ADHF 35. Kongresinde Buluşalım!

adhf logoHak gasplarına, Fişlemeye, Irkçılığa ve Militarizme karşı,

Halk İsyanları ile el ele Şiarıyla, ADHF 35 KONGRESİNDE BULUŞALIM

ADHF (25-01-2014) Emperyalist-kapitalist barbarlığın insanlığı ve doğayı vahşice sömürerek adeta cehenneme çevirdiği bir dünya gerçekliği içerisinde yaşamaktayız. Ezilenlere ve emekçilere dönük her türlü gerici saldırıların katmerleşerek tırmandırıldığı bu tarihsel gerçeklikte, örgütlenmek ve mücadele etmek tarihsel bir zorunluluktur. Yeryüzünün onlarca yerinde ezilenler ve emekçiler emperyalist-kapitalist saldırganlığa ve barbarlığa karşı ayağa kalkarak meydan okumaktalar. Ezilenlerin ve emekçilerin yeni bir dünya istemi bugün her zamankinden daha güçlü olarak haykırılmaktadır.

Almanya’da 30 yılı aşkındır anti-emperyalist, anti-kapitalist ve anti-faşist bir nitelik ve perspektifle, Türkiye-Kuzey Kürdistan’lı göçmen emekçiler başta olmak üzere, ezilenlerin emek ve demokrasi mücadelesinde önemli bir mevzi olan ADHF, geçmiş devrimci birikim ve deneyimleri üzerinden 35.Kongresini örgütlemektedir. Emperyalist barbarlığa, kapitalist sömürüye ve her türlü ayrımcı, ırkçı faşist saldırganlığa karşı yoğun devrimci emek ve bedellerle kazanılmış olan mevzilerimizi korumak ve daha ileri düzeylere taşımak için bügün her zamankinden daha fazla örgütlenmek ve mücadele etmek gerekmektedir.

35. Kongremizin emek ve demokrasi mücadelesinin geliştirilmesinde ileri bir katkı ve birikim olacağı inancı ile tüm işçi ve emekçileri kongremize katılmaya ve yeni bir dünya umudunu birlikte büyütmeye çağırıyoruz.

Tarih : 1 Mart 2014 / Saat  : 12.00

Yer    : İnternatıonales Zentrum / Koblenzer str.17  / 60326  Frankfurt

ADHF ( Almanya Demokratik Haklar Federasyonu )

Ocak 2014