ADGH: Sosyalist bir dünyanın mümkün olduğunu haykırmak için; 11 Ocak’ta, alanlardayız!

Adgh_2015_Berlin Afişadgh-logoİnsanın örgütlü özgürleşme mücadelesinin önemli sembollerinden, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve V. I. Lenin şahsında, kavgalarının sürdürücüsü olarak, Sosyalist bir dünyanın mümkün olduğunu haykırmak için; 11 Ocak’ta, alanlardayız!

Sermaye ve onun çıkarlarına hizmet eden bir ideolojiyle yönetilen emperyalist-kapitalist  sistem, proleterya, emekçi sınıfı ve ezilen bütün kesimler üzerinde uyguladığı sömürü, savaş, katliam ve her türlü baskı politikalarıyla varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Sistemin insan ve doğa üzerinde yarattığı sömürü, yıkım ve tahribatların dünden bugüne birçok alanda daha sistemli yöntem ve araçlarla artarak yükseldiği günümüzde, emeğin özgürleşmesinden cinslerarası eşitsizlik sorununa, doğa sorunundan kimlik  ve gençlik sorununa çok çeşitli çelişkiler ve bu çelişkilerin çözümlenme sorunuyla karşı karşıya olduğumuz bir gerçeklikteyiz.

Mevcut sistemin, toplumsal kesimler içerisinde özel önem verdiği gençlik kesimine yönelik eğitim, medya ve sosyal yaşam gibi birçok kanal üzerinden bütün örgütsel araçlarıyla geliştirdiği politikaların sebebi, yaşamdaki birçok soruna karşı duyarlılığıyla sorgulayan ve üreten gençlik dinamizminin kendisine karşı yönelmesinin önüne geçmek ve bu dinamizmi kendi hizmetine yönlendirmek  istemesinden başka bir şey değildir. Ancak bütün bunlara rağmen, kanla beslenen sistemin dünya üzerinde gerçekleştirdiği her katliam ve zulüm, ona karşı direnmeyi ve mücadeleyi de beraberinde getirirken, bu  direniş ve mücadelelerin en ön saflarında yine  yoksul, öğrenci, işçi-işsiz, ezilen inanç ve uluslardan gençlik kesimleri bulunmaktadır; Yunanistan, İtalya, Brezilya, Şili, Meksika, Gezi Direnişi  ve elbette emperyalist savaş ve katliamların yoğun olduğu Ortadoğu, Rojava, Kobanê’de..

İnsan ve doğa üzerinde yaratılan bütün bu çelişkilerin çözüm yolunun nasıl alternatif bir toplum projesiyle mümkün olduğu ve bu projenin gerçekleştirilmesinin nasıl olacağı, tüm toplumsal kesimlerin olduğu gibi, bu kesimler içerisinde dinamik bir yer tutan gençliğin de düşünce ve pratiğiyle cevap aradığı sorulardandır. Bugünün gerçekliğinde yaşama dair her konuda hakim olan emperyalist- kapitalist sistemin politikalarına karşı geliştirilen itiraz ve direnişler farklı içerik ve biçimlerde devam ederken, içeriği ve sonuçları ne olursa olsun gençliğin dinamizmiyle yükseltilen her karşı koyuş oldukça anlamlıdır. Önemli olan, bu karşı koyuşları dünün ve bugünün mücadele deneyimlerinden öğrenerek yarattığımız her araç ve alanda bilinçli bir örgütsel güce dönüştürerek ilerletmektir.

İnsanlığın kurtuluş projesi olan Sosyalist toplum projemizin düşünce ve pratik savunucuları olarak 15 Ocak 1919’da katledilen Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve sovyet sosyalist devriminin teorik ve pratik önderi V. I. Lenin’in mücadelelerinin yürütücüleri olarak bu mücadelelerden çıkaracağımız derslerle, Sosyalist bir dünyanın mümkün ve zorunlu olduğunu gençliğin dinamik gücüyle haykırmak için tüm gençleri 11 Ocak 2015 Pazar günü Berlin’de büyük sosyalizm yürüyüşünde olmaya çağırıyoruz!

Emperyalist-kapitalist sömürü sisteminin kirli savaşları, katliamları ve her türlü sömürüsü altındaki insan ve doğanın özgürleşmesi örgütlü sosyalist mücadele ile mümkün !

8 Ocak’15

Luxemburg-Liebknecht-Lenin (LLL)Demonstration,

Sonntag, 11.Januar 2015 | 10Uhr | U-Bhf Frankfurter Tor, Berlin

ADGH (Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi)