ADHK; Birlik, Dayanışma ve Mücadele Ruhu ile, 1 Mayıs’ta Sokaklara, Alanlara!

siteler icinADHK; Enternasyonal proletaryanın uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta, emperyalist barbarlığa, hak gasplarına, cins ve ulus baskısına, doğa katliamlarına karşı, işçi, ögrenci, kadınları ve bütün emekçileri Avrupa’da sokaklara, alanlara çağrıyor

İŞÇİLER, EMEKÇİLER;

ADHK (13-04-2016) 2016 1 Mayıs’ını kutladığımız bugünkü koşullar, kapitalizme karşı örgütlü sınıf mücadelesinin sosyalizm perspektifiyle geliştirilmesinin ne kadar elzem olduğunu göstermektedir. Emperyalist sermayenin egemenliğinin bekҫileri devletler tarafından ekonomik, siyasal, ekolojik ve sosyal olarak yaşanmaz hale getirilen dünyamızın; büyük bir değişime ihtiyacı vardır.  Afrika ve Asya’nın belli bölgelerinde, Orta-Doğu’da haksız savaşlar aracılığıyla katliamlar ve soykırımlar gerҫekleştirilmektedir. Binlerce insan yaşamını yitirirken, onbinlerce insan yaralanmakta ve milyonlarcası kendi topraklarını terketmekle karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu savaşların organizatörleri ve kışkırtıcıları olan emperyalist devletler ve onların bu bölgelerdeki uşakları ise; sözkonusu yerlerin yeniden paylaşımının plan ve projelerini yapmaktadırlar. Bölgeden veya dünyanın birҫok bölgesinden insanları örgütleyerek, bölgesel savaşları yürüten emperyalist-kapitalist devletler;  hem bu yolla silah tekellerinin daha fazla silah satmasını sağlamakta ve hem de sözkonusu ülkeleri havadan da bombalayarak yakıp-yıkmakta ve böylece inşaat sektörü, makine sanayi sektörü ve daha birҫok sektördeki sermaye iҫin yeni bir pazar yaratmaktadır. Emperyalizmin uluslararası sömürü ҫarkının dönmesinin bir aracı olan bu savaşlara karşı vurdum-duymazlıkla hareket edilemez.

1 mayıs almancaBu savaşları organize ederken, ülkeleri işgal ederken veya bombalarken; hiҫbir şekilde işҫi ve emekҫileri dikkate almayan kapitalist efendiler; bütün bu harcamaların faturalarını, vergiler,  zamlar ve sigortalara ek ödemelerle işҫi ve emekҫilere ödetmektedirler. Öte yandan; evini-barkını yakıp-yıktıkları, ülkelerini yaşanmaz hale getirdikleri insanların göҫedip emperyalist ülkelere yerleşmelerine engel olan kapitalist sermayenin bekҫileri; buralara ulaşmayı başaranları da yerli halklara öcü gibi göstermekte ve onların bu halkların ekmeğini elinden alacağı propagandasını yapmaktadır. Böylece hem kendi suҫlarını gizlerken, hem de ҫeşitli uluslardan işҫi ve emekҫilerin birbirine yakınlaşması, dayanışma iҫinde bulunması ve giderek birlikte hareket etmesinin önüne geҫmektedir. Tekelci burjuvazinin diktatörlüklerinin  örgütlediği ҫetelerin (IŞİD vb. gibi) dünyanın ҫeşitli ülkelerinde gerҫekleştirdiği katliamları bahane ederek; olağanüstü güvenlik önlemleri adı altında militarizmi geliştirirken; aynı zamanda; insanların kendi can güvenlikleri dışında hiҫ bir şeyi düşünmemelerini, korku iҫinde yaşamalarını sağlamaktadırlar. Savaştan kaҫarak Avrupa’ya gelen mültecilerin gelişlerine engel olamayan Avrupa devletleri; insan kaҫakҫılığını meşrulaştıran  anlaşmalar (Türkiye ile) imzalamakta, mültecileri durdurması ve daha fazla silahın satılması, yakılıp-yıkılan şehirlerin yeniden inşaası ihalelerinin verilmesi karşılığında, TC devletinin Kuzey Kürdistan’da gerҫekleştirdiği katliamları görmezden gelmektedirler. Ama bizler, olanları görmezden gelemeyiz!

Avrupa işҫi sınıfı ve emekҫileri, bu gelişmeler karşısında sessiz kalmamalıdır. Sessiz kaldıkҫa emperyalist barbarların halkları boğazlaması devam edecektir. Dünyanın ҫeşitli bölgelerinde sürüdürülen haksız savaşların bütün faturasının kendilerine ҫıkartılmasına, iş ve yaşam koşullarının kötüleştirilmesine engel olamayacak ve kapitalistlerin sömürü sisteminden kurtulamayacaktır.  Kapitalist-emperyalist egemen sınıflar, kendilerinin sebep oldukları kaos ortamından yararlanarak; hak ve özgürlükleri kısıtlamasına, devrimci demokratik örgütlenmelere saldırmasına sessiz kalmamalıdır! Çeşitli uluslardan işҫi ve emekҫilerin, genҫliğin birleşik devrimci mücadelesinin geliştirilmesi iҫin 1 Mayıs’ın birlik, dayanışma ve mücadele ruhuyla hareket edelim!

Yaşasın 1 Mayıs!

Biji Yek Gulan!

Bütün Ülkelerin İşҫileri ve Ezilen Halklar Birleşin!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

Nisan 2016