ADKH 8. Kurultayı Başarıyla Gerçekleştirildi

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi 8 Kurultayı’nı 13-14 Haziran’da Almanya Frankfurt’ta gerçekleştirdi

 IMG-20150615-WA0031
Frankfurt (15-06-2015) Avrupa Demokratik Kadın Hareketi 8. Kurultayı’nı 13-14 Haziran’da Almanya Frankfurt’ta gerçekleştirdi. Emperyalist Savaşlar Köleleştirir, Kadının Devrimleri Özgürleştirir.! şiarıyla gerçekleştirilen kurultaya, Avrupa’nın bir çok ülkesinden (Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda, Avusturya, İngiltere) katılan delegeler, seçme ve seçilme haklarını kullanarak  8. Merkezi Komisyonunu oluşturdu.

 Devrim ve sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleşenler için yapılan saygı duruşunun ardından delege tespiti yapıldı ve kurultayı yönetecek divan belirlendi. ADKH 7. Dönem komisyonu adına yapılan açılış konuşmasında “Katledilen Özgecan Aslan, Firdevs Vanlı, kendi tecavüzcüsünü öldüren ve idam edilen İranlı Reyhaneh Cabbari ve daha niceleri..Katledilen kadınların bize anlatmak istedikleri ikinci cins olarak sürekli boyun eğdiğimiz, ve kadınların yaşadıklarının bir kader olmadığını görüp buna karşılık kadının kendi kurtuluşlarını ellerine almanın çağrısıdır.” denilerek kadın mücadelesine katkısı olan, öznesi olan tüm kadınlar selamlandı.
Kadının Devrimi Nedir?
IMG-20150615-WA0023Açılış konuşmasının ardından ADKH 8. Kurultayı’nın ilk gününde belirlenen iki konu, atölye çalışması tarzında yapıldı.”Emperyalist Savaşlar ve Kadın” konusuyla birlikte 2. konu “Kadının Devrimi Nedir?” başlıklarıyla tartışıldı.Salonlardan çıkan sonuçlar kurultay salonunda genele açılarak, her iki konu tartışmaya sunuldu.Kadının Devrimi Nedir? başlıklı workshop, atölye çalışmasında; Kadının kurtuluşunun cins perspektifiyle ele alınması, Fransız, Sovyet ve Çin devriminde kadınların mücadelesi öne çıkarken kadın perspektifinin eksik kaldığı, sosyalizmde de cins sorunu çözümünün nihayi sonuç için yeterli olmadığı başlıkları öne çıkarken, tüm uluslara ve ezilen inançlara hak eşitliği sloganı gibi ezilen cinsler arasında da hak eşitliğinin olması zorunluluğu dile getirildi.Tartışmalar içerisinde “Rojava bir kadın devrimi midir?” sorularına Rojava devrimi kadin devrimimidir sorusuna Rojava’da kadınların yoğun bir şekilde katılıp savaştığı milli bir devrim olduğu, bir kadın devrimi olmadığı ve kadınların burda verdiği mücadelenin takdire değer olduğu vurgulandı.Devrim denilirken devrimden ne anlaşıldığı, nasıl bir devrimle kadının kurtuluşunu kendi eline alacağı tartışıldı.Toplumsal ayaklanmalar veya güncel hayatın içindeki değişimler bir devrim olarak adlandırıldığı dile getirildi.”Devrim için mi kadın , kadın için mi devrim?” sorularına kadın için devrim gereklidir, denildi.

 Emperyalist Savaşlar Köleleştirir.!

IMG-20150615-WA0017ADKH komisyonu tarafından sunulan üç resim üzerinden fikirler alınarak ve bakış açıları değerlendirildi.Her üç resimde emperyalist savaşların stratejisi, piyonlar, globalleşmeler, din ve militarizm konularının öne çıktığı vurgulanarak emperyalist savaşların ne olduğu, savaşsız bir dünyanın nasıl mümkün olduğu tartışmaları yapıldı.Savaşlar ülkeler arasında işgallerle, topraklarını ve değerlerin talanı ve sömürüsü olurken, işgal edilen  toplumların kadınları acısından tecavüz, ölüm ve  kaçırılıp satıldıkları insan ticareti anlamına gelmekte olduğu vurgulandı.Tarih boyunca hiç değişmeyen ve özel mülkiyetin – ilk köle, ilk mülk kadın– başlangıcından günümüz emperyalizmine kadar gelen kadın gerçekliğinin varlığını sürdürdüğü anlatıldı.Güncelliği bakımından Rojava’daki IŞİD terörü üzerinde duruldu, Ortadoğu’da gelişen savaşlara karşı, platformlar oluşturulması, enternasyonal mücadele ve dayanışmanın büyütülmesi üzerine çeşitli öneriler sunuldu. Ezidî kadınların kaçırılıp tecavüz edilerek bir meta gibi satılması, ve diğer bir yanda da Ukrayna Donetsk’de 286 kadının tecavüz edilip katledilmesi anlatıldı.Savaşlarda neden önce çocuk ve kadının hedef alındığı tartışıldı.”Kimler savaşı çıkarır ve kimler savaşta ölür?” sorularıyla tartışmalar derinleştirildi.Savaşların -sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz- bir dünyanın inşa edilmesine kadar varlığını sürdüreceği vurgulandı.

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi’nin 8. Kurultayı’nın ilk günü tartışmalar ve kültürel bölümle sonuçlandırıldı.Kültürel bölümde Fransa Mulhouse bölgesinde çalışmalarını yürüten Piya Müzik Topluluğu’nun ezgileriyle ilk gün sonlandırıldı.

ADKH 8. Kurultayı’nın ikinci gününde faaliyet raporu okunarak tartışmaya sunuldu. Faaliyet raporunun oylanmasının ardından mali rapor ve denetim raporları da okundu.Demokratik Kadın Hareketi’nin gönderdiği mücadele ve dayanışma mesajının okunmasının ardından, ADHK ve  ATİK-Yeni Kadın adına konuşmalar gerçekleştirilerek, yeni dönem komisyonuna başarılar dilendi.Kurultaya gönderilen mesajlar ve katılan kurumların konuşmalarının ardından, 13 asıl ve 3 denetim olmak üzere 16 delegenin seçilmesi ve oy birliğiyle kabul edilmesiyle ADKH’nin 8. dönem merkezi komisyonu oluşturuldu. 2 gün boyunca süren kurultayda öneriler ve temenniler bölümüyle kapanış yapılarak,  8. Kurultay başarıyla sonuçlandırıldı.

IMG-20150615-WA0003 IMG-20150615-WA0027 IMG-20150615-WA0028 IMG-20150615-WA0032

Kaynak; www.adkh.org