ADGH; Kültür & Sanat Buluşması

Yerküreyi yeniden sarsan ezilen dünya halklarının haklı isyan ve direnişini, mücadele ettiğimiz  her yer ve cephede yükseltmek için ; Sanatla Direniş, Özgürlük için Sanat !

ADGH (10.09.2013) Emperyalist-kapitalist sistemin yarattığı krizin derinleşmesiyle, savaş koşullarının azgınlaştırılması ve halklar üzerinde uygulanan her türlü sömürünün meşru kılınmaya çalışılmasının ardından, dünya genelinde bir çok ülkede halk ayaklanmaya başladı. Halkların haklı öfkesi hakim sınıfların kolayca yönlendiremeyeceği düzeye ulaştığında, azgınca saldırarak halkı sindirme uğraşı verdiler. “Bıçak kemiğe dayandı” diyerek sokağa dökülen kitleler, “doğal yaşam alanlarımızı” istiyoruz ısrarıyla sokakları zapteylediler.

10. yılını geride bırakan AKP hükümetinin, “Taksim Gezi  Parkı ve çevresini düzenleme” adı altında sermayaye peşkeş çekmesine ‘dur’ diyen halk kitleleri, görmüş olduğu faşist uygulamalara boyun eğmedi. Hakim sınıfların pervazsızca tutumu, daha geniş kitleleri rahatsız etti ve isyan dalgası Türkiye-Kuzey Kürdistan’ın her tarafına yayıldı ; egemenler eskisi gibi yönetememeye başladı, ezilenler eskisi gibi yönetilmek istemediğini dile getirdiler. Halk kitlelerinin mevcut devrimci önderlik sorunu ve hakim sınıfların “muhalif” uzantılarının etkin durumuna rağmen, isyanın dinamiği ve bazı hedefleri oldukça devrimciydi: “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”!

Kısa bir süre içerisinde dünya gündemine oturan “Gezi Direnişi” her kesimden insanın faşizme karşı omuz omuza mücadele etme yetisini güçlendirdi. Yine farklı taleplerle ama gericilik karşısında, çeşitli coğrafyalarda harlanan isyan ateşi, içerisinden geçtiğimiz yüzyılın, egemenlerin de itiraf etmek zorunda kaldığı gibi, isyanların gebe olduğu bir yüzyıl olduğu gerçekliğini tüm yakıcılığı ile göstermiştir. Emperyalist-kapitalist dünya sisteminin sürdürülebilirliği, “rızalık” pozisyonundan daha ziyade “zorbalık” aygıtlarıyla hükmünü devam ettirmek istemektedir. AKP örneğinde yaşanılan “hegemonya” oluşturma savaşı, kapitalist modernitenin, her halkada, halk kitleleri üzerindeki tahakkümüne işaret etmektedir. Ama egemenlerin pek fazla hesap edemedikleri, devrimci önderliğin yoksunluğuna rağmen, emperyalist-kapitalist gericiliğin, halk kitleleri nezdinde “şirin” gösterilemeyeceğidir. Dünyanın her bir parçasında değişim için ayağa kalkan kitlelerin eskisinden kolay sindirilemeyeceği gayet açıktır. Artık hiçbir şey “toplum mühendisliği” çerçevesinde sürdürülemeyecektir.

Tam da yukarıda vurguladığımız tarihsellik içerisinde, “eskisi gibi” olmayan dinamiklerin “ne gibi” olması gerektiği gündeme gelmektedir. Sınıfsız bir dünya idealine tutunarak, gençlik kitlelerinin dinamizmini militan sosyalist mücadelede örgütlemek üzere 22 yılı aşkındır mücadele yürüten ADGH (Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi) olarak, geçtiğimiz yıl 14.sünü düzenlemiş olduğumuz “Enternasyonal Yılmaz Güney Kültür&Sanat Festivali”nin devamı niteliğinde bu yıl; « (…) Sanatla Direniş, Özgürlük için Sanat» şiarı altında, “ADGH Kültür&Sanat Buluşması” adını taşıyan bir etkinlik düzenliyoruz. Sermayenin sanatına karşı halktan yana, halkın gerçekliğiyle yoğrulan alternatif kültürel ve sanatsal üretimlerimizi, mücadelemizin bir parçası haline getirebilmek için yanyana geliyoruz. Sınıfsal, cinsel, ulusal her türden eşitsizliğe, doğa katliamına, sömürüye ve baskılara karşı isyan bayrağının elden ele dolaştığı bir dünyada, bu bayrağın sınıfsız bir topluma yol alması için, tüm gençleri bu kavgada yerlerini almaya davet ediyoruz.

Yerküreyi yeniden sarsan ezilen dünya halklarının haklı isyan ve direnişini, mücadele ettiğimiz her yer ve cephede yükseltmek  üzere ; “ADGH Kültür&Sanat Buluşması”nda buluşalım !

Kahrolsun, Emperyalist-Kapitalist Dünya Gericiliği!

Yaşasın, Ezilen Dünya Halklarının Yükselen Özgürlük Mücadelesi!

Tarih: 2 Kasım 2013

Saat: 13.00

Yer: Saalbau Volkshaus Sossenheim

Siegener Straße 22

65936 Frankfurt Am Main

 

Eylül’13

Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi