Aralık Ayı Katliamları Frankfurt’ta Lanetlendi

frAralık ayı içerisinde gerçekleşen Maraş, 19-22 Aralık Hapishaneler ve Roboski katliamları, Almanya Demokratik Güçbirliği Platformu-Frankfurt (ADGP-Ffm) ve Maraş Girişimi tarafından örgütlenen bir panel ile protesto edildi

Frankfurt (29-12-2014) Almanya Demokratik Güçbirliği Platformu-Frankfurt(ADGP-F) ve Maraş Girişimi tarafından 28 Aralık Pazar günü Frankfurt’ta bir panel gerçekleştirildi. Maraş, 19-22 Aralık Hapishaneler ve Roboski katliamlarında ölümsüzleşenlerin anıldığı panel, devrim ve demokrasi şahsında şehit düşenler anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşu sonrası Maraş katliamının anlatıldığı belgesel film gösterimi yapıldı. Filim gösterimi sonrası panel programı başladı. Yapılan panele,araştırmacı yazar Kemal Bülbül, AABF adına Dr. Hüseyin Akpınar ve Maraş Girişimi adına Hüseyin Acar konuşmacı olarak katıldı. Panelistler tarafından yapılan konuşmalarda, Osmanlı ve TC tarihi boyunca özelde Aleviler ve Kürtlere dönük gerçekleştirilen katliam-soykırımların arka planına dair vurgular gerçekleştirildi. TC tarafından Osmanlından devralınan katliam geleneğinin tek ulus, tek millet paradigması ekseninde yeniden dizayn edildiği ve bu politikaya uygun olarak Alevilere, Kürtlere ve sosyalistlere dönük katliamların gerçekleştirildiğinin ifade edildiği konuşmalarda, özellikle Maraş katliamına dair anlatımlar yapıldı. Panelistlerin gerçekleştirdiği sunumlar sonrası, soru cevap bölümü gerçekleştirildi. 150’ye yakın kişinin katıldığı panel soru cevap kısmında gerçekleştirilen tartışmalarla sona erdirildi.