Almanya Demokratik Haklar Federasyonun 40. Kongresine çağrı!

Emperyalist ve Kapitalist sisteme karşı örgütlenelim, Sosyalizm mücadelesini yükseltelim!

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu, 40. Kongresini 17 Ekim 2020′ de  Stuttgart’ta gerçekleştirecektir.

Dünyada sınıf mücadelesinin keskinleşerek sürdüğü, farklı coğrafyalarda, ezilen, horlanan, ötekileştirilen emekçilerin sokaklarda kapitalist ve emperyalist sisteme karşı mücadele ettiği bir tarihsel süreçten geçiyoruz.

Bu sürecin en belirgin özelliği, devrimci durumun dünya genelinde ivme kazandığı, her an patlamaya gebe hareketlerin kapıda olduğu gerçeğidir. Bu gerçeklik, sömürge ve yarı sömürge ülkelerin ötesine geçmiş, en gelişmiş teknolojinin, toplumsallaşmış üretimin son boyutta olduğu kapitalist ve emperyalist ülkelerin merkezini içine alan geniş bir kitle hareketlerini kapsamaktadır. Fransada sarı yelekliler, Amerikada ırkçılık karşıtı gösteriler, Avrupada anti faşist kitle hareketi başlıca belirtilerdir.

Son süreçte, corona pandeminin dünya genelinde ezilen halklar ve ekonomi üzerinde yarattığı etki, hakim sınıfların ezilenlere karşı uyguladığı askeri, siyasal ve ekonomik baskılar, emekçi halkın nezdinde emperyalist sistem ve hakim iktidarların çöküşünü göstermektedir.

Üstte belirtiğimiz koşulların kendiliğinden değişme ve dönüşme imkanı bulunmamaktadır, bu sürece ve toplumsal duruma, sosyalizm lehine müdahale eden örgütlemelerin de sürekli güncel koşulları dikate alarak yenilenmeleri zorunludur.   Bu   örgütlemeler olmadan emperyalist ve kapitalist sisteme karşı bireysel mücadelenin fazla bir başarısı söz konusu değildir. Örgütlenerek, kurumlarımızı yaşatarak, her türlü gerici saldırıya karşı zafer kazanacağız.

Zaferi taçlandırmak için Emperyalist ve Kapitalist sisteme karşı örgütlenelim, ADHF 40. Kongresine katılalım, Sosyalist mücadeleyi yükseltelim.

Kongre Yeri ve Tarih:

17 Ekim 2020 (Cumartesi)

Saat: 13.00

Demokratisches  Kültür Zentrum

Wilhelmstr.  45

71638 Lüdwigsburg

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu