ADKH; Dünya Kadın Emeğiyle Özgürleşecek!

Avrupa’da yükselen ırkçılığa, dünya da gelişen faşizme, homofobiye karşı isyan ediyoruz! Kadınları, kurtuluşumuz için dayanışmaya, görünen ve görülmeyen emeğin özgürleşmesi için greve davet ediyoruz! Kadınları kendi kurtuluşları için mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz!

ADKH (04-03-2020) Bugün ezilen, sömürülen, tacize tecavüze uğrayan fabrika cehennemin de yanan emekçi kadınların günü.

8 Mart 1857 yılında New York’ta tekstil sektöründe çalışan binlerce kadın, düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve güvencesiz çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitti. Greve yapılan müdahale sonucu çıkan yangında barikatları aşamayan 129 kadın işçi yanarak hayatını kaybetti.

Her yıl dünyada çeşitli etkinliklerle “kutlanan” 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadınların verdiği bu mücadele sonucu ortaya çıkmıştır.

Biz kadınlar, yüzyıllardır bu kara düzenin engizisyon mahkemelerinden, giyotinlerden geçirildik. Fabrikalarda ucuz işçi, savaşlarda ganimet görülen, işkence de tecavüz edilen, göçmen kamplarında, evde kısacası hayatın her alanında sömürüye, baskıya, tacize maruz bırakıldık/ bırakılıyoruz.

Son üç yıldır güncellenen kadın grevi ‘’ Ni Una Menos ‘’ ( Bir tek kişi eksilmeyeceğiz) sloganıyla sınırları aşıyor. Grevin amacı kadına yönelik her türden şiddeti ve görülmeyen kadın emeğinin sömürüsünü teşhir etmek.

Farklı mücadele araçlarıyla, patriyarkal sistemin yarattığı sömürüye karşı yan yana gelmiş olan milyonlarca kadın, yaşadıkları sorunları benzer ve farklılaşan yönleriyle ‘’özel’’ olmaktan çıkardılar. Ortaklaştırılmış ,ilişkilendirilmiş bu sorunlar her ne kadar farklılaşırsa, farklılaşsın aynı zeminden beslendiklerini göstermiş oldu bize. Patriyarkal anlayışın her gün yeniden üretildiği gerçeği açığa çıkmış durumda.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanmakta da olan neoliberal politikaların, başta kadınlar olmak üzere, çocuk, göçmen, azınlık, ve birçok sosyal grubun daha çok yoksullaşmasına, sömürülmesine, ötekileştirilmesine neden olduğunun farkındayız. Emekçilerin haklarının gasp edilmesine ,ekolojik sistemimizin tahrip edilmesine ve insanlarımızın yoksullaştırılmasına hizmet etmekten başka bir işe yaramayan neoliberal politikaların yarattığı yıkıma ve yoksulluğa karşı ses veriyoruz! Çünkü bizler neoliberal politikalar sonucunda ortaya çıkan sosyal güvenlik ve sendikal haklarda gerileme, esnek çalışma saatleri gibi durumların kadın emeği ve bedeni üzerinde yarattığı yıkımı görüyor ve bu yıkıma karşı isyan ediyoruz!

–Avrupa’da yükselen ırkçılığa, dünya da gelişen faşizme, homofobiye karşı isyan ediyoruz!

-Kadınları, kurtuluşumuz için dayanışmaya, görünen ve görülmeyen emeğin özgürleşmesi için greve davet ediyoruz!

-Kadınları kendi kurtuluşları için mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz!

-Yaşasın Enternasyonal Kadın Dayanışması!

-Dünya Kadın Emeğiyle Özgürleşecek!

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi

Mart 2020