ATİGF; Viyana Dernegimize Yapılan Saldırıyı Nefretle Kınıyoruz

VİYANA (28.10.2013) 27 Ekim günü öğle saatlerinde, Federasyonumuz ATiGF e bağlı  Viyana Türkiyeli İşçiler Dernegi (VTİD)  40 kişilik faşist bir grubun saldırısına maruz kaldı.. Faşist grüh dernegimizde sendikal alanda yeni bir hareket ve emek eksenli  mücadele yürüten KOMintern ‘in sendikal mücadeleye ilişkin  toplantısı esnasında gerçekleştirilmiştir. KOMintern aktivisti Rudolf Fischer arkadaşımız bu iğrenç saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Bu saldırı tasadüfü bir durum degildir ve bilinçli olarak planlanmış bir saldırdır. Bu saldırı Avusturya’da uygulanan ayrımcı ve ırkçı politikaların ve ayrıştıran anlayışın sonucudur. Her gün göçmenlere yönelik yapılan karalama kampanyaları ve ırkçı söylemler artık bir fiil saldırılara dönüşmüş bulunmaktadır. Bu duruma karşı güçlü bir antifaşist tavır ve duyarlılık gösterilmeden bu saldırların artarak sürecegini tahmin etmek zor degildir. Saldırganlar yıllardır Viyana’da  anti-faşist anti-emperyalist  ve demokrasi mücadelesinin kalesi olan VTİD’e saldırıları bilinçlidir ve hedef gözeterek gerçekleştirilmiştir. Bu saldırılara karşı tüm antifaşist güçleri seslerini yükseltmeye ve tavır almaya çağırıyoruz.

Kuruluşundan bugüne anti faşist ve anti emperyalist çizgisinden taviz vermeyen, gücünü emekten, halkların kardeşliğinden ve de faşizme karşı mücadeleden alan federasyonumuz ATİGF bu saldırılara mücadelesini yükselterek cevap verecektir.. Bu saldırı mücadele azmimizi ve faşizme karşı kinimizi bilemekten öteye bir anlamı yoktur. Benzeri saldırılar kurumlarımızın Avusturya’da yaşayan Türkiyeli emekçiler içerisindeki örgütlü gücüne kesinlikle zarar veremez. Aksine işçi ve emekçilerin birliği ve beraberliğini esas alan kurumlarımız bu saldırıya karşı, örgütlenme mücadelesini daha da büyüterek cevap vereceklerdir, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Faşizme, ırkçılığa ve her türden gericiliğe karşı mücadeleyi kendisine ilke edinen Federasyonumuz, bu saldırıları ve provokasyonları, “Birlik-Mücadele-Zafer!” sloganıyla boşa çıkaracaktır.

Bu ve benzeri saldırılar, faşist parti ve örgütlerin halkların kardeşliğine işçi sınıfı ve emekçilere düşman olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bundan dolayıdır ki, tüm faşist parti ve örgülerin yasaklanmasını  talep ediyoruz. Yerli ve göçmen emekçileri, yapılan bu saldırıya karşı tavır almaya, düzenlenecek protesto eylemlerine katılmaya çağırıyoruz. Viyana’da uzun bir mücadele tarihine sahip yerli ve göçmen işçi ve emekçilerin sempatisini toplayan derneğimize yönelik bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Dernek yöneticilerimiz ile üyelerimize, derneğimize yönelik gerçekleştiren bu haince saldırıdan dolayı üzüntülerimizi bildiriyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm dernek üye ve taraftarlarımızın yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.

ATİGF olarak, bu faşist saldırılara karşı sesiz kalmayacağımızı ilan ediyoruz. Tüm üye ve taraftarlarımızı, dernek ve kurumlarımızı faşist saldırılara karşı hak ettiği yanıtı vermek için tepki vermeye çağırıyoruz. Bu anlamda, saldırılar karşısında güçlü bir karşı duruş örgütlemek için tüm duyarlı kamuoyunu, demokrat, ilerci-devrimci kurumları ortak tavır geliştirmeye  çağırıyoruz.

Viyana Derneğimize  gerçekleştirilen faşist saldırıyı nefretle kınıyoruz!

Tüm faşist parti ve örgüler yasaklansın!

Kahrolsun Faşizm Emperyalizm ve her türden gericilik!

Yaşasın halkların kardeşliği

 

ATİGF

EKİM 2013