Aralık ayı katliamlarında yaşamını yitirenler Innsbruck’ta anıldı

Avusturya Innsbruck’ta 19-22 Aralık Katliamı, Roboski Katliamı ve Maraş Katliamı’nın yıl dönümünde açıklama yapıldı. Tirol Demokratik Güç Birliği’nin çağrısı ile Innsbruck Museumstr’de yapılan açıklama güç birliği adına yapılan açılış konuşması ve bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Açılış konuşması sonrasında kurumlar adına yapılan konuşmalarda, “Türkiye tarihinin Osmanlı’dan başlayarak günümüze kada azınlık halklara, politik muhalif gruplara, farklı inanç ve etnik topluluklara karşı bir katliamlar tarihi olduğu ifade edildi.

Katliam geleneğinin tek ulus, tek millet paradigması ekseninde yeniden dizayn edildiği ve bu politikaya uygun olarak gayri Müslimlere, Alevilere, Kürtlere ve sosyalistlere yönelik katliamların gerçekleştirildiği belirtildiği açıklama, bu denli baskı, zulüm ve katliamlara karşı koyabilmenin tek yolu tüm toplumsal muhalif kesimlerin ortak ve örgütlü mücadeleyi geliştirmesinden ve ortak örgütlenmeden geçtiği vurgusuyla son buldu.