ADHK 22. Kongresine Çağrı

ADHK; 22. KONGRESİNDE;

IRKÇILIĞA, AYRIMCILIĞA VE EMPERYALİST SALDIRGANLIĞA KARŞI;

YENİ BİR DÜNYANIN MÜMKÜN OLDUĞUNU HAYKIRMAK İÇİN BULUŞALIM!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) 22. Olağan Kongresini  23 – 24 Mart 2013 tarihleri arasında  Frankfurt Haus der Jugend salonunda gerçekleştirecek.

ADHK’nın 22. Kongresini, emperyalist-kapitalist sistemin krizini aşamadığı ve buna bağlı olarak dünyanın hemen hemen her yerinde uyguladığı ekonomik, siyasal, ve askeri politikalarıyla, dünya haklarına, emekçilere ve mazlum uluslara işgal, açlık, yoksuluk, işsizlik, ırkçılık, ayrımcılık, çevre ve doğa kirliliğinin dayatıldığı bir süreçte gerçekleştiriyoruz.

Dünyanın dört bir yanına kollarını bir ahtapot gibi sarmalayan emperyalist, kapitalist barbarlık, yaşadığı yapısal krizinin görünürdeki ibresinde  hız kesilmesi görünsede, altan gelen yeni dalgalarla krizin altan alta yeni birikimlerle patlak vereceğinin işaret fişekleri dünyanın bir çok yerinde kendini göstermektedir. Kuşkusuz bu  emekçiler ve halklar için yine yoksuluğun, açlığın, işsizliğin ve baskının artarak yaşamlarına gireceği anlamı taşıyor.

Emperyalist saldırganlık işgal ve talan hareketlerini yine ortadoğuda Suriye üzerinden  yapılan tezgahlarla hız kesmeden önümüzdeki süreçlerde artarak ve yeni işgal hareketleriyle beslenerek artması öngörülen kana doymayan emperyalist barbarlık  planlarıdır.

Kapitalizmin hasta çocuğu ırkçılık ve ayrımcılık Avrupa kıtasında her gün büyüyerek tehlikeli bir hal aldı. Yaşanan ekonomik krizin  bir sonucu olarak beslenen ve büyütülen ırkçılık Avrupa’nın hemen hemen her ülkesinde emperyalist burjuvazinin  desteğiyle tehlikeli boyutlara ulşmış durumdadır. Her gün  bir yenisi çıkarılan ırkçı ve ayrımcı yasalar emperyalist burjuvazinin devlet politikaları olarak yasalaştırılıyor ve uygulanmaya sokuluyor. Buralarda yaşayan başta göçmen emekçiler olmak üzere  tüm emekçiler büyük bir tehlikenin eşiğine gelmiş bulunuyor.

ADHK’mızın 22. Kongresi tüm bu saldırılara karşı mücadele bayrağını yükseltme çağrısı olarak yeni bir dünyanın mümkün olabileceğini işaret etmektedir.

Çağrımız başta emekçiler olmak üzere, emperyalist, kapitalist barbarlığın mengenesinde ezilen tüm insanlığadır. Emperyalist, kapitalist tüm saldırılara, ırkçılığa, ayrımcılığa, egemen cinsiyetçi baskıya, doğa ve çevre tahribatlarına karşı ADHK’mızın 22. Kongresinde yeni bir dünyanın mümkün olabileceğini haykırmak için buluşalım.

ADHK 22. KONGRESİ

Tarih: 23 – 24 Mart 2013 / Saat: 11.00 (Cumartesi)

Yer: Haus der Jugend /  Deutschherrnufer 12

60594 Frankfurt/M. / Almanya

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu

Mart 2013