ADHF Yönetim Kurulu 1. Denetim Toplantısını Gerçekleştirdi

ADHF (Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu) 10’uncu Dönem Yönetim Kurulu 22 Eylül Cumartesi günü, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin katılımıyla 1’inci toplantısını Innsbruck’da gerçekleştirdi

ADHF (25-09-2018) ADHF’ye bağlı Innsbruck derneğinde gerçekleşen toplantı, Emperyalist saldırganlığın kıskacındaki Orta doğuda, Türkiye Kuzey Kürdistan coğrafyasında önemli gelişmelerin, çatışmaların ve mücadelelerin yaşandığı, Avrupada ırkçılığın yükseldiği, hak gasplarının arttığı, baskı yasaları ile demokratik devrimci kurumların üye ve yöneticilerine yönelik tutuklamaların devam ettiği ve sürdürüldüğü bir süreçte toplanan Denetim toplantısında tarihsel sorumluluk anlayışıyla, görevlerini tartışarak önemli kararlar aldı.

  1. Kongresinden bugüne iki toplantı arasında yapılan çalışmalar ve geçmiş faaliyetler değerlendirdi, gelecek dönemin faaliyetleri planlandı. Gençlik sorunları üzerine önemli tartışmalar yapılarak gençler karşılıklı olarak dinlenildi, yaşadığımız alanlarda işçi odalarında, ve iş yerlerinde işçi temsilciliklerine artık yönelinmesi gerektiği ve Avusturya işçi sınıfına yönelik tartışmalar yapıldı.

Federasyonla olan ilişkilerimizi sadece Kongreden Kongreye deḡil, düzenli bir diyalog iҫinde, ideolojik-siyasal ve örgütsel eḡitimin gerҫekleṣtirildiḡi bir faaliyet iҫinde olmamızı saḡlayıcı bir ortam yaratmasının altı çizildi.

Konfederasyonumuzun ADHK’nın önümüzdeki süreçte yapacağı panellerin içeriği anlatıldı ve Önümüzdeki Ekim ayında gerçekleşecek ADHK bileşenler toplantısına ilişkin bölgelerin tüm tartışma belgelerini okuyarak ve toplantının gündemlerine ilişkin hazırlanan taslakların tartışılması, toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve yine toplantıya bütün bileşenlerimiz, federasyon, dernek ve komitelerimizin katılımının altı çizildi. Toplantı daha sonra Dernek YK önümüzdeki faaliyetlere ilişkin planlamasını açıkladıktan sonra soru çevap bölümünden sonra bitirildi. Bölgelere yönelik çalışmalar devam edecek.