ADHK’nın niteliğine dair tartışmalar bölge toplantılarıyla devam ediyor

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu –ADHK’nın geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirdiği 25’inci kongre sonucunda, kongre iradesince karara bağlanan “ADHK’nın niteliği, amaç ve çalışma prensipleri”nin tartışmaya açılarak bir konferansla sonuçlandırması planlaması üzerine çalışmalarına başlayan ADHK 25’inci Dönem Genel Konseyi, hazırladığı yeni taslağını bileşenlerine, yerellere ve internet üzerinden geniş kamuoyuna sunarak başlattığı tartışmaları bölgesel toplantılarla sürdürüyor.

Avrupa (28-03-2017) ADHK 25. Dönem Genel Konseyi tarafından 2016 Ekim ayında bileşenler, federasyonlar, dernekler, komiteler ve geniş kamuoyuna sunulan tartışma taslakları, dernekler üzerinden yürütülen tartışmalar sonrasında, bölgesel toplantılarla sürdürülmeye devam ediyor. Bölgesel yapılan toplantılar 26 Mart Pazar günü Almanya’nın NRW Köln, Avusturya’nın Viyana ve Innsburck şehirlerinde ve İsviçre’de bileşenlerimizin üye ve taraftarlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

ADHK 25. Dönem Konseyi adına, tartışmaların hangi ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktığı, neyi amaçladığı ve ADHK’nın ortaya çıkışından itibaren gelinen süreçte üzerine düşen roller bağlamında nasıl bir niteliğe kavuşturulması gerektiği üzerine yapılan ön bilgilendirmeler sonrasında, hazırlanan nitelik taslağı bölümler üzerinden bölge iradelerine sunularak tartışmaya açıldı. Tartışma süresi içerisinde bölgelerden gelen öneriler ve alternatif taslakların da sunulduğu toplantıda, katılımcılar tarafından değerlendirilen program taslağına dair somut fikir ve öneriler alındı.

ADHK’nın hangi tarihsel ve toplumsal koşulların ürünü olarak ortaya çıktığı, geçmişten günümüze ezen ve ezilen sınıflar cephesinde yaşanan toplumsal gelişmeler ekseninde kendi içerisinde yaşadığı değişim ve gelişmeler bağlanımda bugün kendini hangi nitelik ve hedeflerle konumlandırması gerektiği üzerine katılımcıların fikir ve önerilerinin alındığı toplantılarda, politik kitle örgütlerinin isimlerinin, niteliklerini karşılayan bir gerçekliğe denk düşmesi gerekliliğinden hareketle isim önerileri de yapıldı.

26 Mart’da dört bölgede yapılan toplantılarda, tartışmaların canlılğı, taslağa gelen öneri ve eleştiriler bu sürecin olumlu yandır. Konseyimiz bölgelerde gelen önerileride dikkate alarak taslağı yeniden düzenleyerek bir kez daha federasyon, dernek, komite ve bileşenlerimize sunacaktır.

Avrupa’da bütün bölgelerde, bütün bileşenlerce yütülecek tartışmaların olgunluğa kavuşmasının ardından, gelen eleştiri ve öneriler ekseninde ADHK’nın nitelgi, amaç ve hedefleri ve tüzük tartışma taslağı 25. Dönem Genel Konseyi tarafından gözden geçirilerek, 2017 sonbaharında yapılacak olan ADHK Nitelik, amaç ve hedefleri ve tüzük konferansına sunularak sonuçlandırılacak.

Tartışmaları internet üzerinden takip edip dahil olmak isteyenler, https://adhkprogram.blogspot.de linki üzerinden tartışmalara katılabilirler.