ADHK; Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Yalnız Değildir! Direnişlerini Destekliyoruz!

Boğaziçi öğrencilerinin uzun bir süredir haklı, meşru ve fiili direnişi devam ediyor. AKP/MHP eğemen iktidarın, seçilen bir rektör yerine, beğenmeyip kendi kadrosunda kayyum-rektör atayarak başlattığı haksızlık ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerin, atanan kayyum rektörü tanımayarak,”aşağı bakmayacağįz”, “teslim olmayacağız” şiarıyla direniş başlattılar. Bu direniş ve eylemsellik gençliğin yaratıcı ve üretici değişik ve zengin eylem biçimleriyle bugüne kadar sürdürüldü. Üniversitenin öğretim görevlileri de bu adaletsiz ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerine büyük destek verdi.

Dün de devrimci demokratik kitle örgütleri İstanbul Kadiköy’de toplanarak, Boğaziçi öğrencilerinin mûcadele ve direnişlerini sahiplenmek ve onlara destek olmak için sokakta ve eylemdeydiler.

Kuzey Kürdistan’da Kürt halkının iradesiyle seçilmiş aşaģı yukarı tüm belediyelere kayyum atayarak gasp ettiği gibi, buğün de üniversitelere kayyum atamaya başlayan faşist Türk devleti ve buğünkü temsilcilerinden beklendiği gibi hem öğrencilere ve hem de sokağa çıkan kitle örgütlerine büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Bu vahşi saldırılarda yaralananlar oldu ve yüzlerce gözaltı yapıldı.

Emperyalist-kapitalist saldırganlıgın devam ettiği, yarattığı sonuçların ve kaosun tüm dünya ezilen halkları tarafından iliklerine kadar yaşandığı bu dünyada, bu sistemin bir parçası olan Türkiye-Kuzey Kürdistan’da da baskının, zulmün, işkencenin kol gezdiği, sömürünün, yoksulluğun ve açlığın giderek yaygınlaşıp derinleştiği, milyonlarca insanın ve gençliğin geleceksizliğe sürüklendiği, Kürde karşı imha ve inkar temelinde sürdûrülen tasfiye hareketi alanının genişletilerek sürdürüldüğü, kadına yönelik baskı, şiddet ve soykırımın hız kesmeden devam ettiği, kapitalist kar uğruna doğanın tahrip edildiği bir siyasal coğrafyada, Boğaziçi öğrencilerinin direnişi genel ilerici devrimci demokratik ve sosyalist güçler üzerinde pozitif ve olumlu bir etki yarattı. Deyim yerindeyse kasvetli havayı hemen değiştirdi. Umutsuz, çaresiz değil, zülme ve sömûrüye karşı örgütlenip mücadele etmek ve direnmekten başka bir yol olmadığının altını bir kere daha çizdi.

Faşist Türk devleti ve temsilcileri büyük bir ekonomik ve siyasal kriz içinde egemenliklerini sürdümeye çalışıyorlar. Bunu yaparken başta Kürtler, ilerici, devrimci ve sosyalistler olmak üzere, tüm emekçi halk güçlerine azgın faşist yöntemlerle saldırarak bastırmaya, dışarıya yönelik de militarist, işgalci ve savaş politikaları ve kitlerler üzerinde milliyetçi, ırkçı ve şöven politikaları sürdürüyor. Bir yerde ipin ucunu kaçırdığında sonun (iktidardan düşeceklerini) geleceginden korktukları için var güçleriyle tüm toplumsal dinamiklere saldırmaktadır.

Dolayısıyla Türkiye-Kuzey Kürdistan gibi bir siyasal coğrafyada, büyük halk kitleleri ve milyonlarca insanın adeta nefes alamaz duruma getirilmesinin daha fazla sürdürebilir bir tarafı yoktur. Yakın gelecekte büyük siyasal ve toplumsal olaylara gebe olduğu ve olacağı gün gibi ortada ve bunun için kahin olmayada gerek yok.

Mevcut bu tablodan ve öngörüden hareketle emekten, eşitlikten, özgürlük ve adaletten yana, yeni bir dünya ve yeni bir yaşamın savunucuları bu kavgaya ve mücadeleye hazırlıklı olmalıdır.

Bu anlayış, duygu ve düşüncelerle biz ADHK olarak, Bogaziçi Üniversite öğrencilerinin mücadele ve direnişlerini destekliyor, selamlıyor, bu mücadelede yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz.

-Yaşasın Bilimsel, Özgür, Demokratik Üniversite!

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Yalnız Değildir!

-Aşağı Bakmayacağįz!

-Teslim Olmayacağız!

-Mutlaka Biz Kazanacağız!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi)

SYM (Sosyalist Gençlik Hareketi)