ADHK; Dursun Çaktı Yoldaş Ölümsüzleşti!

Kaypakkaya geleneğinin emektarlarında Dursun Çaktı yoldaş, yakalandığı kanser hastalığı sonucu kaybettik. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Ailesinin, Kaypakkaya’cıların ve halkımızın başı sağ olsun. Geleneğimize katkılarını ve mücadelesini unutmayacağız. Onu sosyalist mücadelemizde yaşatacağız.

Devrimci mücadele zor ve engebeli süreçlerde geçerek ilerlemektedir. Yenilgiler, zaferler, kazanımlar, kayıplar iç içe geçerek sürmektedir.

Bu süreçte nice yoldaşlarımızı siper yoldaşlarımızı sosyalist devrim davasında yitirerek aramızda ayrılmışlardır. Dursun Çaktı yoldaşımızda, 25.02.2020’de ölümsüzleşti.  Şehit olan her yoldaş gibi, Dursun yoldaşında arkasında bıraktığı mirası sosyalist mücadelemizde her gün her an bizle birlikte taşımaktayız/ sonsuza kadarda taşıyacağız.

Dursun yoldaş 1972’de Almanya’ya öğrenci olarak geldi, kısa süre içinde politik faaliyet içinde yerini aldı. 1976’da Ulum Halk Ocağı Derneğin kurulmasında ve yönetim kurulunda aktif görev aldı.  Ölümsüzleşene kadar Kaypakkaya geleneğin çalışmasını yürüttü. Bir ömür boyu sosyalist mücadele içinde yorulmadan faaliyet yürüten Dursun Çaktı yoldaş;  fedakâr, çalışkan, halkına ve yoldaşlarına bağlı, dostlarına saygılı herkese örnek olmuştu. Politik ve teorik ayrışımlarda yanlış düşüncelere karşı politik mücadele amansızca yürütürken, yoldaşlık ve dostluk temelinde ki  ilişkileri siper yoldaşlığı temelinde sürdürmekteydi. Özellikle Kaypakkaya geleneğini sürdüren kurumlar başta olmak üzere, tüm devrimci kurumlardan desteğini esirgemiyordu. Ulum’da yaşayan devrimci demokrat her kişi ve her kuruma emeği geçmiştir.

Dursun Çaktı yoldaş, zor dönemin adamıydı; Emperyalist-Kapitalist sisteme karşı mücadelenin sürekli başarılarla, kazanımlarla sürmediği, halk demokrasi mücadelesinde taktiksel geçici engellerin büküntülerin olacağı, devrimci hareketin gerilemesi veya yenilgisiyle devrim saflarını terk edenleri, umutsuz karamsarlıktan etkilenenleri dönüştürerek, eğiterek, yenilginin getirdiği karamsar yılgın ruh haline karşı zorlu dönemlerde, halk demokrasi saflarında tereddütsüzce kararlıca yerini almıştı.

Yaklaşık elli yılla yakın Kaypakkaya hareketin çalışmasını yürüten Dursun yoldaş, alçak gönüllü, mütevazi duruşu, onun en belirgin özelliğidi.

Dursun Çaktı’yı anlatmak onun bir yönün eksik kalacağını biliyoruz, bildiriye sığmayan hayatı, halka, devrime, dostlarına, yoldaşlarına bağlılığı, fedakârlığı…

ADHK olarak; başta Ailesinin, Kaypakkaya’cıların ve halkımızın başı sağ olsun.

Anısı Önünde Saygıyla Eğiliyoruz!

Seni Unutmayacağız!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)