ADHK; Altınçağ mücadelesinin neferlerinden Erhan Gencer’i kaybettik

erhan 1ADHK (06-03-2014) 1949 yılında Antalya’nın Korkuteli’nde doğan Erhan Gencer, eğitim süreci iҫinde devrimci ҫevrelerle ilişkilerini gelistirir ve 1970’li yıllarda TKP/ML ile ilişki kurar ve emperyalizme-kapitalizme ve her türden gericiliğe, Türk faşist diktatörlüğüne karşı mücadelenin en ön saflarında yerini alır. Akademik eğitimi sırasında Marksizm-Leninizmi inceleme ve araştırmaya ciddi önem vermiş ve derinlemesine kavramada önemli adımlar atmiştır. Teorik birikimini, yeraldığı Partiye sunmada ciddi ҫabaları olmuştur. Yöneticiliğe kadar yükselen Erhan Gencer 1980 12 Eylül darbesinden kısa bir süre sonra tutuklandı. Cezaevinde direnişҫilerin saflarında yerini aldı. Ve uzun tutukluktan sonra tahliye oldu ve bir süre sonra Almanya’ya  yerleşti. Almanya’da kaldığı Freiburg kentinde Alman devrimcileriyle ilişkilerini geliştirdi ve burada alternatif komün oluşturdu. Daha sonra Türkiye’ye dönerek orada ҫalışmaya başladı. Iki yıldan beri yakalandığı Kanser hastalığı ile mücadele ediyordu ve 5 Mart 2014 sabahı tedavi gördüğü hastahanede yaşamını yitirdi.

Erhan Gencer, mütevazi, alҫakgönüllü bir yoldaşımızdı. Teorik birikimine rağmen kibirliliği bilmezdi, kariyer onun iҫin önemli değildi. Önemli olanın herkesin kendine düşeni layıkıyla yerine getirmesini isterdi. Tartışmalarda sakin ve iyi bir dinleyiciydi. Karşısındakini anlamadan eleştirmeyi doğru görmezdi. Yaratıcı bir zekaya sahipti. Mücadele iҫinde karşılaştığı zorlu koşullara ayak uydurmayı iyi becerirdi. Araştırma, inceleme, okuma ve yazmanın komünistlerin vazgeҫemeyeceği araҫları olduğunu hep hatırlatırdı. İyi bir araştırmacıydı. Genel kültürel bilgi zenginliğine sahipti. Bu durumu, yoldaşları arasında oldukҫa saygı görürdü. O, yaşadığı süre boyunca emperyalizme-kapitalizme karşı mücadeleden geri kalmadı. Bu duruşuyla örnek oldu.

Erhan Gencer, altınҫağ mücadelesinde verdiği emeğıyle, yarattığı ve mücadelemize kattığı değerleriyle hep anılacaktır. Saygıyla anıyoruz.

ADHK(Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

6 Mart 2014

NOT:

Erhan Gencer’in cenazesi Cuma (7 Mart) günü saat 13.00 sıralarında İsviҫre’nin Basel Havaalanına uҫakla getirilecek ve oradan da yakılacağı yere götürülecektir.