ADGH 9. Kolektif Gençlik Eğitim Kampı Gerçekleşti

1Almanya (27-05-2015) Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi-ADGH düzenli olarak organize ettiği kolektif eğitim kamplarının 9’sunu, 22-25 mayıs tarihleri arasında Almanya’nın NRW bölgesinde gerçekleştirdi. Adgh’nın örgütlü olduğu Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 42 gencin katılımıyla gerçekleştirilen kampta 3 gün boyunca sürdürülen teorik ve politik tartışmaların yanısıra, oluşturulan atölyelerde gençler resim, tiyatro, el sanatları ve müzik alanında üretimler gerçekleştirdiler.

Kampın ilk eğitim gününde, önümüzdeki günlerde toplanacak olan G7 zirvesi vesilesiyle, G7 vb. emperyalist birlikler üzerine Adgh’nın da bileşeni olduğu 3a devrimci platformu tarafından bir sunum gerçekleştirildi.  G7 gibi emperyalist birliklerin oluşumu, nasıl bir ihtiyaç üzerine kuruldukları,  nitelikleri, neyi hedefledikleri, emperyalist bloklar arası çatışmalar ve birlik gibi konular üzerine kapsamlı olarak gerçekleştirilen sunum sonrasında, emperyalist-kapitalist dünya sisteminin ne düzeyde olduğu, işleyişi ve bu tür emperyalist birliklerin ezenler ve ezilenler açısından ne anlama geldiği ve ne tür sonuçlar doğurduğu üzerine geniş bir forum tartışması yürütüldü. Tartışmalar sonrasında zirveye yönelik hazırlıkları süren protestolar hakkında bölgesel eylem birlikleri üzerinden pratik planlamalar yapıldı.

İlk günün ikinci bölümünde, toplumsal yaşamın bütün alanlarında ve politik alanda cinsiyet eşitsizliği (Erk-ek egemenliği ve kadın-LGBTİ bireyler) üzerine bir work shop tartışması başlatıldı. Konunun genç kadınlar ve erkekler açısından nasıl algılandığı ve pratik olarak ne düzeyde olunduğunun anlaşılması için tartışma grupları kadın ve erkek olmak üzere ayrılarak kendi yaşamları ve toplumsal gerçeklik üzerinden fikir alışverişi yapıldı. Tartışmalar sonrasında biraraya gelinip çıkan sonuçlar üzerinden, konunun bir sonraki eğitim çalışmasında devam ettirilmesinde fikir birliğine varıldı.

İkinci gün ise bir önceki kampta yürütülen tartışmaların devamı niteliğinde “Nasıl bir değişim ve yol haritası” başlığında, hem genel anlamda hem de somut olarak gençlik hareketinin örgütlenmesi yolunda önündeki engellerin nasıl aşılacağı ve yakın dönemde nasıl bir yol haritası izleyeceği üzerine forum tartışmaları yürütüldü.

Resim atölyesi için kampa katılan Muzaffer Oruçoğlu ile birlikte oluşturulan atölye çalışmasında gençlerle birlikte resim yapıldı. Atölye sonrasında sanatsal ve kültürel birikim ve üretimlerin insan yaşamındaki yeri ve etkisi,’68 devrimci hareketleri ve İbrahim Kaypakkaya’nın fikir ve pratiğinin dönemindeki politik mücadele içindeki özgünlüğü ve bu özgünlüğün günümüze nasıl taşındığı üzerine Muzaffer Oruçoğlu ile soru cevap şeklinde bir sohbet yürütüldü. Tiyatro atölyesi G7 forumunda yürütülen tartışmaları yazdığı ve sahnelediği bir oyunla görselleştirirken, müzik atölyesi kampın son günü müzikal bir dinleti verdi, elsanatları atölyesinde ise el yapımı kitap ayraçları çalışması başlatıldı.

Teorik-politik, kültürel-sanatsal tartışmalar ve üretimlerle kolektif bir şekilde örgütlenen eğitim kampı, son gün eksiklikler ve bunların nasıl aşılacağı üzerine eleştiri ve önerilerin alındığı bir değerlendirme toplantısının ardından, gençlik hareketinin yerel ayaklarının güçlendirilmesi, teorik ve pratik niteliğinin bütünlüklü olarak ilerletilmesi ve daha programlı ve nitelikli bir örgütlenme hedefiyle sonlandırıldı.

23

45