“ADHK’nın niteligi, amaç, hedefleri ve çalışma prensipleri” Tartışma Süreci Başlatıldı

ADHK_LOGOADHK (24-10-2016)-  Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu tarafından geçtiğimiz hafta, başta bağlı bulunduğu federasyon ve bileşenlerle bütün komite, üye ve taraftarlarına yönelik ve aynı zamanda devrimci-demokratik kamuoyuna dönük de olmak üzere örgütlü bulunduğu Avrupada kırk yıllık bir mücadele geleneğine sahip olan ADHK’nın nitelik, amaç, hedefleri ve çalışma ilkelerinin muhasebesini içeren nitelik-tüzük çerçevesinde kolektif bir tartışma süreci başlatıldı.

Geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen 25. ADHK Kongresi’nde, Kongre iradesinin “ADHK’nın niteligi, amaç, hedefleri ve çalışma prensipleri”ni yeniden tartışmaya açma ve bunu bir konferansla sonuçlandırma görevini Genel Konsey’in önüne görev olarak koymasının ardından bir süredir yapılan hazırlıklar ve bir dizi tartışmalar neticesinde ortaya çıkartılan taslak genel kitleye sunuldu.

Yürütülecek tartışmaların bir yanını örgütsel kanallar oluştururken; diğer yanını ise mevcut imkan ve olanakların kullanılarak tartışmaların en geniş kitle tarafından yürütülmesine vesile olmak adına  https://adhkprogram.blogspot.de adlı sayfa oluşturmaktadır.

İnternet sayfasının açılış metninde ADHK Genel Konseyi adına bir açıklama da yapılarak “…Dünya halklarının dünden bugüne kan ve can bedeli yaratmış oldukları ilerici-devrimci bir tarihin mirasçıları olarak, bu köhnemiş düzenin bütün dayanaklarıyla birlikte ortadan kaldırılması ve insanlığın, diğer bütün canlılar ve doğayla beraber uyum içerisinde, kardeşçe yaşayacağı yeni bir dünya kurmanın kaçınılmaz sorumluluğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle dünyanın bütün komünist-sosyalist-devrimci-ilerici güçlerinin güne cevap olan, mevcut çelişki ve çatışmaları devrimci sınıf bilinciyle okuyup, ideolojik-siyasi-örgütsel ve kültürel bir cephe oluşturma göreviyle karşı karşıya olduklarını biliyoruz. Bu köhne düzenin yıkılıp, sosyalizmin inşa edilmesi içinse doğru-bilimsel bir ideoloji, bu ideoloji ekseninde şekillenmiş bir siyasal hat ve bu siyasete uygun strateji ve taktiklerin oluşturulması gerekiyor. Bu gereklilik her politik aktörün savsaklamadan yerine getirmesi gereken önemli görevlerdendir. Bu gerçekliğe istinaden ADHK olarak uzun yılları bulan mücadele deneyim ve tecrübelerimizi sentezleyeceğimiz, bir bütün tarihimizi muhasebe edip, bu tecrübe üzerine daha nitelikli, güçlü, geleceği kazanma mücadelesine her alanda katkı sağlayacak bir siyasal-örgütsel mekanizma yaratacağımız önemli bir tartışma süreci başlatmış bulunuyoruz.”denildi.

fransa-protestoYürütülecek bu tartışmalar vesilesi ile girilen sürecin önemine değinilen açıklamada devamla “Dönem dönem çeşitli vesilerle gerçekleştirdiğimiz ve önemli kazanımlar sağladığımız benzer tartışmaları geçmişte sürdürmüş olsak da, 25. Kongre irademizin önümüze koymuş olduğu bir görevle; Niteligimiz, tüzüğümüze, tarihi muhasebeden bir bütün örgütümüzün genel ideolojik-siyasi-örgütsel-kültürel durumuna dair oldukça kapsamlı bir tartışma süreci başlatmış durumdayız. Bu görevin önemli bir ihtiyaç olarak önümüzde durduğu ve bu görevin layıkıyla yerine getirildiği taktirde önemli kazanımları da beraberinde getireceği bilinciyle, böylesine tarihi bir atılımı başta üye ve taraftarlarımız olmak üzere, devrimci-demokrat-ilerici bütün güçlerle, en geniş bileşene ulaştırmak ve yoğun-nitelikli bir tartışma süreci sonrası merkezi irade ortaya çıkartmak istiyoruz.”denilerek 2017’nin Mart-Nisan aylarında merkezi bir konferansla tartışmaların sonuçlanacağı ifade edildi.

Tartışma sürecinin geniş bileşenle yürütülmesinin altı çizilen açıklamada “ADHK, politik bir kitle örgütü olma gerçekliğine uygun olarak, mevcut araç ve olanakları da en geniş, etkin şekilde kullanıp, kitleleri siyasete çekme, siyasette söz-yetki ve karar sahibi yapma misyonuna uygun olarak böylesine bir tartışma sürecinin önemli kazanımları beraberinde getireceğinin bilincindedir. Bu bilinç ve misyonumuza uygun olarak, dar ve sınırlı bir bileşenle değil, geniş kitlelerle beraber bu süreci tartışmak, örgütlemek ve sonuçlandırmak görevlerimizden birisidir. Bu görev ekseninde bir yandan kendi örgütsel kanallarımız üzerinden bu süreci örgütlerken, diğer yandan ise başta internet-sosyal medya-forum siteleri olmak üzere birçok aracı etkin bir şekilde kullanarak oldukça geniş bir bileşeni bu sürece dahil etmeyi hedeflemekteyiz.” diyerek başta üye-taraftarları ve devrimci-demokrat kamuoyunu bu sürecin bir parçası olmaya çağırdı.

Oluşturulan Taslağa ulaşmak ve yürütülecek tartışmalarda ya da taslağa dair görüş-öneri-eleştirilerle katkıda bulunmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

https://adhkprogram.blogspot.de