ADKH Eğitim Kampı Başarıyla Sonuçlandı.!

1Avrupa Demokratik Kadın Hareketi’nin 2-3-4 Ekim’de Almanya’da gerçekleştirmiş olduğu eğitim kampı başarıyla sonuçlandı

ADKH (08-10-2015) Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden ADKH üye ve taraftarlarının katıldığı, Eğitim Kampında “Heteroseksizm” ve “Toplumsal Mücadelede Kadının Rolü ve Konumu” konu başlıklarıyla tartışmalar yürütüldü.

Heteroseksizm Nedir?

İstanbul LGBTİ Derneği ve DKH faaliyetçisi Kıvılcım Arat’ın sunumuyla Heteroseksizm üzerine genel bilgiler verildi.Yapılan sunumda:

“Heteroseksizm, heteroseksüel ilişkilerin ortaya çıkarmış olduğu tarihsel, toplumsal hegomonik bir iktidar biçimidir. Bu ilişki biçimi tüm özel ve kamusal alanın biçimlenmesinde rol oynar. Herşey bu iktidar biçimine göre konumlandırılır. Eğitim, sağlık, aile, hukuk gibi özel ve kamusal alanlar bir ikitidar ilişkisi olan heteroseksüel ilişkiler ile tanımlanmıştır. Bu ilişkilerin oluşturduğu yaşama biçimine heteroseksizm diyoruz.” tanımıyla başlangıç yapıldı.Heteroseksizmin kökenleri nelerdir, kimleri ezip baskı altına alıyor, günlük hayatta heteroseksizm nasıl yansıyor gibi ara başlıklarla birlikte görsel sunum yapılarak tartışma zenginleştirildi.”Heteroseksizm günümüze kadar nasıl geldi?” ara başlığında “Heteroseksizm günümüze kadar özel mülkiyet, aile, din, devlet ilişkileri ile geldi. Aile heteroseksizmin temel taşıyıcı birimi oldu. Tabii ki onunla birilikte üretim ilişkileri de en etkili birimdi. Din ve devlet de bu ilişkinin günümüze kadar sürdürülmesinde etkili kamusal taşıyıcılar olmuşlardır. İdealist ve realist akımlar heteroseksizmin doğal bir gelişim biçimi olarak kabul etmiştir. Bugün de bu yönde düşüncelere sahip birçok insanın olduğunu biliyoruz.” cevap verildi.Nefret suçu kavramının da yasalara alınması talepleri olduğunu dile getiren İstanbul LGBTİ Derneği ve DKH faaliyetçisi Kıvılcım Arat’ın yaptığı sunumun ardından gelen sorulara cevap vermesiyle ADKH’nin eğitim kampının ilk konusu sonlandırıldı.

Toplumsal Mücadelede Kadının Rolü ve Konumu Nedir?

ADKH dönem komisyonundan iki kişinin yaptığı sunumda, toplumsal mücadelede kadının rolü ve konumuyla ilgili tarihten günümüze örnekler verilerek başlangıç yapıldı.Yapılan sunumda: “Kadın hakları hareketinin ilk adımları Aydınlanma Çağı’nda sivil özgürleşme hareketlerinin başlangıcıyla eş zamanlı atılmıştır. Ana fikir “Fransız Devrimi” sırasında da ilan edildiği gibi bütün insanların eşitliği olmuştur.Cinsel yönelimler, aydınlanma dönemi, 19. ve 20. yüzyılda gelişen kadın mücadelesiyle birlikte, sivil kadın hakları başladı.1960’larda dünya genelinde gelişen devrimci hareketlenmelerle birlikte kadınlar da aktif mücadele sahnesinde yerini aldı.” cümleleriyle konuya giriş yapıldı.”Yasalarda dahi kadının tüm kazanımlarının her zaman elinden alınmakla karşı karşıya olduğunun altı çizildi.Kadın hareketleri neden alternatif olmada eksik kalıyor, kadınlar neden destek güç konumundan sıyrılıp mücadele içerisinde bir fiil özne olamıyor konularıyla tartışmalar derinleştirildi.Kadın sorununun yıllarca ertelenmesinin önüne geçilemediği gibi özgün örgütlenmeler de feminizm olarak dışlanmıştır.” denilerek kadın hareketlerinin daha ısrarcı biçimde tüm kadın kurumlarıyla platform oluşturmasının ve dayanışmayı geliştirmesinin önemi üzerinde duruldu.Tartışmalarla birlikte ikinci konu da sonlandırıldı.

ADKH’nin bu seneyle beraber 4. kollektif çalışması olarak gerçekleştirdiği eğitim kampına ilginin ve katılımın yoğun olduğu gözlemlendi. Tartışmalardan sonra yapılan kültürel etkinlikle program zenginleştirildi.ADKH, kurultayda aldığı merkezi kararıyla her yıl Ekim ayının ilk haftasında eğitim kampını devam ettireceğini bir kez daha yineledi.

23