ADHK; Maraş, 19 Aralık Hapishaneler, Roboski Katliamlarını Unutmadık, Unutturmayacağız!

Aralık ayları içinde gerçekleştirilen bu üç katliam, sadece iktidarların güç gösterisi değil   kanlı devletin bekası için “istikrarını tescillediği” operasyonlardır

ADHK (02-12-2019) Emperyalist-Kapitalist sistem, ezilen ulus ve halkları katlederek, sürgünler yaşatarak, yaşam alanlarını işgal edip, mal varlıklarını talan ederek varlığını sürdürmüştür. Dünyanın değişik ülkelerinde işsizliğe, yoksulluğa, adaletsizliğe isyan eden halklara karşı muamele hep aynı.

Türkiye- Kuzey Kürdistan’da ise Osmanlı mirası üzerinden sürdürülen katliamlar hız kesmeden faşist TC tarihi boyunca devam etmiştir. Alevi, Ezidi, Kürt, Süryani, Rum ezilen halklar ve inançlar defalarca kez saldırı ve soykırıma uğramıştır. Tarihin önemli bir kesitinde yer alan Maraş katliamı ve yine Aralık ayına denk düşen Roboski, 19 Aralık Hapishanelere yönelik “Hayata Dönüş Operasyonları” da TC devletinin kanlı operasyonları   olarak tarihe geçti.

Aralık ayları içinde gerçekleştirilen bu üç katliam, sadece iktidarların güç gösterisi değil   kanlı devletin bekası için “istikrarını tescillediği” operasyonlardır. Devrimci tutsakların ölüm orucu eylemine yönelik binlerce militer güçle 22 hapishaneye eşzamanlı olarak yapılan operasyon güçsüzlüğün gösterisine dönmüştür. Çünkü, tutsakları diri diri yakarak, özel kimyasal maddeler kullanılarak teslim almayı başaramadılar. İçerde ve dışarda tek tipleştirme politikaları, hizaya getiremediklerini de ortadan kaldırarak yolunu açmaya çalışan kapitalist sistem, katliamlara devam etti. Ankara garı , Sur katliamı da bu politikanın parçasıydı.

Bugün on binlerce özel yetişmiş komandolar ve IŞİD çeteleriyle, Batı Kürdistan’ a düzenlediği askeri işgalde, Türk devleti yüzlerce çocuğun ve kadının ölümüne, on binlerce kişinin yaşam alanlarını yıkarak, ülkelerinden göç etmek zorunda bırakılarak, mülteci yaşama   mahkum etmiştir. Alevi ve Kürtlerin olduğu bölgelere göçmenleri yada cihatçıları   yerleştirerek demografik yapıyı değiştirmeye yönelik politikalar halkları, inançları   karşı karşıya getirerek soykırım politikalarına zemin hazırlamaktır.

Tarihimiz’de yaşanan bugüne kadar gelen bu katliamları anımsayarak, yitirdiklerimizi anarak, öfkemizi örgütleylim.

Türk devletinin Maraş, Roboski, cezaevleri katliami ve güncel sorunları   tartıştığımız panellere tüm dostlarımızı davet ediyoruz.

Acıların ve katliamların son bulması için, sömürünün, yağmanın ve talanın son bulduğu, eşitliğin sağlandığı, doğa ve tüm canlıların haklarının korunduğu; ırk, dil, din ve cins ayrımı gözetmeden herkesin ortak yaşayacağı Sosyalizm için mücadele çağrımızdır bu davet.

Kuşkusuz ki bedel ödeyenlerimizi andığımız Aralık ayında yaşanan katliamları kınadığımız bu etkinliklerimize davetimizdir.

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

Aralık 2019