ADHK 29. Kongresine Çağrı

Kapitalizm; krizler, savaşlar, doğanın tahribatı ve ölümcül hastalıklar sistemidir, birleşelim, kazanalım!

ADHK  (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)  29. Olağan Kongresini  ‘’Kapitalizm; krizler, savaşlar, doğanın tahribatı ve ölümcül hastalıklar sistemidir. Birleşelim Kazanalım’’ şiarıyla   25 – 26 Mart  2023  tarihleri arasında Frankfurt Haus der Jugend Salonunda gerçekleştirecek.

ADHK’nın 29.Kongresini, Dünya ölçeğinde yaşanan Pandemiyle birlikte emperyalist-kapitalist sistemin kitleleri  evlere hapis edip  büyük tekelerin kârlarını kat be kat artırdıkları, bununla birlikte krizini aşamadığı ve dünyanın hemen hemen her yerinde uyguladığı ekonomik, siyasal, ve askeri politikalarıyla, dünya haklarına, emekçilere ve mazlum uluslara işgal, açlık, yoksulluk, işsizlik, ırkçılık, ayrımcılık, çevre ve doğa kirliliğinin dayatıldığı  tarihsel bir  süreçte gerçekleştiriyoruz.

Pandemi ile birlikte daha da artan yoksullaşmaya  paralel, emperyalist Pazar savaşlarının Ortadoğu’dan sonra odak merkezi haline gelen, Rusya’nın  Ukrayna işgali, emperyalist – kapitalist barbarlığın savaş ve kandan beslenen iğrenç yüzünü  bir kez daha aleni gösterirken, bunun ağır faturasını yine dünyanın yoksuları ödedi, ödemeye devam ediyor. Emperyalist pazar savaşlarının yaratığı yıkıcı sonuçlar tehlikeli boyutlarda dünya insanlığını yeni büyük bir emperyalist paylaşım savaşının eşiğine sürüklerken, temel gıdadan giyime, iğneden ipliğe her türlü zorunlu tüketim mallarına fahiş fiyat artışları yaparak artan yoksulaşmayı kat be kat artırdılar. Tekeller kârlarına kar katarken, yoksullar daha da yoksulaştı, küçük ve orta işletmeler yok olmanın eşiğine getirildi.

Deprem değil, kapitalizm öldürdü!

Türkiye /Kuzey Kürdistan, Rojova ve Suriye’de büyük bir yıkıma ve on binlerce insanın yıkıntılar içerisinde feci bir şekilde ölümüne neden olan deprem olayında da net bir şekilde görüldü ki, tek amacı kar ve daha fazla kâr olan kapitalist barbarlık insan yaşamını hiçe sayan doymak bilmez aç gözlülüğü nedeniyle binlerce insanın güvencesiz ve sağlıksız yapılan evlerde yıkıntılar arasında can vermesine neden olmuştur. Bir doğa olayı olan deprem ölümlerin nedeni değildir, ölümlere neden olan, kapitalist kar hırsı ve doymak bilmez barbarlığıdır. Biliyoruz ki, doğa ve insan merkezli ihtiyaca dönük  bir ekonomik planlama olmadan, kapitalizmin kâr hırsı insan ve doğaya büyük zararlar, yıkımlar ve kötülükler vermeye devam edecektir.

ADHK 29. Kongremizi, halklarımızı ve bizi derin bir üzüntüye boğan depremde yıkılan beton molozları arasında feci şekilde can veren on binlerce insanımıza  adıyoruz.  Bu vesileyle bir kez daha tüm halkımızı, depremde ağır zarar gören halklarımızın yaralarını sarmak için ortak dayanışmayı büyütmeye çağırırken, halklarımızı bu acıya mahkum eden sistemden ve onun devlet mekanizmasından hesap soracağımızı bir kez daha teyit  ediyoruz.

İşçiler, emekçiler, dostlar, yoldaşlar,

Dünyanın dört bir yanına kollarını bir ahtapot gibi sarmalayan emperyalist-kapitalist barbarlık, yaşadığı yapısal krizin ağır faturasını, başta işçiler,emekçiler olmak üzere, dünyanın yoksularına yüklemeye çalıştığı bir tarihsel kesikteyiz.  Diğer yandan  başta  dünyanın bir çok yerinde  kadınların mücadelesi olmak üzere, Fransa ve bir çok ülkede altan alta mayalanarak gelişen  işçilerin ve emekçilerin  sokağa yansıyan eylemleri, yeni birikimlerle patlak vereceğini işaret etmektedir.

ADHK’mızın 29. Kongresi, emperyalist- kapitalist barbarlığa karşı, sömürülen ve ezilen dünya yoksullarının sosyalizm mücadelesi saflarında mütevazi bir mevzi olarak konumlanmaktadır.

Çağrımız; başta işçiler emekçiler olmak üzere,emperyalist.kapitalist barbarlığın mengenesinde ezilen tüm insanlığadır.

Emperyalist-kapitalist tüm saldırılara,ırkçılığa,ayrımcılığa,egemen cinsiyetçi  baskıya,doğa ve çevre tahribatlarına karşı ADHK’mızın 29. Kongresinde,  sosyalizm bayrağını birlikte yükseltelim.

ADHK 29. Kongresi:  Tarih: 25-26 Mart 2023 / Saat: 12.00 (Cumartesi)

Saat: 10.00 Pazar (Başlangıç) / Yer: Haus der Jugend /  Frankfurt

Deutschherrnufer 12 /  60594 Frankfurt/M. / Almanya

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

3 Mart 2023