Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen ‘’Emperyalizme, Kapitalizme Ve Irkçılığa Karşı, Umudu Birlikte Büyütüyoruz’’ etkinliği kitlesel katılımla gerçekleşti

Almanya’nın Hamburg kentinde Halkın Günlüğü okurları tarafından düzenlenen ‘’Emperyalizme, Kapitalizme Ve Irkçılığa Karşı, Umudu Birlikte Büyütüyoruz’’ etkinliği kitlesel bir katılımla gerçekleşti.

Hamburg Halkın Günlüğü okurları tarafında düzenlenen etkinlik Hamburg Alevi Kültür Merkezinde yapıldı. Açılış ve ezilenlerin mücadelesinde tarihsel anlam olmuş, günümüz mücadelesine tarihsel perspektif olan devrimci değerlerin tüm yaratıcıları şahsında, bağımsızlık, halk demokrasisi, sosyalizm ve komünizm davası uğruna yitirilenler şahsında yapılan saygı duruşunun ardından program akışına geçildi.

Tertip komitesi adına yapılan konuşmada, ‘’ uluslararası emperyalist tekelci sermaye, daha fazla yoğunlaşma-yayılma ve büyüme düzeyi ile, dünya ölçeğinde işçi ve emekçiler başta olmak üzere, tüm dünya halkları ve ezilen uluslarını esaret zincirleri ile boyunduruk altında tutmaya çalışmakta’’ denilerek ‘’Emperyalist-Kapitalist gericilik, dünya sistemi olarak sağladığı derinleşmeyle, dünyayı kanlı hegemonya ve gerici talan çıkarlarına göre yeniden şekillendirmeye çalışırken, emperyalist bloklar arasında güç dengeleri ekseninde keskinleşen çatışmalarla, insan ve doğa üzerinde kapsamlı bir yıkım gerçekleştirmektedirler,’’ ifadelerine yer verildi.

Konuşmanın devamında ‘’ Emperyalist gericiliğe, işgalci saldırganlığa, tek tek ülkeler özgülünde emperyalist-kapitalist sistem denklemindeki tüm gerici iktidarlara karşı mücadele , tüm ezilenlerin ortak paydasıdır. Gerici savaşlar, devrimci savaşla alt edilir. Ve dünya, emperyalist haydutluğa karşı sosyalizm mücadelesi ile insanlığa özgür bir yaşam alanı olur. Bir kez daha haykırıyoruz. Emperyalist barbarlığa karşı, birleşelim, mücadele edelim, kazanalım, Yaşasın devrim-yaşasın sosyalizm.’’ sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Etkinlik yapılan konuşmanın ardından, Mavi Düşler şiir grubu sahne aldı. Ahmet Arif’ den, Adnan Yücel’den Sezai Sarıoğlu dan, Cüneyt Kahraman’a ve bir çok şairin Şiirlerinin müzik eşliğinde sunumları ilgiyle dinlenildi.

Daha sonra Etkinliğe konuk olarak davet edilen SMF temsilcisi özetle, Türkiye Kuzey Kürdistan‘da yaşanan gelişmeler, emperyalizmin dünyadaki krizi ve onun coğrafyaya yansıyan siyasi ve ekonomik krizine dair belirlemelerde bulunduktan sonra ‘’emperyalizmin ve iktidarlarının artık dünyayı yönetemez hale geldiklerini, tek alternatifin sömürü ve baskı üzerine kurulu kapitalist azınlığın elindeki iktidarın işçi ve emekçilerin önderliğinde sosyalist bir iktidarla ancak kurtulabileceğini ‘’ ifade etikten sonra konuşmasını ; ‘’Bugün sosyalist ve devrimcilerin temel görevinin hem kendi mücadelesini kitlelerle buluşturma, kendi örgütlerini sağlamlaştırarak oturtma, kurumsallaştırma ve aynı zamanda bu düzen tarafından ötekileştirilen haksızlığa uğrayan işçi ve emekçiler ve onların temsilcilerinin güçlü bir odak olarak aynı olanların birleştirilmesi, dost kurumların ise geniş cepheler biçiminde mücadele etme haklarının kurulmasından geçeceğini’’ ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Daha sonra sahne alan Ali Haydar Can ve grubu Zazaca, Kürtçe ve Türkçe ezgileriyle, kitleyi coşturan doyurucu bir müzik dinletisi sundu.

Sosyalistlerin, son yüzyılda Türkiye-Kuzey Kürdistan’ nın çeşitli yerlerinde Kazandıkları yerel yönetimleri çok yönlü görsellerle ve bizzat bu deneyimi sürdüren insanlarla yapılan röportajlarla anlatan, “Topraktan Göğe” yerel yönetimler belgeselinin gösterimi yapıldı.

Etkinlik, Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu konuşmasıyla devam etti. Maçoğlu, sosyalist bir anlayışla, Dersimde ve Türkiye -Kuzey Kürdistan’nın farklı yerlerinde bugüne kadar kazanılan yerel yönetim çalışmalarının geldiği durumu güncel siyasetle birlikte anlattı. Şeffaf, kitlelerle birlikte halka hizmet eden bir yönetim anlayışı üzerinde kazanılan yerlerde halkın olanakları ile oluşan yerel yönetimlerin üretimden hizmete, kadın çalışmasından kültüre, doğadan temel ihtiyaçlar alanına kadar yapılan çalışmaları ifade eden Fatih Mehmet Maçoğlu şunları belirtti;

‘’Sözün, yetkinin, kararın kitlelerde olduğu, insanlar arasında ayrım yapmayan, eşit hizmeti hedef alan, işçi ve emekçilerin haklarını en üst düzeyde tutan bir anlayışla bundan sonraki süreçte de şeffaf ve devrimci bir belediyecilik yapmaya devam edeceklerini, şu anda ülkede yaşanan ekonomik ve siyasal krizden kaynaklı yoksullaşan insanların her türlü ihtiyacının yanında, ekmek, barınma, yemek ulaşım, iletişim alanında güçleri yettiğince katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirerek, orta ve uzun vadede ise Dersim’in bilim ve kültür merkezleri ile çevresiyle, imarıyla, doğasıyla, temiz kent anlayışıyla, eğitim ve diğer bütün alanlarda örnek bir kent, yaşanılır bir kent olarak ileri taşımak için çabalarını sürdüreceklerini ifade etti. Maçoğlu sözlerini, kazanılmış olan bu belediyenin bütün sosyalist devrimci güçlerin belediyesi olduğunu, halkın belediyesi olduğunu, tüm kitleleri burada büyütülmeye çalışılan anlayışa destek olmaya ve dayanışma da bulunmaya davet ederek sonuçlandırdı.

Etkinlik, Maçoğlu’nun konuşmasının ardından dayanışma içinde bulunan Alevi Kültür Merkezine, etkinliğe katılan kitleye ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür edilerek sonlandırıldı.