AHP; AKP Düşmanlaştırmaya Doymuyor!

AVRUPA (16-03-2017)  AKP tüm dünyanın gözü önünde kuralsız bir oyun oynamakta Ülkesinde suç makinasına dönüşen bir iktidar „Bize karşı birleşen dış güçler“ diye başlayan cümlelerle kendi ülkesinde ikna edemediği halkı, evete çekmek için şimdi de Avrupa ülkeleriyle planlı bir çatışmaya giriyor ve yeni düşmanlar yaratıyor

Gün geçmiyorki herhangi bir Avrupa ülkesi, evetçi, ötekileştirici, inançlara saygısız, ırkçı  propaganda çalışmalarını Avrupa topraklarında sürdürmek isteyen hükümet temsilcilerinin toplantılarını kısıtlamasın. Avusturya, Almanya, ‹sviçre, Hollanda… AKP-MHP faşist kliği yurtdışındaki 3 milyon seçmenin oyunu almak için Kürt düşmanlığını, Alevi düşmanlığını, ‹fi‹D zihniyetini Avrupa‘da canlandırmak istiyor. Türkiye‘de halklarımızın yaşadığı, savaş, katliam, acı, gözyaşı ve gerilimler yetmezmiş gibi bunu şimdi de Avrupa‘ya taşıyarak burada yaşayan 10 milyondan fazla göçmenin bu ülkelerdeki günlük yaşamlarını da tehlikeye atıyor. Kirli politikalarını yaymak için tetikçilerini Avrupa‘nın dörtbir yanına göndermekten imtina etmiyor.

„Toplantı, fikir, basın özgürlüğünden“ söz eden AKP faşist iktidarı bu konularda kendi ülkesinde zaten sabıkalıdır. Bu yüzden inandırıcı değildir. Avrupa‘daki yaşamlarını tehlikeye attıkları göçmenler tedirgindir. Bu son hamlesiyle, ülkesinde diktatörlük heveslileri onları, bulundukları ülkelerdeki yaşam ve kimlik sorunlarında, yükselen sağın önüne yem olarak atmıştır. Kendi ülkesindeki „yurtdışı seçim propaganda çalışmalarını“ yasaklayan seçim kanunlarını ve anayasanın tarafsızlık ilkesini çoktan ihlal eden bir iktidar ve cumhurbaşkanı, bu hukuk tanımazlığı ile Avrupa‘da seçim propaganda faaliyeti yapmak istiyor. fiu an yürürlükteki seçme ve seçilmeyle ilgili kanun hükmüne (Madde94/B Ek:13.03.2088) göre; „ …Yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerde seçim propagandası yapılamaz.“ Tabiiki Avrupa ülkelerinin aldığı kararlar kendi yasalarından kaynaklanıyor ve haklıdır. Çünkü bir hükümet temsilcisi, siyasi kimlik, devletini veya toplumunu temsil ediyorsa, topladıkları vergiyi harcıyorsa ne seçim ne evet propagandası yürütebilir. Kendi ülkesindeki siyasetçileri hukuksuz bir biçimde cezaevine atan, Cizre‘ye, Sur‘a, Nusaybin‘e ve daha bir çok Kürt kentine siyasetçilerin girmesini engelleyen, aylardır köyleri, kentleri ablukaya alıp süresiz giriş ve çıkışları kapatan bizzat AKP iktidarının kendisidir. Elbette bunları yapan bir suç makinasına Avrupa değil her yer yasak olmalıdır.

Uluslararası hukuka ve insanlık değerlerine göre faşizm, ırkçılık ve soykırım suçtur. Avrupa‘daki sivil toplum kurumlarının, uluslararası demokrasi güçlerinin ve bazı muhalif kesimlerin etkisi-baskısı ve mücadelesi sonucu AKP-MHP-Erdoğan ve Bahçeli‘nin kanlı, şiddet, soykırım ve kirli politikasının Avrupa‘ya taşınmasına izin verilmemiştir. Bizler Avrupa‘daki Kürt, Türk, Alevi, Ezidi, Hıristiyan  kurumların bu eleştirilerini yine Avrupa kamuoyunun ve basınının uzun süredir AKP ve Erdoğan‘a yönelik eleştirilerini ve değerlendirmelerini dikkate almayan hükümetlerin şimdi bunları görmesi ve AKP-MHP‘nin kin nefret söylemlerini buraya taşımasına müsaade etmemesi olumludur ancak yetersizdir. Bu konuda Avrupa devletleri diplomatik, siyasi, ekonomik ve askeri yaptırımları da devreye koymalıdır. Erdoğan‘ın ve AKP‘nin suç ortağı olmamalıdır.

AKP‘nin bu provakasyonuna karşı her zaman halklarımızın yanındayız!  Görevimiz AKP – MHP kirli ittifakının yüzündeki perdeyi düşürmektir. Bu şans HAYIR ile yanımızdadır. Ve uyarıyoruz; olan biteni kendine fayda sağlayacak şekilde kullanacak ırkçı faşist politikların tüm gücümüzle karşısında olacağız! Ayrıca hiç bir ülke bir oldu bittiyle buna göçmenlerin haklarını kısıtlayarak cevap vermemelidir! fiunu da çok iyi biliyoruz ki; AKP hükümeti ve Tayyip Erdoğan bugüne kadar Kürt halkına, Alevilere, muhaliflere, gazetecilere ve akedemisyenlere  karşı yürüttüğü politikaları batılı ülkelerin sessiz kalması ve savaş ticareti ile yapabilmiştir. Bu nedenle Avrupa‘nın ve dünyanın tüm demokratik güçleri ve sivil toplumu AKP‘nin katliamlarına, yıkımlarına ve tek adam diktatörlüğüne karşı sessizliğini bozup     şimdiden tavrını koymalıdır. Çünkü faşizm, bir ülkenin değil tüm insanlığın ortak sorunudur.

– Faşizme karşı olmanın ülkesi, Avrupası yoktur!

– Sokağı provakatörlere ve saltanat heveslisi RTE taburlarına teslim etmeyelim!

– HAYIR‘ları çoğaltmaya sokağa!

Avrupa’da HAYIR Platformu