ADKH Duisburg’dan 8 Mart Çağrısı

8 Mart Kadınlar Gecesinde Buluşalım!Duisburg (01-02-2015) Dünya Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart’ta sembolleşen kadının örgütlü özgürleşme mücadelesi Kobanê’den seslenerek yükseliyor;

“vardım, varım, varolacağım”

Toplumlar tarihinin temel itici motoru olan sınıf mücadelelerinden süzülerek tarihsel bir sınıf olarak geliyoruz. Kadın erkek tüm insanlık ortak bir yaşama sahipken, özel mülkiyet ve ataerkil sistemle kaybettik. Ücretli köleliğin yanısıra karşı cinsten kölenin de kölesiydi kadın. İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs ile yetinmeyerek ikinci kölelik zincirini de kırarak insanlığı daha özgür kılmak için Dünya Emekçi Kadın Günü olan 8 Mart’ı yarattık.

Tarihten gelip tarih yaratarak ilerleyen kitlelerin,önemli temel ve stratejik öznesi olan kadınlar örgütlendikçe mücadeleye daha bilinçli katılırken aynı zamanda daha fazla özgürleşiyordu. Bugün emekçi kadının Şengal, Kobanê ve dünyanın sancılanan bir çok bölge ve alanlarında ne kadar örgütlenirse, o kadar mücadele ve özgürleşmeye doğru ilerlediği tartışmasız bir gerçektir. Bu durum, insanlığın kurtuluşunun anahtarının yaşamı değiştirmeye, kendilerine biçilen erkek-kadın bedenlerini ve rollerini parçalayarak başlayan kadınların ve LGBTİ’lerin örgütlenmesi ve mücadele ederek özgürleşmesiyle doğrudan ilişkili olduğu gerçeğini doğrulamaktadır.

Kadınlar Yönetime, Kadınlar İktidara bilinci ve perspektifiyle her alanda örgütlenerek mücadele edelim ve daha fazla örgürleşelim.

“Kadınlar Zirveleri Zaptediyor” adıyla 8 Mart 2015 Pazar günü gerçekleştireceğimiz etkinliğimize başta kadınlar olmak üzere tüm emekçi halkımızı ve devrimci dostlarımızı davet ediyoruz.

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi ( ADKH ) – Duisburg