ADHK; Hrant Dink Mücadelemizde Yaşıyor!

h4ADHK (19-01-2014) Bundan 7 yıl önce; 19 Ocak 2007 tarihinde, tarih boyunca Osmanlı ve Türk devleti tarafından ezilen, hor görülen ve soykırıma tabi tutulan Ermeni halkının yazınsal sesi olan Agos gazetesinin önünde faşist kurşunlara hedef oldu Hrant Dink. Onu katledenler belli, ama hala kim tarafından vurulduğu veya vurdurulduğu tartışmaları yürütülüyor.Bu tartışmalar, bilinçleri bulandırmak ve devleti temize çıkarmak için yürütülüyor.  Faşist Türk devleti, kendi resmi ideolojisinin ırkçı-soykırımcı faşist karakterinin deşifre edilmesine ve buna tavır alınmasına tahammül edemez, bunu yapanları işkencelerden geçirir, katleder.

Hrant Dink, faşist Türk devletinin kanlı tarihini incelemeye başlamış ve bu tarihi tartışmaya açmıştır. Bu girişimi ile; devletin ırkçı-soykırımcı niteliğini teşhir etmeye hizmet etmiştir. Bu da devleti,oldukça fazla rahatsız etmiştir. Tehditler ve hapis cezasını gerektiren davaların açılmasıyla yetinmemiş, O’nu katletmiştir. Bu faşist saldırı, saldırganlara ve onları yönlendirenlere kazandırmamış; tersine kaybettirmiştir.

Geçmişte Ermeni kelimesinin başkasına hakaret etmek için kullanıldığı Türkiye’de; yüzbinleri bulan insan seli „Hepimiz Hrant’ız, Hepimiz Ermeni’yiz!“ sloganıyla Istanbul’un sokaklarını inletmiştir. Ve bu slogan bugün hala haykırılmaya devam etmektedir.

Hrant yoldaşımız, nasılki faşizm karşısındaki onurlu duruşuyla tarihi sorgulamaktan korkanları cesaretlendirdiyse, toprağa düşüşünden sonra da halkların karşılıklı dostluğunun gelişmesi ve pekişmesine katkıda bulundu. Bu nedenle de bir kez daha söylüyoruz: Faşist Türk devleti, Hrant Dink ve O’nun temsil ettiği irade karşısında yenilgiye uğramıştır.

7.  Ölümsüzlük yıldönümünde Ermeni halkının korkusuz evladı yoldaşımız Hrant Dink’i saygıyla anıyor ve mücadelemizde yaşatıyoruz!

Hrant Dink Ölümsüzdür!

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu(ADHK)

19 Ocak 2014