Ankara’daki savaş ağaları, Kürdistan’da döktüğü kanla seçim meydanlarına çıkmaya hazırlanıyor!

Biz ADHK olarak; Irak hükümeti, ABD’nin baṣını çektiḡi „Uluslararası Koalisyon“un bilgisi dahilinde ve onayıyla, Erdoḡan’ın emriyle gerçekleṣtirilen bu saldırıları kınıyor, Kürt halkının ulusal demokratik mücadelesinin yanında olduḡumuzu bir kez daha ilan ediyoruz

ADHK (15-12-2018) Sultan bozuntusu faṣist diktatör RTE emriyle; 13 Aralık 2018 günü akṣamı, 20 savaṣ uçaḡıyla, Güney Kürdistan’da bulunan Maxmur Mülteci Kampına ve Ṣengal’e bombalı saldırı gerçekleṣtirildi. Bu saldırıda, Maxmur Mülteci Kampında yaṣayanlardan 4 insan yaṣamını yitirdi.

Bir yandan Avrupa devletlerinden para koparmak için en fazla mülteciyi barındırdıklarını iddia edip mülteciler üzerinden kirli pazarlıklar yürütürken; diḡer yandan bütün uluslararası sözleṣmeler ve insani deḡerleri hiçe sayan bir tutumla, Maxmur Mülteci Kampını bombalıyorlar. Aynı ṣekilde, kendi dinsel bayramlarını kutlamaya hazırlanan Ezidi halkının yaṣadıḡı Ṣengal’i bombaladılar.

Baṣta ABD olmak üzere; sözümona IṢİD’e karṣı oluṣturulan „Uluslararası Koalisyon“un bilgisi dahilinde yapılan bu saldırı, IṢİD çetelerinin saldırılarına karṣı baṣarılı bir direniṣ gösteren Maxmur halkından ve Ṣengal’de gerillanın direniṣiyle aldıkları yenilgiden dolayı intikam almayı ve sindirmeyi hedeflediḡi gibi; Erdoḡan’ın yeni dönem için kullanacaḡı bir „malzeme“ sunulmaktadır.

Faṣist diktatör Erdoḡan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimlere hazırlık yaparken; faṣist rejime ve hükümetine muhalif olan her kurum, kuruluṣ ve bireyleri  susturma saldırılarını aralıksız sürdürmekte, kendisinin yenilgi aldıḡı seçim sonuçlarını tanımama ve HDP listesinden seçilen belediyelere Kayyum atamakla tehdit etmekte ve tüm toplumun kendisinin karṣısında secdeye gelmesini istemektedir. Güney Kürdistan’a yaptıḡı saldırı ile hem intikam almayı ve IṢİD çetelerine kendilerini koruyamadıḡı için özür mesaji gönderirken; aynı zamanda Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki ırkçı-faṣist, savaṣ çıḡırtkanı ve rantçılarının seçimde desteḡini almayı amaçlamaktadır.

Meydanlarda seçim propagandasına çıkarken; yaṣanan ekonomik ve sosyal çöküntünün ne kadar aḡır olduḡunu gizleyerek; döktüḡü kanın  ne kadar fazla olduḡuyla övünmeyi planlayan bir diktatörün; halklar için uygun gördüḡü bir sistem, yaṣanılacak bir sistem olamaz. Ve hiç kimse böyle bir sistemi kabul etmemeli, reddetmeli, karṣı çıkmalıdır. Anadolu’da ve özellikle de Kuzey Kürdistan’da, mitingler yaparken; Kürt halkının kardeṣi olduḡunu söyleyecektir. Bu söyleme inanıp O’nu destekleyen veya desteklenmesini isteyen her birey ve topluluk; bu faṣist rejime ve kanla yürütülen propagandaya ortak olacaktır. Aynı zamanda, bu saldırıları destekleyen, Parti veya Partilerle seçim ittifakı oluṣturmaya çalıṣan her parti ve grup, bu saldırıları istemeyerek de olsa onaylamıṣ olacaktır.

Biz ADHK olarak; Irak hükümeti, ABD’nin baṣını çektiḡi „Uluslararası Koalisyon“un bilgisi dahilinde ve onayıyla, Erdoḡan’ın emriyle gerçekleṣtirilen bu saldırıları kınıyor, Kürt halkının ulusal demokratik mücadelesinin yanında olduḡumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.

Savaṣtan beslenen emperyalist-kapitalist sistemin, halklar arasında düṣmanlıklar yaratarak birbiriyle savaṣtırma politikasını teṣhir etmeli ve karṣı mücadele geliṣtirmeliyiz.

-Kahrolsun Halkların Kanı Üzerinden Yaṣamını Sürdüren Emperyalist ve Kapitalist Haydutlar!

-Yaṣasın Halkların Haklı ve Meṣru Direniṣleri!

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK)

15 Aralık 2018