ADHK; 79. Yılında soykırımı lanetlerken; Dersim’in dik duruşunu selamlıyoruz!

ADHK_LOGOADHK (04-05-2016) Bundan 79 yıl önce, 4 Mayıs 1937 yılında Kemalist faşist diktatörlük tarafından başlatılan soykırımla; Dersim, haritadan silinmek istendi Önce Dersimin ileri gelenleri, yani aşiret liderleri ve sözü geҫen, önderlik vasıflarına sahip insanların peşine düşüldü. Kimi kurşunlanarak, kimi idam sehpalarında katledildi. Demografik yapısına, değerlerine, kültürüne saldırıyı kabullenmeyen  Dersimlilere, dönemin en modern silahlarıyla saldırılarak ve her türlü vahşet uygulanarak, onbinlerce insan katledildi. Soykırıma karşı direnen Dersim halkının başına bombalar yağdırıldı, kimyasal gazlar kullanıldı. Binlerce insan topraklarından sürgün edildi ve sürgün edildikleri yerlerde de hiҫ kimsenin kendileriyle ilişki kurmaması iҫin ırkҫı propagandalar yapıldı, kimi yerlerde lince tabi tutuldu.

Mustafa Kemal ve dönemin yöneticilerinin kendi aralarındaki  yazışmalarında; Dersim iҫin,  „dili farklı, inancı farklı, yaşam biҫimleri farklı, mevcut rejime uymayan başına buyruk bir topluluk“tu, „ya rejime ayak uydurmalı, ya yerlerinden edilmeli ya da imha edilmeliydi“ ve bu dediklerini gerҫekleştirmek iҫin soykırım yasasını da ҫıkararak Dersimi işgale ettiler . 1937-1938 yılları, daha 1930’lu yıllarda devreye sokulmak istenen: Kürt kızılbaş Dersim halkının imha planlarının hayata geҫirildiği yıllar olmuştur.

Kemalist faşist diktatörlük, fiziki olarak soykırımı gerҫekleştirdikten sonra, kültürel ve psikolojik  soykırımı devreye koymuştur. İnsanları inanҫlarına, diline, kültürüne yabancılaştırmanın kurumlarını oluşturarak saldırılarını sürdürmüştür. Rejimin yöneticileri; bu politikasında, önemli başarılar elde etse de; Dersimlinin zalime boyun eğmeme geleneğini yokedememiştir.  Osmanlı Padişahlarının „Dersime sefer olur ama zafer olmaz“ tespiti, soykırım sonrası kuşakların faşist rejime karşı dik duruşlarıyla bir kez daha doğrulanmıştır. Ve bu nedenledir ki; faşist TC devleti, hala da Dersime yönelik saldırılarını ҫeşitli şekillerde sürdürmektedir. Kültürel, siyasal, askeri saldırılarına ekolojik imha saldırılarını da ekleyerek, Dersimi yaşanmaz hale dönüştürmeye ҫalışmaktadır.

Dersim soykırımını gerҫekleştirenleri, bu soykırımı savunanları ve haklı bulup sessiz kalanları lanetliyor, soykırımda yaşamını yitiren bütün Dersimlileri saygıyla anıyoruz! Her türlü katliam ve zulme rağmen dik duruşunu sürdüren Dersim halkını selamlıyor, bütün halkları, bu soykırımı mahküm etmeye ve faşist rejimin Dersime yönelik saldırılarına tavır almaya ҫağırıyoruz!

Kahrolsun Her Türlü Zulüm ve Soykırım!

Yaşasın Dersim Halkının Faşizme Karşı Şanlı Direnişi!

Dersim Soykırımı Unutmadık, Unutturmayacağız!

 ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

4 Mayıs 2016