ADHF; Kolektif eğitim kampını başarıyla tamamladı

Avusturya (28-10-2018) Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu 26-27 Ekim Tarihleri arasında Viyana’da iki gün süren kollektif eğitim kampını Başarıyla tamamladı  Federasyonuz YK Saygı duruşu, Açılış konuşması ve gündemlerle ilişkin bir sunum yaparak konuşmasına başladı.

Gündemlerde

Birinci gün

Örgüt nedir ve niye var?

Örgütlü mücadelenin kısa tarihçesi.

Örgütsel muhasebemiz ve kolektivizim.

Geleceğe yönelik çözümlerimiz ve Perspektiflerimiz

İkinci gün

ADHK ve Tarihi

ADHK’nın Günümüzdeki durumu.

ADHK’nın Geleceği (isim, nitelik ve Amaçları)

Belirlenen gündemler üzerine federasyon YK sunumlar yaparak workshop gurupları kurularak 5 er kişilik gruplar halinde konular tartışıldı ve birer kişi dönüşümlü olarak sunumlar yaptılar. Sunumların akabinde Anfi şeklinde belirlenen gündemler ortak bir şekilde tartışıldı. Gruplar halinde yapılan çalışmalarda grup temsilcileri sunum yaparak bireyin yetmezlikleri güçlü yanları açığa çıkarılarak ve bu yönlerinin geliştirilmesi yönünde ortak görüşe varıldı.

Aktiviteli öğrenim şeklinde yapılan çalişma grupları tartışmalar dogrultusunda sona dogru YK Tarafından toparlama yapılarak bitirildi.

Merkezi olarak gerçekleştirdiğimiz Eğitim kampın tüm bu tartışmalarımızı ve yönelimimizi daha da güçlendirmiştir. Kurumsal yönelimimizi, perspektifimizi, çalışma tarzımızı ve sorunlarımızı aşmak ve daha ileri düzeylere taşımak için doğru araçlarla tartışmalarımızı kesintisiz sürdürürken, mücadelemize daha sıkı sarılarak derinleşelim ve yoğunlaşalım.

Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu