ADHK; Suriye’de Yapılan Alevi Katliamını Kınıyor ve Lanetliyoruz!

0 1 adhk orjinal logoADHK (05-05-2015) El –Kaide’nin Suriye kolu olan El Nusra Cephesi denilen eli kanlı çete, Suriye’de yeni bir katliama imza attı! Türkiye sınırına yakın mesafede bulunan Cisr El Şuger bölgesini ele geçirdikten sonra Alevi köyü olan İştebrak ve Kesep kasabasında onlarca sivil Alevi insanını katliamdan geçirdi.

Batılı emperyalist devletlerin ve diğer bazı bölge gerici devletlerinin desteklediği bu eli kanlı katiller, dünya kamuoyuna “ılımlı islamcılar” şeklinde sundukları gruplardan biridir. Ilımlı islamcılığın anlamının saçmalığı bir yanda dursun, radikal islamcılarla aralarındaki fark nedir gibi bir soru ile karşı karşı kalındığı bir gerçektir.

Bu para-militier katil grupların, yaşlı-çocuk demeden bölgede uyguladıkları bu zülmün bir sebebi de, Amerikan emperyalizminin ve Türk faşist rejiminin “eğit-donat-saldırt” politikalarının pratik dışa vurumundan başka bir şey olmadığı açıktır!

Uzun zamandan beridir, Esad rejimini halkını katletmekle suçlayan Türk egemenlerinin ve aynı rejimi demokratik olmadiğından hareketle devrilmesi gerektiğini söyleyen batılı güçlerin, Esad rejimine alternatif olarak bu Cihadçı faşistleri uygun görmeleri, onların gerçek yüzlerini anlatmada yeterli olmaktadır.

Biz devrimci-demokratik güçlerin, Esad rejimini öteden beri halk üzerinde bir diktatörlük olarak gördüğümüz bilinmektedir. Bu durum, bizler için net bir durumdur! Neki, kendilerini demokrasinin şampiyonları olarak gören dünya gericiliğinin ne kadar iki yüzlü, yalancı ve halka düşman politikalara sahip oldukları da açığa çıkmış oluyor. Diktatörlük olarak değerlendirdikleri Esad rejimi ile kendi farklılıklarının olmadığını, bölgeye demokrasi götürmek istedikleri yalanının dünya demokratik kamuoyunca adım adım daha bir anlaşıldığını söylemek mümkündür. Zira gerçekler hayatın pratik seyri içinde giderek ortaya çıkmaktadır. Besledikleri, eğitip-donattıkları kendi Ilımlı islamcıların nemenem güçler oldukları bilinmekte, görülmektedir.

Hem dünya emperyalist gericileri hem de bölge gerici devlet ve güçlerin dikkate aldıkları şey, ne bölge ezilen halklarının çıkarlarıdır ve ne de bölgeye demokrasi getirmeye çalışmalarıdır. Onlar, tamamen kendi çıkarları için ve bu çıkarlar uğruna ne gerekiyorsa onu yaparlar, kimi desteklemek gerekiyorsa onu desteklerler. Şimdi de yaptıkları tamamen budur!

Biz ezilenler, bütün bu tecrübeler ışığında, zalimleri hak ettikleri yere gömmek için, devrimci-demokratik güçler ile beraber hareket etmek, birleşmek, örgütlenmek zorundayız.

Emperyalist-kapitalist devletler ve onların uşaklarının saldırılarından korunmak için; kendi örgütlü ve özsavunma güçlerimizi yaratmak zorundayız. Alevilerin de tek seçeneği budur. Unutmayalımki egemenlerin hiç bir kesiminden Alevilere ya da diğer ezilen inanç ve uluslara bir hayır gelmez. Emperyalizm ve diğer gerici güçlere karşı mücadeleyi kazanmak için kendi güçlerimize dayanmak esas olmak zorundadır. Biz güçlüyüz! Yeterki gücümüzün bilincinde olalım!

KAHROLSUN EMPERYALİZM, KAHROLSUN EL NUSRA VE DİĞER CİHADÇI FAŞİST GÜÇLERİ DESTEKLEYEN BÖLGE GERİCİLİĞİ!

ADHK (AVRUPA DEMOKRATİK HAKLAR KONFEDERASYONU)