ADHF 34. Genel kurulu 2 Mart 2013 Tarihinde Frankfurt’ta gerçekleeştirilecektir.

Genelege

ADHF’YE BAĞLI TÜM DERNEK VE KOMİTE YÖNETİM KURULLARINA..!

Değerli arkadaşlar, Federasyonumuzun 34. Genel kurulu 2 Mart 2013 Tarihinde Frankfurt’ta gerçekleeştirilecektir. Federasyonumuza bağlı tüm dernek ve komitelerimizin belirtilen tarih ve saatte genel kurulumuza gelirken aşağıda maddeler biçiminde belirteceğimiz hususlara göre hazır gelmelidirler.

1) Federasyonumuzun tüzüğü gereği delege sayısı şu biçimde olacaktır: Her üye derneğin, ilk on beş (15) üye için iki (2) delege, ondan sonraki her on (10) üye için bir delege hakkı vardır.Her üye komitenin bir (1) delege hakkı vardır.Dernek yönetim kurullarımız ve komiteler bu tüzük maddesine göre delege sayısı çıkarıp genel kurula katılmalıdır.

2) Genel kurulumuzun yapılacağı 02.02.2013 tarihine kadar tüm derneklerimiz genel kurullarını yapmış olmalıdır.

3) Dernek ve komitelerden seçilip gelen delegeler dernek ve komitelerimizin üyelerinin çoğunluk iradesine göre irade alıp gelmelidir.Federasyonumuzun çıkardığı kurultay belgelerini (siyasi perspektif ve faaliyet raporunu) dernek ve komite üyeleri mutlaka toplanarak değerlendirmeli seçilen delegelere bu belgelere ilişkin üye çoğunluğunun görüşleri yazılı olarak rapor edilmeli ve üye azınlık görüşleri özetle bu rapora işlenmelidir.

4) Dernek ve komite yönetim kurulları gelecek delegelere mutlaka yapmış oldukları faaliyetlere ilişkin raporlarını yazılı olarak iletmeli ve genel kurula bu raporlar sunulmalıdır.

5) Genel kurulumuzun canlı bir siyasal ortamda geçmesi ve kitlesel katılımın sağlanması için, mutlaka her dernek özel çalışmalar yürütmeli, en başta seçilen delege ve dernek üyeleri olmak üzere, geniş kesimden insanların kongremize katılması için çalışılmalıdır.

6) Federasyon çalışmalarımızın daha merkezi ve daha koordineli yürümesi için derneklerden gelecek delegelerden en az bir kişinin federasyon yönetimine de aday olması için hazırlanmalıdır.

7) Genel kurulumuza gelen delegeler mutlaka dernek ve komite aidatlarını da kendinde getirmelidirler.Aidat miktarı dernekler için her üye başına yılda 10 eu,komiteler içinse yıllık 50 eu ya göre hesaplanmalıdır.

Değerli arkadaşlar,genel kurulumuzun ve gelecek dönem kurumsal çalışmalarımızın daha güçlü,daha örgütlü ve üstlendiği misyonunu daha ileri bir derecede temsil etmesi kuşkusuz ki, her bir dernek ve komitemizin,yukarda maddeler biçiminde belirttiğimiz hususları ciddiye alıp ve ona göre hazırlıklı gelmesiyle ancak mümkün olacaktır.

Federasyonumuza bağlı tüm dernek ve komitelerin bu bilinçle hareket etmesini beklemekteyiz..

Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

33. DÖNEM ADHF YÖNETİM KURULU