ADHK Avrupa’da DKÖ konferansları örgütlüyor (Yenilendi)

BİLEŞENLER İLE BİRLİKTE DKÖ KONFERANSLARI

TÜM BİLEŞENLERİMİZE, FEDERASYON, DERNEK VE KOMİTELERİMİZE!

ADHK (28.10.2013) 22. Kongremizin almış olduğu karar gereğince; 16 Kasım 2013 tarihinde başlamak üzere bir konferanslar serisi düzenlemekteyiz. Kongremizde belirlendiği şekliyle tartışılacak konu; „Demokratik Kitle Örgütleri ve ADHK“ olacaktır.“DKÖ’lerden ne anlıyoruz ve ADHK nasıl bir örgüttür?“ şeklinde de özetlenebilecek başlık altında tartışma yürütülecektir. Bu tartışma yürütülürken; aynı zamanda dernek, komite, gençlik ve kadın örgütlenmesi hakkında bilgi verilecek ve bu bilgiler ışığında değerlendirmeler yapılarak, hata ve eksikliklerin, zaafların giderilmesine yönelik çözüm öneri ve planları toparlanarak merkezi hale getirilecektir.

Öteden beri varolan  sıkıntılarımızın tartışılarak, koşullarımız oranında giderilmesini amaçlayan bu faaliyetimizin arzulanan başarıya ulaşması için; tüm kurumlarımız ön hazırlık çalışmalarını ciddiyetle yürütmelidir. Sorunlarımızın tartışılmasını sadece yöneticilerle sınırlayamayız, kitlelerin bu sorunlardan nasıl ve ne kadar etkilendiğini veya bizim tesbit ettiğimiz sorunların kitlelerce nasıl karşılandığı ve çözümü konusunda ne tür önerilerinin olduğunu dinlememiz ve anlamamız gerekir. Kitleleri dinlemeden, anlamadan onlara rağmen onlar adına belirlemelerde bulunmak ve hayata geçirmeye çalışmak çok da gerçekçi olmaz ve başarı da sağlamaz. Dolayısıyla; önümüze koyduğumuz bu Konferans faaliyetinin örgütlenmesinde geniş kitlenin katılımı esas alınmalıdır. Kitleleri dinleyerek ve anlayarak ihtiyaçlarına göre örgütlenmeye gitmek doğru ve gereklidir.

Kitlelerle birlikte kollektif olarak yürütülecek faaliyetlerin çok daha verimli olduğu; halkların mücadele deneyimleriyle ispatlanmıştır. Kitlelerin örgütlü gücünün anlamlı olacağını ve bizleri başarıya götüreceğini biliyoruz ve bu bilinçle tüm kurumlarımızın çalışanlarının bu faaliyetin örgütlenmesinde özverili ve azimli davranacağını umut ediyoruz.

Tüm Kurumlarımız alanlardaki faaliyetlerini, aşağıda belirtilen tarihleri dikkate alarak planlamalıdır.

16 Kasım- Hamburg

 17 Kasım- Paris-Innsburg

 30 Kasım- Frankfurt

 1 Aralık-    İsvicre

 7 Aralık-  Mulhaus

 8 Aralık- NRW-Viyana-Stutgart

ADHK 22. Dönem

Genel Konseyi

Ekim 2013