlara, ‘demokrasi, özgürlük, sosyal devlet, güvenceli toplum’aldatmacalarıyla sus payı olarak sunulmaktadır.  Bütün bunlar ezilen halk gençliği olarak bizlere, bu sistemi değiştirmemiz için yeterli sebeplerimizin mevcut olduğunu göstermektedir.

Çözüm Sosyalizm´dir!

Gerici emperyalist-kapitalist devletler bizi, milyarlarca işçiyi, emekçiyi, avuçları kan dolu bu barbarların daha da zenginleşmesi için sistemlerine inandırma çabasındadırlar. Fakat biz, anti-faşist, anti-emperyalist ve sosyalist gençlik hareketi olarak diyoruz ki; Başka bir dünya mümkün! Bu sebeple, ezilen halk gençliği olarak bizler, egemenlerin diktatörlüğünden başka bir şey olmayan parlamenter sahte demokrasi yerine, sisteme karşı geliştirilen mücadeleyi yükselterek, sömürgecilerin daha fazla zenginliği için değil, hep birlikte kendi ihtiyacımız olanı üreteceğimiz sosyalist sistem için mücadele edelim, çünkü; İnsanlığın kurtuluşu Sosyalizmden geçmektedir!

“Belki bir parmağı kırabilirsin; fakat beş parmak bir yumruktur! “ -Ernst Thälmann

Hayatlarımızı zorlaştıran birçok etken olmasına karşı, gençlik olarak umutsuzluğa düşmemeliyiz, çünkü alternatifsiz değiliz. Tarih bize, mevcut ekonomik-toplumsal sistemin, devrimci kitlelerin ortak eylemiyle değiştirilip, yerine daha iyi bir toplumun yaratılabileceğini öğretti. Bizler, örgütlenmeli ve birlikte mücadele etmeliyiz. Ernst Thälmann’ın da dediği gibi: ” Belki bir parmağı kırabilirsin; fakat beş parmak bir yumruktur”.

Bu sebeple sizleri 26-27 Mart 2016 tarihlerinde Frankfurt’ta gerçekleştireceğimiz ADGH 21.Kongresine, Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi bünyesinde örgütlenmeye ve hep birlikte haklarımız için mücadele yürütmeye çağırıyoruz.

Örgütlü bir gençlik gelecekir ve gelecek gençlerin ellerindedir !

 Omuz omuza daha iyi bir dünya için mücadeleye !

 Yaşasın gençliğin meşru sosyalist dünya mücadelesi !

Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi -ADGH  

ADGH 21. Kongresi

26-27 Mart 2016

(Cumartesi, 12:00-Pazar, 10:00)

Saalbau Gallus (Frankenallee 111, 60326, Frankfurt am Main)