ADHK 24. Kongresini, 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde topluyor

ADHK 24. Kongresinde Buluşalım!Ermeni Soykırımının 100 Yıldönümünde; Dünya Halkları Katledilmeye Devam Ediyor Karşı Dur, Örgütlen, Mücadele Et !

ADHK (30-03-2015) ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) 24. Kongresinin toplanacağı bu günler, bundan 100 yıl önce Osmanlı-Türk egemen sömürücü sınıfları ve Alman emperyalistlerinin de ortaklığıyla Ermeni soykırımının gerҫekleştirildiği günlerdir. Bu nedenledir ki Kongremiz, bu soykırımda yaşamını yitirenlerin anısına atfen gerҫekleştirilmektedir.

Anadolunun kadim halklarından biri olan Ermeni halkının uğradığı bu soykırım, üzerinden 100 yıl   geҫmesine rağmen, bırakalım suҫlularının ortaya ҫıkarılıp cezalandırılmasını, hala üzerinde konuşulması ve tartışılması dahi yasaklanabilmektedir. Uluslararası alanda gündeme gelmesi ise, emperyalistlerin güncel ҫıkarlarına paralel olarak yürümekte, sadece Türk egemen sömürücü sınıflarından bir şeyler koparmak iҫin parlamentolarda gündeme getirilmektedir. Bu yöntemle, hem Ermeni halkı ve hem de duyarlı ҫevreleri aldatma, tepkilerini azaltmayı hedeflemekte ve hem de “katliam ve soykırımların hesabının sadece kendileri tarafından sorulabileceği(!)“nin mesajını vermektedirler.

Katliam ve soykırımlar, günümüzde de devam etmektedir. Bu katliamlar ve soykırımlar, emperyalist-kapitalist sistemin egemenleri   tarafından gerҫekleştirilmektedir. Ukrayna, Afganistan, Irak, Nijerya ve daha birҫok dünya köşesinde katliamlar sürmektedir. Katledilenler ezilen mazlumlardır ve ezen-sömüren sınıfların ҫıkarları iҫin katledilmelktedirler.

Ezilen mazlumlar tüm bu saldırılara karşı durmalı, örgütlenmeli ve mücadele etmelidir. Halkların tarihten ҫıkarması gereken en önemli ders, örgütlenip zulme karşı direnmedir. Direnen halklar kazanmıştır. Geҫmişte Çin, Vietnam, Küba, Nikaragua vb., Günümüzde Rojava, Kobane’de olduğu gibi. Kendisi iҫin örgütlenen ve direnen halk güҫlüdür, Ermeni halkının uğradığı tarihi haksızlıkların hesabının sorulması da buradan geҫer.

Bu bilinҫle toplanan Kongremiz, ulusların kaderlerinin tayin hakkı ilkesinin kayıtsız şartsız savunucusu olduğunu ilan eder ve öncelikle tam hak eşitliğine dayalı halkların kardeşliğinı savunur.

Dünyanın her köşesinde kapitalist emperyalist sistemin sömürüsünden nasibini alan işҫi sınıfı, hizmet sektörü emekҫileri ve diğer ezilen sınıf ve katmanlar, eskisi gibi yönetilmek istemediklerini her halükarda haykırmaya devam etmektedir. Yunanistan, İspanya ve İtalya başta olmak üzere; işҫi sınıfı ve diğer ezilen sınıf ve katmanlar; grevler, sokak gösterileri vb. eylemlerle tepkilerini göstermektedir. Avrupalı işҫi ve emekҫilerin yaşam standartlarının her geҫen gün kötüleştiğine tanık olmaktayız. Kitlelerin iҫten iҫe biriken öfkeleri, yer yer ayaklanmalara kadar varmaktadır. Bu öfkenin bilince dönüştürülüp, hedefleri belli olan örgütlenme ve mücadelelerin yaratılması, bizlerin önünde duran görevlerdir.

Kitlelere bilinҫ götürülmesinde taşıdığımız sorumluluğun bilincinde hareket ederek; örgütümüzün güҫlendirilmesi iҫin, Kongreye katılımı canlı tutalım ve güҫlendirilerek yeni dönemdeki görevlerin yerine getirilmesindeki kollektif ruhu yaratalım! Yaşadığımız yerlerinin bakımının yapılması ve yaşanılır hale getirilmesi görevi bizlere aittir. Öyleyse, hep birlikte ve atılganca Kongreye katılımı sağlayalım, yeni yaşamın örülmesi iҫin adımlarımızı sağlamlıkla hızlandıralım!

Her türden baskı , sömürü ve zulme, her türlü cinsel eşitsizliğe, kadına yönelik her türlü şiddete karşı olan; doğanın tahribatına, haksız savaşlara, işgal ve talana karşı olan herkesi, Kongremize güҫ katmaya, yeni dönemin siyasetinin tespiti, taleplerimizin ve hedeflerimizin belirlenip şekillendirilmesinde katkıda bulunmaya ҫağırıyoruz.

ADHK 24. Kongresi

Tarih: 25-26 Nisan 2015

Saat: 12.00

Yer: Haus der Jugend Frankfurt

Deutschherrnufer 12

60594 Frankfurt/M.

ADHK 23. Dönem Genel Konseyi

Mart 2015