ADHK Göçmen ve Göçmenlik Sorunu Üzerine Kampanya başalattı

kampanya afişTüm göҫmenlerin hak ve özgürlükleri iҫin mücadele eden ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) göҫmenleri ve göҫmenlerin sesine ortak olan herkesi „Göҫmen ve Göҫmenlik Sorunu“na ilişkin “BİZ BURADAYIZ, ÇÜNKÜ SİZ ORADASINIZ!” adıyla başalattığı kampanyaya destek vermeye çağrıyor

„BİZ BURADAYIZ, ÇÜNKÜ SİZ ORADASINIZ!“

ADHK (19-10-2015) Biz gönüllü olarak yollara düşmedik. Mayın tarlalarında mayınlara basma riskini ve mayınlar tarafından parҫalanmayı, denizlerde boğulup okyanus sularına karışmayı, hayvan taşınması bile mümkün olmayan TIR‘larda nefessiz kalarak boğulmayı, dağ ve ormanlarda kilometrelerce yolları yürüdüğümüzde kadınlarımızın doğum yapmasını, insan tüccarları tarafından belirsiz bir yerde bırakılıp-terkedilmeyi, aҫlık, susuzluk ve daha nice eziyetleri ҫocuklarımız ve yaşlılarımızla birlikte göze alarak yaptığımız bu yolculuklara siz sebep oldunuz, emperyalist-kapitalist haydutlar!

Siz bizim topraklarımızdaki zenginlikleri uşaklarınız aracılığiyla elimizden aldınız. Sahip olduğumuz üretim araҫlarımızı ve dolayısıyla üretim kapasitemizi geliştirmemize hep engel oldunuz, ҫünkü hep size kölece bağlı olmamızı istediniz.

Uşaklarınız olan ülkelerimizin egemen sömürücü sınıflarının devletleri ve onların diktatörleri aracılığıyla sömürünün en katmerlisini, zulmün her türlüsünü bize yaşattınız, bu zulümden kaҫıp kendi yaşamımızı kurtarmak iҫin yollara düştüğümüzde; karşımıza insan tüccarlarınızla, tel örgülerinizle, duvarlarınızla, pasaport ve vizelerinizle ҫıktınız.

Başımıza diktiğiniz diktatörleriniz 30-40 yılı bulan zalimce yönetimleriyle bizlere yaşamı ҫekilmez hale getirmişlerdi zaten, ama bu yetmedi; sizin bugünkü ekonomik ve politik stratejilerinize ayak uyduramadıkları iҫin; bizim biriken öfkemizden de yararlanarak onları yerlerinden aldınız. Ama yine kabak bizim başımıza patladı. Kimimiz ülkemizde iҫ savaş yaşamaya başladık, kimimizin başına sizin uҫaklarınızdan fırlatılan bombalar yağmaya başladı. Kimimizin aileleri paramparҫa oldu, kimimizin evleri ve toprakları kullanılamaz hale geldi, milyonlarcamız ev ve işyerlerinden oldu.

Hani bize „demokrasi“ getirdiniz ya, kalacak yerimiz, yiyecek bir şeyimiz kalmadı, ama sizin iҫin ҫalışan yeni yöneticilerimiz var ve onlar sizin tavsiye ettiğiniz demokrasiyi bize uyguladılar: Bize reva gördüğünüz yaşam koşullarına karşı mücadele edenlerimizden kimini katlettiler, kimini cezaevlerine koydular, kimini ülkeyi terketmesi iҫin tehdit ettiler. Ve bizler, o sizin „eşi bulunmaz demokrasi“nizi yaşamak iҫin yola ҫıktık.

Peki siz ne yapıyorsunuz? Sınırlarda, havaalanlarında girişimizi engellediğiniz gibi; kendi olanaklarımızla ve yukarda saydığımız riskleri göze alarak ҫıktığımız yollarda önümüzü kesmek iҫin her türlü yola başvuruyorsunuz. Tekneleri batırıyorsunuz, barikatlar kuruyorsunuz, güzergah olarak kullandığımız ülkelere geri gönderiyorsunuz. Ülkelerinize girmeyi başaranlarımızı, yaşanması zor koşullarda yaşamaya zorladığınız gibi; „demokrasi“nizin vurucu güҫleri ırkҫılarınızı üstümüze saldırtıyorsunuz. Burada kalmamızı zorlaştırıcı yasalar ҫıkartıyorsunuz. Halkın bizi kabullenmesini engellemek iҫin ırkҫı propagandalara başvuruyorsunuz. İҫimizden acil „işinize yarayanları“ alıkoyup diğerlerini dışarı atmak iҫin her türlü gayri-insani yolları deniyorsunuz.

Ey dünyamızı daha fazla kӑr iҫin savaş alanına, kan gölüne ҫevirip, bizi topraklarımızdan ҫıkmak zorunda bırakan emperyalist-kapitalist haydutlar! Biz buradayız ve burayı terketmeyeceğiz! Biz bizimle kardeş olan buradaki halkların ekmeğini ellerinden almaya gelmedik! Birlikte örgütlenip sizin bize yaşattıklarınıza karşı mücadele edeceğiz!

Bu dünyanın zenginlikleri herkesi doyurabilecek yeterliktedir, eğer bir avuҫ kapitalist egemenin özel mülkiyetine son verilirse!

Tüm göҫmenlerin hak ve özgürlükleri iҫin mücadele eden ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) etrafında örgütlenmek ve sesimizi duyurmak iҫin tüm göҫmenleri ve göҫmenlerin sesine ortak olan herkesi „Göҫmen ve Göҫmenlik Sorunu“na ilişkin kampanyamıza destek vermeye ҫağırıyoruz!

-YAŞASIN SAVAŞIN, SÖMÜRÜNÜN VE SINIRLARIN OLMADIĞI BİR DÜNYA!

ADHK ( Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)