ARKASINDA EMPERYALİSTLERİN VE GERİCİ DEVLETLERİN YER ALDIĞI İŞİD ÇETESİNİN BARBARCA SALDIRILARINI LANETLİYORUZ

adhk-logo-yeni-300x300

ARKASINDA EMPERYALİSTLERİN VE GERİCİ DEVLETLERİN YER ALDIĞI İŞİD ÇETESİNİN BARBARCA SALDIRILARINI LANETLİYORUZ!

Haziran ayından bu yana kendisinden olmayan her kesime saldırılarını sürdüren İŞİD denilen kanlı örgüt, Rojava’da Kürt direnişçilerinden yediği şamar sonucu başarısızlığa uğraması ile bu katiller şimdi saldırılarını Kürt ulusunun yaşadığı diğer toprak parçasına çevirdiler. Bütün saldırılar yapılırken diğer gerici güçler sadece izleyici olmaya devam ediyorlar. Ortadoğu üzerinde bitmek bilmeyen hakimiyet ve denetim planları çerçevesinde hareket eden emperyalist güçlerin desteğinin yanısıra, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerin yardım ettiği ve Türkiye’nin beslediği, silahlandırdığı barbar örgüt İŞİD’in yaptığı insanlık dışı katliamların doğrudan sorumluluğunu taşımaktadırlar. Gözü dönmüş bu barbarlar, Kürt ulusunun kendi ülkesinde özgürce yaşama mücadelesini bastırmak, yine bölgede yaşamakta olan Alevi inancına mensup halkı en zalim yöntemlerden biri olan kafa kesmek gibi vahşi saldırılarından sonra bugün aynı yöntemlerle Ezidi halkının inancına yönelmiş durumdadır. Bölgede gayet barışçı bir yaşam sürdüren Ezidi halkını inançlarından dolayı hedef haline getirmiş ve katliama yönelmiştir. Değişik halklardan binlercesini kaçırarak yok eden İŞİD’in yaptıklarını bilen Ezidi halkı, doğal olarak evlerinden, yurdunda kaçmak durumda kalmışlardır. Dağlara sığınmak durumunda kalan Ezidi’lerin yüzlercesi ki, bunların çoğunluğu çocuklar ve yaşlılar açlıktan ve susuzluktan yaşamlarını yitirdiler. Dağlara sığınmak durumunda kalan Ezidi halkı düşünülenin ötesinde büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Kürt gerillalarının Ezidi halkını savunmak için harekete geçtiği bir sırada, Türk faşist ordusunun Silopi, Hakkari, Dersim ve diğer yerlerde başlattığı askeri operasyonlar ilgi çekicidir. Bu ilgi, Kürt hareketinin barış görüşmelerini sürdürdüğü Türk devleti ve hükümetinin ilerde ne yapacağına dair çok önemli veriler sunduğuna inanmaktayız!

IŞİD örgütünün Ezidileri hedef almasındaki temel noktanın şeytana taptıkları algısı ve İslamı red ettikleri olsa da, bunun yanında emperyalistlerin ve gerici güçlerin hakimiyetleri için yaptıkları, yol verdikleri vahşetlerdir. Ve bundan dolayı da tarih boyunca haklarında 72 kez ortadan kaldırılma fermanları çıkarılan Ezidiler, şimdi 73. kez ortadan kaldırılma fermanıyla yüz yüze bırakılmışlardır. İşte bu kez ortadan kaldırılma girişimini, emperyalistlerin ve bölge gerici devlet ve güçlerinin yetiştirdiği, büyüttüğü, beslediği IŞİD katilleri üstlenmiş durumdadır.

Tarih çok kez şahit oldu ve bir kez daha şahit olacaktır ki, Kürtlerin kurtuluş mücadelesi ve Alevilerin, Ezidilerin inancından dolayı imha edilerek yok etme fermanları boşa çıkarılacaktır. Çıkarları için hiçbir kötülükten çekinmeyen emperyalistlerin ve onların şu veya bu biçimde uşaklığını yapan bölge gerici devletlerin ve çeteleri İŞİD’in yaptığı bütün bu uğursuz saldırılar boşa çıkarılacak ve ezilen halklar zafer kazanacaklardır!

Kahrolsun emperyalistler ve bütün gerici güçler!

Kahrolsun gericiliğin desteklediği İŞİD ve diğer uşak barbarlar!

Ezidi, Alevi inancına ve Kürtlere yapılan bütün saldırıları lanetliyoruz!

Tüm varlığımızla ezilen halklar, uluslar ve inançların yanında olduğumuzu ilan ediyoruz!

AVRUPA DEMOKRATİK HAKLAR KONFEDERASYONU

Ağustos 2014