Alman mahkemesinin Kürt festivalini yasaklama kararını protesto ediyoruz!

Biz ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) olarak; Almanya’nın Dinslaken kentinde düzenlenmek istenen ve tüm hazırlıkları tamamlanan Kürt Festivalinin yasaklanmasını protesto ediyor, tüm devrimci demokrat, anti-faṣist herkesi bu yasaḡı protesto etmek amacıyla 8 Eylül günü Düsseldorf’ta yapılacak olan mitinge katılmaya ҫaḡırıyoruz.

ADHK (07-09-2018) Faṣist Türk diktatörü Recep Tayyip Erdoḡan’ın Berlin ziyaretinden önce, Kürt halkına saldırıyla bir hediye paketi yine hazırlandı. Kürt ulusal demokratik mücadelesine karṣı hep kirli bir politika yürüten Alman devleti; Türk devletiyle herhangi bir ihaleye girdiḡinde, yeni silahlar satmak istediḡinde, son yıllarda olduḡu gibi Göҫmenleri baṣından savmak istediḡinde Kürt ulusal demokratik mücadelesine, devrimci, komünist grup ve partilere saldırıda bulunur, tutuklamalar gerҫekleṣtirir, dernekleri basar, gösteri ve yürüyüṣleri yasaklar ve bunun adına da „Alman demokrasisi“ der.

İṣte ṣimdi de ҫeṣitli ulus, ulusal azınlık, inanҫ grupları, kadın, genҫlik, sosyalist devrimci gruplarca oluṣturulan ve 93 kurumun yeraldıḡı Afrin Platformunun insiyatifinde, 8 Eylül 2018 tarihinde düzenlenmek istenen Kürt Festivali, Türk ve Alman devletinin kirli pazarlıkları sonucu mahkemelere müdahale edilerek yasaklanmıṣtır. Tamamıyla kültürel bir etkinlik olan bu Festivalin yasaklanmasının hiҫbir hukuksal mantıḡı yoktur. Tamamen Türk hükümeti ile girilen pazarlıklar sonucu Recep Tayyip Erdoḡan’a hediye olarak; Kürtlere ve tüm faṣist rejim karṣıtı güҫlere karṣı olan yasak kararını sunmuṣtur.

Hitler özgülünde faṣist diktatörleri tanıyan Alman halkı, ilerici, devrimci, sosyalist, faṣizm karṣıtı olan güҫleri, Alman hükümetinin bu anti-demokratik müdahalesine, ve mahkemelerin Anayasadaki hak ve özgürlükleri hiҫe sayan kararına karṣı sessiz kalmamaya ve ayrıca Berlin’e gelecek olan Erdoḡan’ı da proteso gösterilerine katılmaya ҫaḡırıyoruz.

Biz ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) olarak; Almanya’nın Dinslaken kentinde düzenlenmek istenen ve tüm hazırlıkları tamamlanan Kürt Festivalinin yasaklanmasını protesto ediyor, tüm devrimci demokrat, anti-faṣist herkesi bu yasaḡı protesto etmek amacıyla 8 Eylül günü Düsseldorf’ta yapılacak olan mitinge katılmaya ҫaḡırıyoruz.

Kahrolsun Halklara Karṣı Her Türden Gerici-Faṣist İttifaklar!

Yaṣasın Halkların Devrimci Dayanıṣması!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

7 Eylül 2018